Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 331 st.

Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av väg, Vårgårda-Ribbingsberg E20
7 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg.
Ombyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning.
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte.
Spårbyte mellan Öxnered-Håkantorp
Spår och växelbyte.
Förstärknings- och infräsningsarbeten i Distrikt Väst
Avser 5 beläggningsgrupper; DK 61, DK 62, DK 63, DV 61 och DV 62 - 2019 inom underhållsdistrikt Väst.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för den konstnärliga fakulteten på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Åtgärder översvämningsskydd i Uddevalla
Projektet avser åtgärder översvämningsskydd.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av lokaler till bl a kontor och restauranger. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av konferenslokal i Strömstad
Projektet asver om- och tillbyggnad av konferenslokaler, nybyggnad av 50-60 hus i 2 plan 120-130 kvm/hus. Byggstart tidigast sommaren 2019.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard. Trafikutredning ska göras. Finansieringen ej löst.
Ombyggnad av skola i Herrljunga
Avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Om- och tillbyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med 40 nya rum, kongresshall samt ombyggnad av huvudentré på hotell.
Påbyggnad av sjukhus i Lidköping
Projektet avser påbyggnad med två våningar vårdavdelningar.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av Silvias barnsjukhus Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt sjukhus.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaabi vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa.
Ombyggnad av äldrebostäder i Sotenäs
Projektet avser ombyggnad av äldreboende med tre avdelningar och nytt kök.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Om- och tillbygnad av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, ny ventilation och värmesystem samt ombyggnad mottagningskök till tillagningskök.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad till studenthotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från verksamhetslokaler till studenthotell med 90 rum för internationella studenter och forskare. Byggnaden har bevarande krav q. Byggstart tidigast början 2020.
Ombyggnad av äldreboende i Åmål
Projektet avser ombyggnad och renovering av äldreboende.
Påbyggnad av flerbostadshus på Olivedal, Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar.
Ny- och ombyggnad till äldreboende i Örgryte
Projektet avser ny- och ombyggnad till äldreboende (totalt 3000-4000 kvm). Ombyggnad av en huskropp ca 800 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hotell i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotellbyggnad, reception, lobby, konferenslokal och 25 hotellrum.
Tillgänglighetsåtgärder vid Göteborg C
Plattform 5-6 (Spår 9-12).
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av Stadskvarns avloppsreningsverk.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Avser Göteborg, Halmstad, Karlstad, Vänersborg, Mariestad.
Flytt av transformatorer vid Västlänken
Flytt av transformatorer för uppställningsspåren.
Åtgärder på väg 47/förbifart Grästorp
Korsningsåtgärd väg 47/2561, ny cirkulationsplats vid väg 2561/44, gc-port under väg 2561 vid Storgatan, utbyggnad av befintliga hållplatser med fickor, förlängning av gc-väg ca 500 meter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Beslut saknas. Idéer finns på tillbyggnad med 6 våningar och ca 30 lägenheter.
Tillbyggnad av äldreboenden i Karlsborg
Avser utbyggnad av två demensavdelningar. Grunden blir platta på mark.
Anläggande av vattenledning i Mölndal
Projektet avser anläggande av vattenledning.
Förstärkning av kaj i Lysekil
Projektet avser förstärkning av kaj. Byggstart tidigast våren 2019.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser filteranläggning för biologisk rening.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar samt tillbyggad en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av förskola.
Ny väganslutning i Uddevalla
Projektet avser ny väganslutning.
Ombyggnad cykelfartsgata i Göteborg
Projektet avser stensättningar på cykelfartsgata.
Om- eller nybyggnad av fritidfscentrum i Mölndal
Projektet avser om- eller nybyggnad av omklädning och föreningslokaler.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser ombyggnad av gågatsdelen.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Upprustning/ombyggnad aula i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av aula.
Tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar och kök.
Utfyllning av vattenområde till hamnplan i Lysekil
Projektet avser utfyllning vid vattenområde till hamnplan. Byggstart tidigast våren 2019.
Om- och tillbyggnad av skola i Tanum
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Planer finns på ombyggnad av skola och förskola.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ombyggnad till förvaltningslokaler m.m i Alingsås
Avser ombyggnad till förvaltningslokaler.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny hall och anläggande av konstgräsplan i Ed
Projektet ny hall över ny konstgräsplan delvis placerad på tidigare stenmjölsplan. Byggstart tidigast våren 2019.
Till- och ombyggnad av kursgård i Trollhättan
Avser om- och tillbyggnad av kurs- och lägergård.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 3
Avser takarbeten på flerbostadshus. Omfattar hus Hus nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 4
Avser takarbeten på flerbostadshus. Omfattar hus Hus nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Byggstart tidigast våren 2021. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola och förskola i Ubbhult
Avser tillbyggnad av förskola och skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: