Företagspresentation

Verksamhet

ÅGAB ska vara den trygga partnern till våra kunder inom Skåne län gällande schaktmassor, masshantering, återvinning samt återbruk av inerta material. Vi tillverkar och säljer också specialjordar och arbetar nära våra partners och ägare som ett led i att knyta samman ballast, återvinning, återbruk och transporter

Specialitet

Omhändertagande av schaktmassor
Provtagning av schaktmassor och jord mm
Tillverkning och försäljning av Hasselfors produkter
Försäljning av betongblock (tillverkade av återvunnen betong)
Mottagning av asfalt, betong och tegel
Försäljning av återvunnen asfalts- och betongkross
Erfaren personal

Varumärken

Hassdelfors

Övrigt

ÅGAB har terminaler i
Malmö Utögatan 3
Lund Arendala (Maskängen)
Svedala Skabersjövägen 227-0
Trelleborg Sjöviksvägen
Ystad Hedeskoga.

Företagets kontor

ÅGAB Syd AB
Skabersjövägen 527 Säljsida
213 76, MALMÖ
040-311900 Kontakta

Rubriker

Asfalt Beläggningsentreprenör Betong Betonggjutningar Broar Dräningsmaterial Gatsten/marksten Gräv- och Schaktentreprenörer Mark- och Trädgårdsentreprenörer Marksaneringsentreprenör Pool Rivningsentreprenörer Röjning-/trädfällningsentreprenörer Sand, grus, singel, makadam Saneringsentreprenörer Tegelvaror Utemiljö Va-Entreprenörer Växter, träd, buskar utomhus Återvinning/Eftermarknad

Sökord

Schakt AMA jordar Hasselfors ÅF Matjord IFA massor MKM massor KM massor MRR massor Betong Tegel Inerta material Asfalt Grus Makadam Trä obehandlat Trä behandlat Gips Parkavfall Stubbar Bärlager Återvunnit bärlager Betongblock Grusterminal Schaktterminal Storsäck slam Siktning Provtagning massor Utfyllningar Sannerings massor

Geografi

Skåne län

Kategori

Affärslokaler Flerbostadshus Gruppbyggda småhus Hotell / Restaurang Idrott- / Fritidsanläggning Idrott Inomhus Industrier / Verkstad / Lager Kontorsbyggnader Kraft & Belysning Samfärdselanläggningar Samfärdselbyggnader Samlingslokaler Sjuk- & Hälsovård Skola / Förskola Vägar / Gator / Broar / Vatten

Byggnadsart

Nybyggnad Ombyggnad Rivning Sanering Tillbyggnad Utvändigt underhåll