Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- eller nybyggnad av bostäder i Limhamn, Malmö
Planer finns för att utveckla ett befintligt område med centrumverksamhet till ny- eller ombyggnad av ca 500 bostäder.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus m.m. i Malmö
Avser om- och påbyggnad av flerbostadshus som omfattar påbyggnad av bostäder med 18 lägenheter, ombyggnad av lokaler i nedre plan till 5 lägenheter, stambyten samt kök- och badrumsrenovering. Fastigheten är i fem plan.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 9
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av ca 200 badrum.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av ca 220 badrum.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Inredande av ytterligare bostad (27 st lägenheter), fasadändring (utökade fönster, nya fönster och fönsterdörrar, nya takluckor och takfönster, takbryggor och väggstegar) samt anordnande av parkering.
Färdigställandearbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser färdigställande arbeten för bostadsområde.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 14 lägenheter.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 3
Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostäder, tillbyggnad med hiss och takkupor samt fasadändring (takfönster).
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 10 lägenheter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 9 lägenheter, fasadändring, nya takkupor och takfönster samt parkering.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Ändring av vind till bostäder (9 lgh) samt fasadändring, nya takfönster.
Ombyggnad av lokaler till gymnasieskola i Malmö
Projektet avser ändrad användning från kontor till lokaler för gymnasieskola.
VMS samt kameror längs E6 i Skåne
Åtgärder för ändrad hastighet.
Ombyggnad till ungdomslägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 8 lägenheter.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 8 lägenheter samt fasadändring, nya takfönster och ny takkupa.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter samt fasadändring och nya takfönster.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 7 lägenheter.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 6 lägenheter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Ändring av vind till bostäder (7 lgh) samt fasadändring, nya takfönster.
Ombyggnad till fritidsgård i Malmö
Projektet avser ändring av lokstall till fritidsgård samt tillbyggnad av skärmtak. Fasadändring.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 4 lägenheter samt fasadändring, nya takfönster.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till bostäder.
Rivning av skola i Bulltofta, Malmö
Projektet ingår även rivning av en befintlig skolbyggnad som tidigare varit en hangar. Yta: ca 10000 m2.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Ändrad av källarlokaler till ungdomslägenheter.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Syd
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Ombyggnad av vindsvåning till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 4 lägenheter.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 4 lägenheter samt fasadändring (insättning av fönster).
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 3 lägenheter samt fasadändring, nya takfönster.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.
Underhållsbeläggning tank/varm i Region Syd
Avser 4 underhållsbeläggningar.
Ombyggnad av vind till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 3 lägenheter.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Uppgrundning vid Södra Varvsbassängen i Malmö
Avser uppgrundning och övertäckning av förorenade bottensediment i Södra Varvsbassängen. Till Mark & miljödomstolen har infordrats ansökan i miljömål enl. 11 kap. miljöbalken (vattendom). Fullständiga handlingar finns via domstolen (Växjö tingsrätt, mark och miljödomstolen, mmd.växjö@dom.se, mål nr. M 3419–20) eller via Carina Hansson, Miljöförvaltningen, Malmö Stad, Bergsgatan 17, 205 80 Malmö, tel. 040-342001. Vattenområde är ca 57 000 m2. Uppgrundning sker från dagens ca 6,5 m till ca 4 m. Bedömd volym massor som erfordras är ca 175 000 m3. Renhetskrav på massor enl. ansökan. Godkänd vattendom är en förutsättning för upphandlingen Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwaraxvou&GoTo=Docs Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress.
Ombyggnad av vind i Malmö
Inredning av vind till 2 lägenheter.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för upprustning av lekplats med ny utrustning.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av befintlig miljö vid Slottsträdgården i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser reinvesteringar - åtgärder av befintlig miljö vid Slottsträdgården i Malmö.
Tillgänglighetsanpassning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser grön tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: