Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungälv
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd är 853 km.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av klassrum och elevhälsa.
Renovering av sim- och ishall i Kungälv
Projektet avser renovering av sim- och ishall.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av gymnasieskola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskola.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar samt ytskikt för Liljedalsområdet gällande Västra gatan med tvärgator mot Strandgatan, Gärdet och Trädgårdsgatan.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar.
Utökning av skola Kungälv
Projektet avser utökning av Diserödsskolan.
Rivning och ombyggnad av kaj i Kungälv
Projektet avser rivning och ombyggnad av kaj.
Ombyggnad i skola i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gamla matsalen till klassrum.
Ombyggnad av vindar i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser inredning av vindar i tre hus till 11 lägenheter.
Ombyggnad av ÅVC i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av ÅVC.
Om- eller nybyggnad av gamla idrottssalen Kungälv, etapp 3
Projektet avser ombyggnad eller rivning och nybyggnad av gamla idrottshallen.
Ombyggnad till studielokaler i Kungälv
Projektet avser ombyggnad från studiehallar till klassrum.
Omläggning av va-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser omläggning av befintliga dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar. Omläggningen uppdelas i två etapper varav etapp 1 som denna entreprenad avser ska utföras på en sträcka parallellt utmed Utmarksvägen, under Christians IV:s väg och vidare till ny brunn vid entreprenadsgränsen. Total sträcka för denna etapp är ca 230 m varav en del av omläggningen görs via schakt och en del ska göras via schaktfri metod.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Avser tillbyggnad av lager på ca 450 kvm.
Ombyggnad av bibliotek i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av bibliotek.
Ombyggnad i bibliotek i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av bibliotek.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: