Företagspresentation

Verksamhet

Aspira Medical AB är verksamt inom området medicinteknisk utrustning med anknytning till medicinska gaser. Verksamheten är uppdelad i huvudsak i tre produktområden: andningsvårdsutrustning, gasförsörjningssystem samt ARAGONA® värmetakskoncept.

Specialitet

Produktområde andningsvård omfattar kompletta utrustningar för oxygen och inhalationsbehandling. Utrustningarna används för behandling av patienter i hemmet samt på sjukhus.

Produktområde gasförsörjningssystem omfattar system för distribution av medicinska gaser inom sjukhus samt försörjningsenheter för gas och el inom operation/anestesi, intensivvård och uppvakningsavdelningar.

Produktområde Aragona Värmetak omfattar produkter för att återställa och/eller upprätthålla normal kroppstemperatur vid exempelvis trauma, operation, chock eller yttre påverkan.

Övrigt

Övriga produkter är bland annat undersökningslampor, sugutrustningar m.m.

Gemensamt för produktområdena är en mix av egna produkter samt svenska och utländska agenturer.

Företagets kontor

Aspira Medical AB Hemsida
Duvnäs
781 95, BORLÄNGE
0243-230500 Kontakta

Rubriker

Rumsutrustning Sjukvårdsutrustning/inredning

Sökord

sjukvårdsutrustning Medicinska gasanläggningar Vårdrumspaneler Skensystem Draperiskena IVA-skena Belysning Undersökningslampor Försörjningsenheter Tryckövervakare Nödavstängningslåda Droppskena Aspira Medical AB EU-Skena Skötbord Dropphållare Vägghängt skötbord Gasuttag Skötbordsvärmare Läslampa Gasanläggning Tömningscentral Tryckvakt Skärmvägg Patientavskärmningsystem Stabilisator Gaslarm Gaspanel operationslampa

Geografi

Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län

Kategori

Behandlings-/ungdomshem Djurvård Rehabiliteringshem Sjukhus Vårdcentral Vårdhem/Sjukhem

Byggnadsart

Invändigt underhåll Nybyggnad Ombyggnad Rivning Sanering Tillbyggnad Utvändigt underhåll