Företagspresentation

Företagets kontor

Bygg & Miljö Stockholm AB Hemsida
Örkroken 1
138 40, ÄLTA
08309965 Kontakta

Några av Bygg & Miljö Stockholm ABs byggprojekt från Sverige Byggers databas:

  • Ny GC-väg samt VA norr om Lindholmen, Vallentuna Etapp 1
  • Utveckling av bostads- och handelsområde i Helenelund
  • Markarbeten avseende gata, kaj, ledningar mm på Riddarholmen, Stockholm
  • Ramavtal avseende mark- och anläggningsarbetenl, Sundbyberg
  • Omläggning av konstgräsplan på Bellevue BP, Stockholm
Vill du se fler projekt som Bygg & Miljö Stockholm AB har på gång? Klicka här >>

Rubriker

Betongentreprenörer Byggnadsentreprenörer Gräv- och Schaktentreprenörer Mark- och Trädgårdsentreprenörer Marksaneringsentreprenör Tätskikt yttertak

Sökord

Geografi

Stockholms län

Kategori

Bro Flerbostadshus GC-väg Gång- och cykeltunnel Markanläggning Parkeringshus Torg Trädgårdsanläggningar

Byggnadsart

Invändigt underhåll Nybyggnad Ombyggnad Rivning Sanering Tillbyggnad Utvändigt underhåll