Företagspresentation

Verksamhet

T-schakt AB är ett helägt dotterbolag till Örebro läns Schakt- och grävmaskinsförening ek. för.
En samlad resurs av 65 företagare med gedigen kompetens och lång erfarenhet gör att vår organisationsform är unik.

Vi utför tjänster inom schakt vid ex. anläggning av vägar, broar och tomter, men även rivningsarbeten, maskintransporter, snöröjning och sanering m.m.

Övrigt

Nu certifierade enligt ISO 14001:2015 och 9001:2015

Företagets kontor

T-Schakt AB Hemsida
Transportgatan 4
701 41, ÖREBRO
019-206300 Kontakta

Rubriker

Anläggnings konsulter Anläggningsentreprenörer Asfalt Avfalls- och sophantering Beläggningsentreprenör Broar Brunnar Dräningsmaterial Gatsten/marksten Lekplatsutrustning Mätinstrument Pool Sand, grus, singel, makadam Transport/Flyttfirmor Utemiljö Uthyrningsföretag Va-Entreprenörer

Sökord

T-schakt Anläggning Mark Entreprenad Maskintjänster Grävmaskin

Geografi

Örebro län

Kategori

Affärslokaler Flerbostadshus Gruppbyggda småhus Hotell / Restaurang Idrott- / Fritidsanläggning Idrott Inomhus Industrier / Verkstad / Lager Kontorsbyggnader Kraft & Belysning Samfärdselanläggningar Samfärdselbyggnader Samlingslokaler Sjuk- & Hälsovård Skola / Förskola Vägar / Gator / Broar / Vatten

Byggnadsart

Invändigt underhåll Nybyggnad Ombyggnad Rivning Sanering Tillbyggnad Utvändigt underhåll