Företagspresentation

Verksamhet

Vi ¿r den ledande experten inom akustik, bullerbek¿mpning och audiovisuella planeringstj¿nster i Finland och Baltikum. Vi verkar som ett sj¿lvst¿ndigt konsultf¿retag och ¿ver 70 experter inom branschen arbetar hos oss.

V¿rt tj¿nsteutbud best¿r av ¿tta olika tj¿nsteomr¿den: Evenemangslokaler, Byggnads- och rumsakustik, Buller, stomljud och vibration, AV-design, Buller- och vibrationsexponering, Audiolaboratorier, Video- och ljudstudior samt Ackrediterade m¿tningar.

Företagets kontor

Akukon Oy Hemsida
Sliperivägen 19
00380, HELSINGFORS
- Kontakta

Rubriker

Akustik-konsulter Förkalkyler

Sökord

Byggnadsakustik Rumsakustik Buller Stomljud Vibration AV-design Bullerexponering Vibrationsexponering Audiolaboratorier Video- och ljudstudior Ackrediterade mätningar Akustik Miljöbuller Evenemangslokaler

Geografi

Dalarnas län Gävleborgs län Jämtlands län Norrbottens län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län

Kategori

Affärshus/Galleria Aktivitetshus Bank Bibliotek Biograf Flerbostadshus Hamn Handelscentrum Hotell Idrottshall,Gymnastiksal Järnväg Konferenslokal Kontor Kraft & Belysning Kultur, nöje, underhållning Kulturhus Laboratorium, forskning Matsal Polisstation Religiösa byggnader Restaurang Rådhus Tingshus Samfärdselbyggnader Samlingslokal Scen Skjutbana Skola / Förskola Teater Utställnings-/mässlokal

Byggnadsart

Invändigt underhåll Nybyggnad Ombyggnad Rivning Sanering Tillbyggnad Utvändigt underhåll