Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av klassrum och elevhälsa.
Tillbyggnad av äldreboendei Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av äldreboende.
Renovering av sim- och ishall i Kungälv
Projektet avser renovering av sim- och ishall.
Ombyggnad av gymnasieskola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskola.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 3
Projektet avser utbyggnad av kök och matsal på skola.
Utökning av skola Kungälv, etapp 5
Projektet avser utökning av Diserödsskolan.
Rivning och ombyggnad av kaj i Kungälv
Projektet avser rivning och ombyggnad av kaj.
Påbyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser påbyggnad av kontor.
Om- och tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av huvudbyggnad och utökning av elevytor.
Ombyggnad av vindar i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser inredning av vindar i tre hus till 11 lägenheter.
Ombyggnad i skola i Kungälv, etapp 4
Projektet avser ombyggnad av gamla matsalen.
Ombyggnad av gamla idrottssalen Kungälv, etapp 6
Projektet avser ombyggnad av gamla idrottssalen.
Ombyggnad till studielokaler i Kungälv
Projektet avser ombyggnad till studielokaler.
Omläggning av va-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser omläggning av befintliga dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar. Omläggningen uppdelas i två etapper varav etapp 1 som denna entreprenad avser ska utföras på en sträcka parallellt utmed Utmarksvägen, under Christians IV:s väg och vidare till ny brunn vid entreprenadsgränsen. Total sträcka för denna etapp är ca 230 m varav en del av omläggningen görs via schakt och en del ska göras via schaktfri metod. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av bibliotek i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av bibliotek.
Ombyggnad i bibliotek i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av bibliotek.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser renovering av lekplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: