Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Vad, vem & nyttan?

Koll på byggmarknaden

Vad gör vi?

Vår informationsinsamling sker under varumärket Byggsverige. Undersökarna på Byggsverige jobbar med en ständigt pågående marknadsundersökning där nyheten alltid handlar om vilka anbud som är ute eller vilka företag som upphandlats på byggprojekten. Dessutom tar vi reda på en mängd detaljer kring byggprojektet, allt från byggstart, byggkostnad till val av material.

Denna information om vem som bygger vad, var, när och hur lagras i en databas online, där vi har historik om både byggprojekt och byggföretag från 1994.

Vidare utvecklar vi tjänster för de kunder som vill tillgodogöra sig korrekt och komplett affärsinformation för att påverka rätt beslutsfattare på rätt byggprojekt vid rätt tidpunkt (Klicka här för provinloggning). Vi fungerar alltså som en sambandscentral för hela Byggsverige, en roll som vi är mycket stolta över.

För vilka?

Vi säljer våra skräddarsydda tjänster till dig som vill få bättre koll på byggmarknaden, fler och bättre affärsmöjligheter genom att nå, påverka och sälja till rätt beslutsfattare på rätt byggprojekt vid rätt tidpunkt.

Konsulter, entreprenörer och materialföretag inom bygg, anläggning, el, VVS och inredning är några exempel på våra kundgrupper. Tusentals små och medelstora samt 35 av Sveriges 50 största byggföretag har valt våra tjänster.

Vi skräddarsyr både informationsinnehållet och själva tjänsterna så att de passar just dig och ditt företag - oavsett storlek. Våra kunder är allt från små lokala företag till stora rikstäckande.

Säljare, kalkylpersonal och andra påverkande och säljande personer är exempel på befattningar som använder våra tjänster för att få bättre koll och hitta fler och bättre affärsmöjligheter.

VD, försäljnings-, marknads-, produkt-, region-, distrikts- och affärsområdeschefer är exempel på personer som använder våra tjänster för byggstatistik, analys och beslutsstöd.

Marknads-, produkt- och affärsområdeschefer är exempel på personer som använder våra tjänster för direktmarknadsföring och varumärkesexponering.

Vad ger det för resultat?

Du som väljer våra bygginformationstjänster blir mer påläst, effektivare, skapar fler kontakter, hittar nya uppdrag, ökar försäljningen och får en bättre koll på marknaden. Av de som använder våra tjänster för att hitta nya affärer/uppdrag/projekt/ kunder säger nästan 9 av 10 att de också gör det. (Enligt vår senaste kundundersökning)

Du som väljer våra marknadsförings- och exponeringstjänster når ut med varumärket och ökar kännedomen om din verksamhet samt stärker varumärket bland beslutsfattarna på projektnivå. Detta underlättar i sin tur dina säljares jobb och ökar den relevanta trafiken till din hemsida.