Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 352 st.

Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av väg, Vårgårda-Ribbingsberg E20
7 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Utbyte av kablar mellan Olskroken AT-Alingsås
Olskroken AT- Utmatningskablar mot Alingsås.
Ombyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. Omfattande underhålls, anläggnings och säkerhetshöjande åtgärder.
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Påbyggnad flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser påbyggnad ca 100 lägenheter på befintliga fastigheter.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för den konstnärliga fakulteten på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Södra Skaraborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar i område Trollhättan
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar i område Västra Skaraborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Byte av kontaktledningar mm längs järnväg i Sävenäs
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR.
Åtgärder översvämningsskydd i Uddevalla
Projektet avser åtgärder översvämningsskydd.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard. Trafikutredning ska göras. Finansieringen ej löst.
Om- och tillbyggnad av konferenslokal i Strömstad
Projektet asver om- och tillbyggnad av konferenslokaler, nybyggnad av 50-60 hus i 2 plan 120-130 kvm/hus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Ombyggnad av skola i Herrljunga
Avser ombyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med 40 nya rum, kongresshall samt ombyggnad av huvudentré på hotell.
Påbyggnad av sjukhus i Lidköping
Projektet avser påbyggnad med två våningar vårdavdelningar.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus.
Integrerat brounderhåll i Skaraborg
Integrerat brounderhåll i fd Skaraborgs län. Avser förutbestämt respektive tillståndsbaserat underhåll av byggnadsverk.
Stationsförnyelse i Timmersdala
Timmersdala FT52 stationsförnyelse
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaabi vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av Silvias barnsjukhus Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt sjukhus.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad i sjukhus i Kungälv, etapp 1
Projektet förbindelsegångar på plan 4 samt nya hissar i hus 15, avväxling hörn i kulvert i hus 3 och nybyggnad av del av kulvert, Har tidigare ingått i objektnummer 1037716.
Ombyggnad av äldrebostäder i Sotenäs
Projektet avser ombyggnad av äldreboende med tre avdelningar och nytt kök.
Påbyggnad äldreboende i Stenungsund
Projektet avser påbyggnad med 20 lägenheter i äldreboende.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns på tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Om- och tillbygnad av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, ny ventilation och värmesystem samt ombyggnad mottagningskök till tillagningskök.
Ombyggnad till studenthotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från verksamhetslokaler till studenthotell med 90 rum för internationella studenter och forskare. Byggnaden har bevarande krav q. Byggstart tidigast början 2020.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av hotell i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotellbyggnad, reception, lobby, konferenslokal och 25 hotellrum.
Ny- och ombyggnad till äldreboende i Örgryte
Projektet avser ny- och ombyggnad till äldreboende (totalt 3000-4000 kvm). Ombyggnad av en huskropp ca 800 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.
Tillgänglighetsåtgärder vid Göteborg C
Plattform 5-6 (Spår 9-12).
Påbyggnad av flerbostadshus på Olivedal, Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar.
Tillbyggnad av hotell i Fiskebäckskil, etapp 2 B
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Om- och tillbyggnad av skola i Lysekil
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av förskola.
Integrerat brounderhåll i Vänersborg
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll. Omfattar hela förvaltningsområde Vänersborg.
Spårväxelbyte i Floda
Växelnr 21a/21b, 22a/22b, 31a, 32b.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Beslut saknas. Idéer finns på tillbyggnad med 6 våningar och ca 30 lägenheter.
Tillbyggnad av äldreboenden i Karlsborg
Avser utbyggnad av två demensavdelningar. Grunden blir platta på mark.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Anläggande av vattenledning i Mölndal
Projektet avser anläggande av vattenledning.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser filteranläggning för biologisk rening.
Ny väganslutning i Uddevalla
Projektet avser ny väganslutning.
Ombyggnad cykelfartsgata i Göteborg
Projektet avser stensättningar på cykelfartsgata. Byggstart tidigast hösten 2019.
Om- eller nybyggnad av fritidfscentrum i Mölndal
Projektet avser om- eller nybyggnad av omklädning och föreningslokaler.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser ombyggnad av gågatsdelen.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar och kök.
Ombyggnad av gata i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata. Byggstart tidigast slutet 2019.
Upprustning/ombyggnad aula i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av aula.
Flytt av friidrottsanläggning
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Utfyllning av vattenområde till hamnplan i Lysekil
Projektet avser utfyllning vid vattenområde till hamnplan.
Om- och tillbyggnad av skola i Tanum
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad till förvaltningslokaler m.m i Alingsås
Avser ombyggnad till förvaltningslokaler.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Landvetter
Projektet avser ombyggnad av gator och ledningar för ca 100 nya och befintliga bostäder.
Påbyggnad gruppboendei Stenungsund
Planer finns för påbyggnad av lägenheter samt gemensamhetsutrymme på särskilt boende.
Vattenskyddsåtgärder vid Gårdstenstunneln i Göteborg
Nytt ledningssystem för hantering av tunneltvättvatten. Ny tvättvattenbrunn mellan Gårdstenstunneln och Angeredsbron.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: