Företagspresentation

Verksamhet

Baltic Forest Trading (BFT) Latvia grundades i november 1999 av den svenske skogsentreprenören Jan Gustafsson i hamnstaden Ventspils, runt 20 mil från huvudstaden Riga i västlig riktning. 2003 köpte företaget mark med existerande byggnader och utrustning lämpad för träproduktion i Ventspils Special Economic Zone (SEZ) och har sedan dess utvecklat sin produktion från standardiserad trähyvlingsproduktion till fingerskarvningsproduktion.

Specialitet

Under de senaste sex åren har Baltic Forest Trading SIA varit en pålitlig leverantör och samarbetspartner till de största svenska byggbolagen och levererar regelbundet trämaterial och färdiga produkter som t ex husväggar och tak till diverse byggprojekt i Sverige. Vi kan leverera material och produkter av högsta skandinaviska kvalitet till baltiska priser inom 24 timmar till Stockholms-regionen tack vare effektiv färjetrafik mellan Ventspils och Nynäshamn.

Övrigt

BFT Latvia erbjuder inte endast trämaterial och byggprodukter, utan också projektledning, design och montagetjänster. Vi producerar och säljer även miljövänliga produkter för värme och energi som t ex briketter, pellets och ved samt pallar och packlådor från överskottsmaterial.

Baltic Forest Trading Latvia är en stabil och professionell partner för små till medelstora byggprojekt, ta gärna kontakt med oss för mer information om företagets tjänster och priser.

Företagets kontor

Baltic Forest Trading SIA Hemsida
Rupniecibas iela 18
LV3601, Ventspils
003712940154 Kontakta

Rubriker

Stomkompletteringsentreprenörer Stomleverantör Systemväggar Träpartier Trävaror

Sökord

Trä Trästomme Utfackningsväggar BFT Latvia Lettland Baltic Forest Trading Vägg Prefab Takstol Takkassett Montage Stomleverantör Stomme Husproduktion Tak

Geografi

Stockholms län Uppsala län

Kategori

Flerbostadshus Gruppbyggda småhus Seniorbostad Studentbostäder Vindslägenhet

Byggnadsart

Invändigt underhåll Nybyggnad Ombyggnad Rivning Sanering Tillbyggnad Utvändigt underhåll