Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Värmlands län

Arvika (8)
Eda (3)
Filipstad (1)
Forshaga (2)
Grums (2)
Hagfors (6)
Hammarö (3)
Karlstad (18)
Kil (3)
Munkfors (0)
Storfors (0)
Sunne (3)
Säffle (1)
Torsby (11)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall.
Ombyggnad av E18 mellan Valnäs-Riksgränsen
Ca 84 km lång sträcka. Stigningsfält, breddning av vägen, mitträffling, sidoräcken vid mindre hinder samt förbättring av korsningar. Ca 37 km viltstängsel.
Ombyggnad av förlossning i Karlstad
Avser renovering av Hus 56, Förlossning samt samtliga våningar.
Ombyggnad av skola till lägenheter i Arvika
Planer finns för ombyggnad av Centralskolan till lägenheter.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 2
Avser ombyggnad av mellandelen: på plan 1 byggs befintliga omklädningsrum om och till samt att utrymmen för sjuksköterskor och rehab skapas. Befintlig långsamtgående hiss byts ut. På plan 2 skapas tre kontor och förrum till den nya kafeterian. ca 425 kvm och Stjärnhuset: uppgradering av ventilation, viss ytskiktsförbättring i lägenheter och ombyggnad för installation av sprinkler och bredband. ca 3225 kvm samt vissa markarbeten.
Ombyggnad av kaj till parkyta
Ingen tidplan finns för detta projekt.
Underhåll av bro över Sunnesundet i Sunne
Ny överbyggnad fd öppningsbart spann.
Utbyggnad äldreboende i Hagfors
Avser utbyggnad med 10 lägenheter på Lillåsens äldreboende.
Om- och tillbyggnad av skola i Arvika
Om- och tillbyggnad av F-6 skola
Ledningsåtgärder i Tandö-Borgvik
Ledningsåtgärder CL26 S5-6
Ev. utbyggnad av allmänt VA till Alsters Gräsås i Karlstad
Förslag till VA-plan 2014. Utföres ev. under 2021-2026. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.
Ombyggnad av trafikplats med ny rondell i Arvika
Ombyggnad av korsning Fallängsvägen/Blästervägen/Graningevägen, Rondell OK.
Ombyggnad av skola i Hammarö
Projektet avser ombyggnad av skola från F - 6 till F -9.
Ombyggnad av E18 vid Panken
Åtgärder för att minska risken för ras/skred.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Säffle
Projektet omfattar bl.a. renovering av omklädningsrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser ombyggnad från affärslokal till 6-7 lägenheter. Renovering av hela byggnaden in- och utvändigt, nytt värmesystem.
Om- och tillbyggnad av Grossbolsskolan i Forshaga
Omfattar om- och tillbyggnad av Grossbolskolan med matsal, rum för kurator och skolsköterska, energibesparande åtgärder.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad, 379 kvm, höjd 6 1/2 m .
Ombyggnad av Hagfors badhus.
Avser ombyggnad av omklädningsrum mm på badhuset.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.
Underhåll av bro över Klarälven vid Skoghall
Justering kon, injektering stöd respektive komplettering armering pågjutning mittstöd.
Underhåll av bro över Nässundet vid Nässundets station
Justering kon, injektering stöd respektive komplettering armering pågjutning mittstöd.
Trafiksäkerhetshöjande i Arvika
Upptaget i investeringsbudget 2018-2020
Ombyggnad av bro över Sorkan vid Lid
Utbyte kantbalk, tätskikt mm.
Reparation av bro över Norsälven
Ommålning, förstärkning.
Tillbyggnad av kontor i Sunne
Tillbyggnad av kontorslokaler.
Upprustning av torg, Arvika
Upprustning av torget i Arvika.
Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 5
Avser upprustning av gång- och cykelstråket längs östra älvgrenen mellan Sandgrundsbron och Hagaleden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till två mindre lägenheter på 37 kvm på var och en i en källar våning.
Anpassning vid hemtjänsten i Hagfors
Avser tillgänglighetsanpassning, hiss och ny entre vid Tranan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av en lokal till en lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Grums
Ändrad användning från skollokaler till tillfälligt boende.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Avser ändrad användning av samlingslokal och del av källare till två lägenheter.
Ombyggnad av ventilation i idrottshall, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Projektering av Värme i Torsby.
Upptaget inversteringsbudget.
Ombyggnad av kök i flerbostadshus i torsby
Upptaget inversteringsbudget. Byte av kök i flerbostadshus.
Renovering av duschar
Upptaget i inversteringsbudget. Renovering av duschar i Omsorgsverksamheten.
Ombyggnad av fasad i Torsby
Omfattar målning Gömmanberg samt panelbyte av fasad. Upptaget i inversteringsbudget.
Ombyggnation av kylrum i Torsby
Ombyggnad av kylrum, skogsbacken. Upptaget i Inversteringsbudget.
Ombyggnad av tornet av kyrka i Torsby
Ombyggnad av tornet på kyrka. Upptaget inversteringsbudget.
Dränering vid äldreomsorgen, i Klarastrand
Avser dränering av vid Klarastrand, äldreboende i Torsby. Upptaget inversteringsbudget.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Töcksfors
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av personalrum i Torsby
Omfattar ombyggnation av personalutrymme på fastigheten Slättene 1:50.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Upptaget inversteringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: