Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Värmlands län

Arvika (8)
Eda (4)
Filipstad (0)
Forshaga (0)
Grums (3)
Hagfors (4)
Hammarö (2)
Karlstad (14)
Kil (4)
Munkfors (0)
Storfors (0)
Sunne (2)
Säffle (6)
Torsby (1)
Årjäng (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Nybyggnad av bandyhall/tak över isstadion i Karlstad
Planer finns för att göra en överbyggnad på isstadion. Anläggningen ska inrymma omklädningsrum, föreningsytor och enklare kafé.
Ombyggnad av E18 mellan Valnäs-Riksgränsen
Ca 84 km lång sträcka. Stigningsfält, breddning av vägen, mitträffling, sidoräcken vid mindre hinder samt förbättring av korsningar. Ca 37 km viltstängsel.
Ombyggnad av skola till lägenheter i Arvika
Planer finns för ombyggnad av Centralskolan till lägenheter.
Ombyggnad av kaj till parkyta
Ingen tidplan finns för detta projekt.
Ombyggnad av badhus i Hagfors.
Avser ombyggnad av omklädningsrum mm på badhuset.
Om-och tillbyggnad av församlingshem i Sunne
Avser ombyggnad av takkonstruktion på församlingshem, tillbyggnad av musikrum för bl a körverksamhet. Utvändigt underhåll.
Underhåll av vägväderinformationssystem i Värmland mfl län
Drift, underhåll och övervakning av VViS i Värmlands, Västra Götalands, Hallands och Skåne län.
Reparation av bro över Norsälven
Ommålning, förstärkning.
Ev. utbyggnad av allmänt VA till Alsters Gräsås i Karlstad
Förslag till VA-plan 2014. Utföres ev. under 2021-2026. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.
Ställverksbyte i Kil
Ställverksbyte samt trimningsåtgärder.
Riskreducerande åtgärder längs E18 väster om Panken
Åtgärder för att minska risken för ras/skred.
Ombyggnad av äldreboende i Säffle
Upptaget i investeringsbudget för 2021. Ombyggnad av Björkbacken äldreboende.
Utbyggnad av diskrum i Hagfors
Utbyggnad av diskrum vid ÄBC. Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Ombyggnad av busstation i Töcksfors
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2019-2021. beräknas påbörjas under 2020.
Ombyggnad av busstation i Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2019-2021. beräknas påbörjas under 2020.
Ombyggnad kök i Säffle
Upptaget i investeringsbudget 2020. Ombyggnad av kök.
Anläggning av nya tennisbanor i Stenåsen
Planer för anläggande av 4 st nya tennisbanor i anslutning till befintlig tennishall samt ev. utbyggnad av tennishallen med ytterligare en tennisbana.
Ombyggnad av väg 236 sträckan Hammarö-Karlstad
Kapacitetshöjande åtgärder.
Underhåll av bro vid Nysäter
Betongreparation, stöd i vatten.
Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 5
Avser upprustning av gång- och cykelstråket längs östra älvgrenen mellan Sandgrundsbron och Hagaleden.
Ombyggnad av äldreboende i Säffle
Upptaget i investeringsbudget för 2021. Ombyggnad av Svanskogs äldreboende.
Upprustning av torg, Arvika
Upprustning av torget i Arvika.
Ombyggnad av flerbostadshus i Grums
Projektet ligger vilande. Ändrad användning från skollokaler till tillfälligt boende.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av en lokal till en lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: