Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Mitt beslutsstöd

Byggstatistik, analyser, trender och byggranking ger
dig ett oslagbart beslutsstöd

Mitt beslutsstöd

Bygginformation om byggprojekt, byggföretag, upphandlingar m.m.

"Måste säga att era indexsidor i marknadsanalysverktyget är eminent utformade!"

Anders Lilienberg, Marknadschef
Skanska Sverige

"Vi är enormt nöjda med resultatet från Sverige Byggers Enkätpaket! Det var snabbt, enkelt och ett kostnadseffektivt sätt att genomföra en undersökning på."

Staffan Åkerlund, Chefredaktör
Tidningen Byggindustrin

75% av de kunder som använder våra tjänster för att analysera marknaden säger att de får ett bättre beslutsunderlag för analyser. *

96% av våra kunder skulle rekommendera oss och våra tjänster för andra företag inom byggbranschen. *

* Enligt kundundersökning 2012.

Mitt Beslutsstöd innehåller byggstatistik, marknadsanalyser, trender samt nya tjänsten Byggranking som hjälper dig att få fram de största eller mest aktiva aktörerna. Du får ett beslutsstöd skräddarsytt för ditt verksamhetsområde, snabbt och enkelt - när du behöver det.

Följande ingår i Mitt Sverige Bygger

Byggranking

Med hjälp av Byggranking tar du fram och får koll på de största/mest aktiva aktörerna utifrån deras byggnation, dvs. projektvärde eller antal byggprojekt.

Rikstäckande byggstarts- och projekteringsindex

I Mitt Sverige Bygger ingår byggstatistik som över hela Byggsverige visar utvecklingen i vår databas:

 • Byggstartsindex
 • Byggstartsbarometer
 • Projekteringsindex
 • Projekteringsbarometer

Samtliga index och barometrar visas för byggnation i hela Sverige totalt, men även uppdelat på bostäder, industrier, lokaler respektive anläggningar. Vill du bryta ner byggstatistiken mer på län och byggkategorier, byggnadsarter som nybyggnation eller rot får du köpa tilläggstjänsten Marknadsanalys.

Tilläggstjänster

Marknadsanalys

Du får underlag för viktiga beslut, t ex inför budget, prognos, planering, uppföljning, indelning av säljdistrikt, hur ni ska organisera er utifrån marknaden ser ut etc. Du väljer själv vilken typ av byggnation och del av Byggsverige du vill ta fram index och trender på för att analysera och jämföra.

Med vår marknadsanalys kan du bryta ner byggstatistiken till just ditt verksamhetsområde och ditt behov. Såväl byggstarts- som projekteringsindex, barometer och trend kan tas fram just på det område du vill och på den typ av byggnation du vill analysera.

Nyheter i Marknadsanalysen 2016!
 • Snyggare och tydligare layout/grafik
 • Möjlighet att ta välja egna byggkostnadsintervall i sina profiler, även ta med projekt >500 Mkr
 • Möjlighet att spara grafer som bilder (för att klistra in i PPT eller andra presentationer)
 • Enklare och snabbare att ändra axlarna i diagram
 • "Mouseover" som visar exakta siffror i diagram/staplar
 • Flera års trend visas direkt och går att välja 3, 6 eller 9 års trend
 • Korrelation mellan projekteringsindex och byggstartsindex tydligare och mer tillgängligt
 • Tydligare förklaringar till källdata och hur man ska tolka våra index, trender och barometrar.

Enkäthjälpen och enkätpaketet

Du får hjälp att snabbt och enkelt få riktade enkäter, undersökningar utformade och utförda. Vi har målgrupperna/beslutsfattarna, tekniken och kompetensen du behöver. Du behöver bara komma på vilka frågor du vill ställa till de aktiva byggherrarna, byggkonsulterna, byggföretagen m fl.

Vår databas innehåller byggstatistik från byggnationer där värdet på byggstarter och upphandlade byggprojekt årligen uppgår till över 200 miljarder kr.

Prova gratis