Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt med Hattmakarens förskola: 1476152 Ca 125 nya elevplatser.
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020
Ombyggnad av väg 55 mellan Björndammen-Strängnäs-Enköping
Avser sträcken Björndammen (utanför Malmköping)-Strängnäs-Enköping.
Tillbyggnad av äldreboende i Torshälla, etapp 2
Planerat projekt efter: 1350724.
Ombyggnad av kök och matsal vid gymnasium i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget/plan för 2018-2022.
Utbyggnad av förskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan: 1496589 Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser.
Spårväxelbyte i Skebokvarn
Spårväxelbyte 132a, 132b, 134b.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Planerat projekt ur investeringsbudget 2018-2022.
Tillbyggnad av skola i Nyköping etapp 2
Kök, matsal, eurytmisal samt tekniksalar.
Tillbyggnad av reningsverk i Strängnäs
Tidiga planer. Omfattningen är ej fastställd, kostnad okänd.
Ombyggnad av Torshällavägen i Eskilstuna
Avser sträckan Rinmansgatan-Idunplan.
Exploateringsområde och villatomter i Oxelösund
6 st villatomter. Utsikten 9, 10, 11, 12, 13 och Granskogen 3.
Ombyggnad av stora torget i Gnesta
En helombyggnad av stora torget och lågfartsgata.
Nytt konstgräs på Tunavallen i Eskilstuna
Avser nytt konstgräs på Tunavallen samt flytt av befintligt konstgräs som ligger på denna plan till annan plan, ej fastställt till vilken än.
Renovering av personalbostäder mm vid sjukhus i Eskilstuna
Ombyggnad och renovering ROT av två byggander med personalbostäder, total yta ca 2 500 BRA. Nybyggnation av strålbunker ca 300 BRA. Ombyggnad av lokaler i anslutning till ny strålbunker, ca 100 - 200 BRA.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Inredning av vind till kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.
Ombyggnad till café, kårhus mm i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorsbyggnad till kårhus, studielokaler och annan högskoleanknuten verksamhet.
Ombyggnad av infart till Djulöområdet i Katrineholm
Ombyggnad av infart från väg Djulökvarnvägen.
Underhåll av pumpanläggningar på ytvägnät i Södermanlands län mfl
Pumpanläggningar på ytvägnät i Södermanlands, Östergötlands och Uppsala län.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: