Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata. Byggstart tidigast slutet 2019.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Landvetter
Projektet avser ombyggnad av gator och ledningar för ca 100 nya och befintliga bostäder.
Upprustning av gata i Härryda
Projektet avser upprustning av gata.
Upprustning av väg i Härryda
Projektet avser upprustning av väg.
Ny gångförbindelse under järnvägen Härryda
Projektet avser ny gångförbindelse under järnvägen.
Långhålsborrning spill- och vattenledning i Härryda
Projektet avser långhålsborrning, spill- och vattenledning.
Va-sanering i Härryda.
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Ombyggnad av vägar i Mölnlycke
Projektet avser ombyggnad av vägar. Byggstart tidigast våren 2019.
Tillbyggnad av kontor och flerbostadshus i Härryda
Planer finns på tillbyggnad av kontor/flerbostadshus med ca 600-700 kvm. Byggstart oviss.
Tillbyggnad av förskola i Hindås, Härryda
Projektet avser tillbyggnad av förskola med en avdelning. Byggstart tidigast våren 2020.
Om- och tillbyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av gata och GC-väg i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-väg för säkrare passager.
Byte konstgräsmatta på idrottsplats i Härryda kommun
Projektet avser byte av konstgräs.
Omdragning av dagvattenledning i Härryda
Projektet avser omdragning av dagvattenledning.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 6
Projektet avser markarbeten vid bostadshus.
Kapacitetsförstärkning av gator i Härryda
Projektet avser kapacitetsförstärkning av gator.
Flytt av badplats i Härryda kommun
Befintlig badplats i östra delen av Gingsjön, flyttas till centrala Hällingsjö.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar
Upprustning badplatser i Härryda
Projektet avser upprustning av badplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: