Företagspresentation

Verksamhet

Vi upprättar byggkalkyler i olika skeden, oavsett om de grundar sig på skisser eller färdiga handlingar. Våra byggkalkyler anpassas till dina behov, det kan gälla uppdelningar, noggrannhetsgrad eller egentligen vad som helst som just du anser vara viktigt.

Vi upprättar även mängdförteckningarna för försäljning till entreprenörer som grund för anbudskalkylering men även till hjälp vid "egen regi" projekt.

Vår beskrivningsavdelning arbetar med byggnadsbeskrivningar och rumsbeskrivningar samt administrativa föreskrifter i alla projekteringsskeden och för olika entreprenadformer

Specialitet

 • Mängdberäkningar

  * Förkalkyler/
  kostnadsreglering

  * Prissättning/
  färdiga anbud

  * Byggnadsbeskrivningar/rumsbeskrivningar/administrativa föreskrifter

Företagets kontor

BK Beräkningskonsulter AB Hemsida
Linggatan 21 Säljsida
811 32, SANDVIKEN
026-270066 Kontakta

Rubriker

Förkalkyler Mängdningsföretag

Sökord

Anbud Prissättning kostnadsreglering Förkalkyler Mängdberäkningar Konsult Installationer anbudsgivning investeringsbeslut konsulttjänster kalkyler Investeringar Kostnadsuppföljning Budget Kostnader Uppföljning Byggbeskrivningar

Geografi

Dalarnas län Gävleborgs län Uppsala län Västmanlands län

Kategori

Affärslokaler Flerbostadshus Gruppbyggda småhus Hotell / Restaurang Idrott Inomhus Industrier / Verkstad / Lager Kontorsbyggnader Samfärdselbyggnader Samlingslokaler Sjuk- & Hälsovård Skola / Förskola Sopförbränning

Byggnadsart

Invändigt underhåll Nybyggnad Ombyggnad Rivning Sanering Tillbyggnad Utvändigt underhåll