Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 166 st.

Tillbyggnad av galleria i Johanneshov, Stockholm
Projektet avser att shoppingområdet växer och blir mer än dubbelt så stort. Från dagens runt 20 000 kvadratmeter shopping till 50 000.
Ombyggnad av kontorshus på Kungsholmen, etapp 2-4
Tekniska nämndhuset ska byggas om och renoveras totalt. Byggnaderna som idag inrymmer ca 1 300 arbetsplatser kommer efter ombyggnad inrymma ca 1 400 arbetsplatser och ha en i huvudsak öppen kontorslösning. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Invändig rivning.
Nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder i Stockholm
Projektet avser nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder. Omfattning oklar.
Utveckling av centralstationen i Stockholm
Avser utveckling och förtätning av centralstationsområdet i Stockholm.
Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm
Ökning från 400 till 1200 elever.
Om- till- och nybyggnad av skollokaler i Skärholmen
F-6 skola för 840 elever med möjlighet att ställa om till F-9 för 900 elever. Rivning av hus B, C & D samt nybyggnad av hus H & J. De nya byggnaderna ska projekteras för Miljöbyggnad nivå Silver.
Upprustning och påbyggnad av flerbostadshus i Farsta
Påbyggnad med 2 våningar och 172 lägenheter.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Norra Roslagen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Renovering av bro i Stockholm
Bron är byggd 1936 och måste byggas om eller renoveras i samband med att Spånga centrum förtätas med bostäder.
Upprättande av ledverk vid Essingeleden
Upprättande av två ledverk för skydd av brons pelare.
Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Mälaröarna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 3 år med utlösen om 1 år i taget (1 + 1 + 1 år).
Underhåll av ventilation/VA vid Norra Länken
Fläktar för tunnelventilation.
Betongarbeten för servicetunnel vid Örbyleden i Stockholm
Berg- och anläggningsentreprenad. Förslutningsarbeten efter återställning.
Rivning av äldreboende och nybyggnad av skola i Vasastan
Riva Vasens äldreboende för att bygga en skola för 630 elever i årskurs F-6.
Mark- och anläggningsarbeten vid Högdalsdepån
Mark- och anläggningsarbeten inom depåområdet. Flytt av spår och växlar mm.
Ombyggnad för publik verksamhet i Hjorthagen
Markanvisningstävlingen omfattar Vattengasverkets befintliga byggnad.
Tillbyggnad av hotell, museum och restaurang på Djurgården
Förslag att bygga på huset Linden på Djurgården med en våning samt att gräva ut källaren. Detta gör det möjligt att utveckla verksamheten för museet och hotellet intill.
Tillbyggnad av tillagningskök och matsal vid skola i Marieberg
Utbyggnad av skola med nytt tillagningskök och matsal. Miljöbyggnad Silver.
Renovering av flerbostadshus i Vårberg
Invändiga rivningsarbeten.
Tillbyggnad av bostäder på Gärdet
Befintlig byggnad byggs på med 25 lägenheter samt så ska planeras det för publika lokaler i bottenvåningen.
Ombyggnad av skola i Gamla stan, Stockholm
Entreprenaden avser ombyggnation och verksamhetsanpassning av Storkyrkoskolan / Estniska skolan/Storkyrkobadet i Gamla Stan som i dagsläget inrymmer ca 400 elever. Byggnaden är blåklassad enligt Stadsmuseets klassificering.
Ombyggnad till restaurang och bostäder i Stockholm
Verksamheten i hus 14 bidrar till livet på torgen genom att bottenplanet föreslås få publik verksamhet i form av restauranger. På det övre planet, plan 3, möjliggör detaljplanen för bostäder.
Påbyggnad av kontorsfastighet i Vasastan
Förslaget gör det möjligt att skapa mer kontorsyta genom att bygga på de befintliga gatu- och gårdsbyggnaderna. Dessutom föreslås en ny gårdsbyggnad.
Leverans och montage av dörrar FSE816 Förbifart Stockholm
Avser leverans och montage av dörrar till trafikutrymmen. E4.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 3
Ny avfartsramp från E4 Förbifart Stockholm norrut till E18 västerut. I projektet ingår även korsande ramper och broar.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 2
Ny avfartsramp från E4 Förbifart Stockholm söderut till E18 västerut. I projektet ingår även korsande ramper och broar.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 4
Ny påfartsramp från E18 västerut till E4 Förbifart Stockholm söderut. I projektet ingår även korsande ramper och broar.
Markåterställningsarbeten vid Högdalsdepån
Markåterställningsarbeten generellt över samtliga projektytor.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 1
Förlängning av tvåfältsdel och ny avfartsramp från E18 österut till E4 Förbifart Stockholm söderut.
Drift och underhåll av styr/övervakning i komplexa & enkla anläggningar, distrikt Öst-Stockholm
Kontraktet innefattar utförande av drift och underhåll för av styr- & övervakningssystem, branddetekterings- och miljömätningssystem. Omfattar Södra Länken, Muskötunneln, Norra Länken, Norrortsleden, Rinkeby- och Tenstatunnlarna, Frösvi- och Ullundatunnlarna. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Tillbyggnad av gymnasieskola på Gärdet
Planens syfte är att göra det möjligt att bygga till två respektive sex våningar. Projektet innefattar undervisningssalar samt skolkök. Tillbyggnaden gör det också möjligt att i framtiden kunna ta emot drygt 1 000 elever jämfört med dagens 650.
Ombyggnad av bangård i Värtan
Signalanläggning.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 7
Utökning till 3+4 körfält (2+2 körfält idag), från trafikplats Hjulsta till trafikplats Jakobsberg.
Betongarbeten vid Örbyleden och Norra anslutningen i Stockholm
Tunnelportal och markförstärkningar vid Tunnelmynning vid Örbyleden. Berg- och anläggningsentreprenad.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område D
Anlägga skydds- och fallbetong på tunneltak, ledningsförläggning samt uppfyllning och byggnation av arbetsgator.
Utveckling av fastighet i Hammarby Sjöstad
Planer finns på att skapa en kombination av mikro living-lägenheter och co-working ytor i kvarteret.
Flytt och nyläggning av vatten och avloppsledningar i Bromma
Inför byggnation på Brommaplan, Grammet.
Om- och tillbyggnad av skola i Sköndal
Kapacitetsökning från 270 till 588 elever.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 2b
Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i flera etapper mellan 2019-2023. Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 23, ca 1800 kvm. -Hus 29, ca 14 000 kvm. -Hus 37, ca 5640 kvm. -Hus 38, ca 25 000 kvm.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 2a
Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i flera etapper mellan 2019-2023. Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 6, ca 10 800 kvm. -Hus 17, ca 4000 kvm. -Hus 18, ca 4400 kvm. -Hus 32, rivs delvis. -Hus 33, ca 21 600 kvm. -Hus 5, ca 20 000 kvm. -Hus 14, södra delen endast.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Rinkeby
Takpåbyggnader 25 st lägenheter. Projektet kommer att handlas upp enligt LOU och blir antingen en total eller en generalentreprenad.
Ombyggnad av skola på Norrmalm
Entreprenaden är uppdelad i två Huvuddelar. Anledning till det är att köket i HUS B ska vara helt klart och färdigt att användas innan renovering av HUS C kan påbörjas. I dagsläget använder skolan ett provisoriskt kök i HUS C. Objekten avser ombyggnad av befintligt mottagningskök, ombyggnad och tillbyggnad av befintlig lastkaj i hus B, samt rivning av fristående miljöhus och nybyggnad nytt miljöhus (blivande hus E). Rivning och ombyggnad HUS C med nya installationer.
Om- och tillbyggnad av kök & matsal på skola i Gamla Enskede
Hus A: Matsal och kök. Total invändig ombyggnad samt tillbyggnad av ca 50 i souterräng.
Ombyggnad/inredning till gemensamma lokaler för Statens Musikverk, Stockholm
Avser projektering av inredning till nya lokaler för Avdelningen arkiv och bibliotek. Lokalen uppskattas till ca 3000 m2 och ska huvudsakligen bestå av en kontorsdel för ca 35 medarbetare med mötesrum etc på ca 500 m2, magasin och klimatarkiv ca 2000 m2 och en publik yta (bibliotek och läsesal) om ca 500 m2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: