Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Vi har koll på byggherrarna

Byggsverige har koll på byggherrarna

Undersökarna från Byggsverige är vårt hjärta, där ingår personalen som samlar in all information som våra kunder sedan har tillgång till genom våra tjänster. Se redaktionen som en nyhetsredaktion som utför en ständigt pågående marknadsundersökning och som varje vardag rapporterar nyheter på planerade och pågående byggprojekt. Nyheter våra kunder kan göra affärer på.

Byggsverige.se samlar in ca 500 nya projekt och uppdaterar ca 2500 projekt varje vecka. Alla ny- om- och tillbyggnader samt renovering av bygg- och anläggningsprojekt med en total kostnad över 200 000 kr läggs in i vår databas. De projekt med en total kostnad över 1 Mkr* följer vi dessutom upp och bevakar projektets olika skeden, från byggherrarnas idé/planering till utsedda konsulter och entreprenörer. Givetvis bevakar vi även aktuella anbudsförfrågningar och hänvisar vart aktuella anbudshandlingar finns att hämta. Under tiden vi följer byggprojektet rapporterar vi dessutom information om material, ytor, kostnad m.m.

* 3 mkr på nybyggnad samt 2 mkr på ROT i storstadsområdena och 1 mkr i övriga landet.

Här kan du se vilka källor vi använder för att bevaka projektmarknaden och följa upp projekt vi redan bevakar samt för att hela tiden fånga upp nya planer på projekt.

Vårt sökande efter information

För att i rätt tid tillhandahålla korrekt projektinformation är vi beroende av de personer som vet bäst och mest i ett projekts olika skeden, från byggherrarnas idé/planering till slutligen utsedda byggentreprenörer och underentreprenörer. Vi har under åren byggt upp ett stort kontaktnät av personer runtom i Sverige. Detta kontaktnät uppdateras och kompletteras dagligen.

Förutom den information vi får in från tusentals byggherrar och andra uppgiftslämnare runt om i landet samlar vi in en stor mängd offentligt material, t ex budgetar, bygglov, projektplaner och offentliga upphandlingar. Vi läser även det mesta av det som skrivs i dags- och fackpress.

Kvalitetssäkring via e-korrektur

En viktig del i vårt arbete är kvalitetskontroll, sedan år 2000 skickas korrektur via e-post till alla kontaktpersoner och byggherrar. De kan sedan snabbt och enkelt kontakta oss för förändringar eller tillägg i sitt projekt. Om du har vår marknadsföringstjänst finns ditt varumärke synligt eller sökbart direkt via korrekturmailet - mitt framför ögonen på beslutsfattarna.

Byggsverige.se

Som ett led i vår strävan att leva upp till vår vision och roll som Byggsveriges affärskälla startade vi under 2008/2009 upp Byggsverige.se. Tanken är att ge dig som kund ännu bättre kvalitet och ännu mer information, vilket ska leda till fler och bättre affärsmöjligheter och bättre beslutsstöd.

Nyttan - för uppgiftslämnare och oss

Genom ett eller ett fåtal samtal lämnas information som innebär att uppgiftslämnaren slipper ett större antal onödiga och störande samtal från andra, vilket kan bli fallet om ofullständiga eller rent av felaktiga uppgifter kommer ut. Uppgiftslämnarens uppgifter exponeras också kostnadsfritt i våra tjänster. På så vis får dennes företag en sorts gratis anbudsannonsering. När vi sedan meddelar vem som fått jobbet som konsult eller entreprenör innebär det att större delen av Byggsverige vet om det.

Kontakta gärna oss och tipsa om projekt, känner vi inte till projekten sedan tidigare kan det hända att vi belönar dig med en rolig överraskning!