Företagspresentation

Företagets kontor

Bygg & Miljö Stockholm AB Hemsida
Örkroken 1
138 40, ÄLTA
08309965 Kontakta

Några av Bygg & Miljö Stockholm ABs byggprojekt från Sverige Byggers databas:

  • Utveckling av bostads- och handelsområde i Helenelund
  • Upprustning av park på Södermalm
  • Ombyggnad av skolgård i Hässelby, Stockholm
  • Finplaneringsarbeten vid nyuppförda bostäder i Johanneshov, Stockholm
  • Nybyggnad av gc-väg mm i Bredäng, Stockholm
Vill du se fler projekt som Bygg & Miljö Stockholm AB har på gång? Klicka här >>

Rubriker

Betongentreprenörer Byggnadsentreprenörer Gräv- och Schaktentreprenörer Mark- och Trädgårdsentreprenörer Marksaneringsentreprenör Tätskikt yttertak

Sökord

Geografi

Stockholms län

Kategori

Bro Flerbostadshus GC-väg Gång- och cykeltunnel Markanläggning Parkeringshus Torg Trädgårdsanläggningar

Byggnadsart

Invändigt underhåll Nybyggnad Ombyggnad Rivning Sanering Tillbyggnad Utvändigt underhåll