Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Skåne län

Bjuv (3)
Bromölla (3)
Burlöv (2)
Båstad (10)
Eslöv (6)
Höganäs (56)
Hörby (1)
Höör (33)
Klippan (7)
Kävlinge (14)
Lomma (9)
Lund (15)
Malmö (74)
Osby (10)
Perstorp (6)
Sjöbo (2)
Skurup (2)
Svalöv (8)
Svedala (24)
Tomelilla (6)
Vellinge (3)
Ystad (7)
Åstorp (2)
Ängelholm (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 318 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Malmö
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för del A (basunderhåll väg) och del B (vägassistans) med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av Malmöpendeln/Lommabanan, etapp 2
Nya mötesspår på sträckan Malmö-Kävlinge, nya stationer i Alnarp och Flädie.
Renovering av Hässleholms sjukhus
Planer finns för modernisering av Hässleholms Sjukhus. Röntgen, vårdavdelningarna samt ventilationen behöver byggas om.
Rivning och tillbyggnad av skola i Malmö
Projektet avser rivning del av skolbyggnad samt tillbyggnad av skollokaler.
Ombyggnad för Kristianstadslänken i Kristianstad etapp 3
Planer finns för ombyggnad för Kristianstadslänken etapp 3. Diskussioner pågår kring olika alternativ.
Utbyggnad av lokaler för forskning mm i Lund
Projektet ligger vilande. Inga beslut finns. Lokaler för forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kristianstad, Etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av skola, byggnad A och B i Kristianstad. Första etappen finns på: 1241977
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad till mötesfri landsväg, planskildhet.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av hotell med upp till 9 våningar med möjlighet till Skybar. Ny huvudentré.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Höllviken-Vellinge
Avser utbyggnad till mötesfri fyrfältsväg.
Rivning av kärnkraftverk i Barsebäck etapp 2
Avser rivning av kärnkraftverk.
Ledningsförnyelse Söderåsen - Barsebäck
Söderåsen-Barsebäck FL7 S5-6 ledningsförnyelse.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Planer finns att riva befintligt boende, Almgården och bygga ett nytt vård och omsorgsboende med ca 40st lägenheter och samvarorum i Tollarp, Kristianstads kommun. Rivning av befintlig byggnad finns på projekt ID 1585917.
Om- eller nybyggnad av kulturhus i Höganäs
Planer finns för om -eller nybyggnad av kulturhus.
Integrerat brounderhåll i Skåne
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Perstorp
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus samt in och utvändig rivning av en del av byggnaden.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Planer finns för om- och tillbyggnad av Parkskolan för ny verksamhet.
Rivning av skola i Eslöv
Planer finns för rivning av skola på Sallerupsskolan i Eslöv.
Påbyggnad med bostäder på parkeringshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för påbyggnad av parkeringshus med 6 våningar, ca 30 lägenheter.
Om- eller till- eller nybyggnad av skola i Åstorp
Planer finns för om-, till- eller nybyggnad av Tingdalsskolan i Åstorp. Även ombyggnad av utemiljön.
Ombyggnad av stationen i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser inredning av 6 lägenheter och 2 studentlägenheter.
Energisystem Alnarpsströmmen, Lomma
Avser energibrunnar, värmepumpar, ställverk, vs mm.
Exploatering för ny infrastruktur i Sjöbo
Avser ny infrastruktur delar av VA och gata.
Stationsåtgärder i Region Syd
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck, Ramlösa, Åstorp, Klippan, Tyringe och Bjuv.
Om och tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns att på fastigheten bygga om för ny livsmedelsbutik och bygga till 4 våningar med lägenheter. Samt ett underjordiskt garage.
Ombyggnad av vägnät i Lund
Planer finns för ombyggnad av vägnät i västra Lund. Utredningsarbeten skall utföras. Projektet ligger många år framåt.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Svedala
Planer finns för utbyggnad av gymnasieskola. Omfattning kan ej anges.
Påbyggnad med bostäder i Ängelholm
Tidiga planer på tillbyggnad av befintliga verksamhetslokaler med bostäder.
Ombyggnad av cirkulationsplats vid E22 i Lund
Superbuss Kristianstad-Malmö.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Västra Skåne län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västra Skåne län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Utbyte av utdelssystem vid järnväg i Teckomatorp
Utbyte utdelssystem JZU840 till OCS950.
Om-och tillbyggnad av skola, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsplan 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Förslöv, Båstad
Projektet omfattar antingen rivning av befintliga lägenheter för att ersätta dem med 4 nya flerbostadshus. 3 lamellhus i vardera 3 våningar samt ett punkthus i 5 våningar alternativt att renovera befintliga hus.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 9
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av ca 200 badrum.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av ca 220 badrum.
Utbyggnad av spillvatten- & överföringsleding i Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning mellan Bonnarp-Ljungbyhed i Klippans kommun.
Ombyggnad av äldreboende i Örkelljunga
Avser ombyggnad av äldreboendet Södergården. BTA ca 6000 kvm.
Ombyggnad av f-9 skola, Osby kommun
Planer finns för ombyggnad, renovering av Hasslarödskolan, Osby kommun.
Ombyggnad av F-3 skola i Osby
Planer finns för ombyggnad, renovering av Klockarskogsskolan i Osby.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för ny stadsdel och en utredning skall göras gällande ombyggnad eller rivning av de befintliga bostadshusen på området Vilans strandäng i Kristianstad.
Rivning och ombyggnad alt nybyggnad av kommunalhus i Lomma
Planer finns för ombyggnad alternativt nybyggnad av kommunhus.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 10 år. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Förnyelse av väg i Helsingborg
Avser förnyelse av väg vid Bergavägen.
Tillbyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av klassrum.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av Solrosens förskola.
Om- och tillbyggnad av skola i Perstorp
Planer finns för tillbyggnad av lokaler på Centralskolan i Perstorp.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planerat projekt.
Ombyggnad av stationen i Bjärred
Upptaget ur investeringsbudget. Ombyggnad av station för verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser spoling av stammar, Relining.
Ombyggnad till bostäder i Osby
Planer finns för ändring av befintlig byggnad till bostäder.
Inbyggnad av terrass vid bibliotek i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Renovering och anpassning av lokaler i Klippans kommun
Avser renovering och anpassning av befintlig industrilokal till kontorslokaler i Klippans kommun.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar i 2 huskroppar till 16 st lägenheter samt fasadändring (nya takkupor och rökluckor).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för påbyggnad av befintligt flerbostadshus med en till våning.
Om- och tillbyggnad av ungdomens hus i Hässleholm
Planer finns för om- och tillbyggnad av två befintliga hus vid Stadsparken till ungdomens hus i Hässleholm.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av Trädgårdsgatan.
Ombyggnad av vägkorsning till cirkulationsplats i Eslöv
Avser ombyggnad av 4 vägs-korsning till cirkulationsplats.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Göinge
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av korsning vid E6/Väg 103 i Lomma
E6 trafikplats Lomma samt anslutning väg 103.
Ombyggnad till restaurang och samlingslokal
Planer finns att på fastigheten att bygga om för restaurang samt en samlingslokal.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Klippan
Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från handel och småindustri till handel och bostadsändamål. Thorsgatan/Järnvägsgatan.
Ledningsförnyelse Sege - Barsebäck
Sege-Barsebäck FL7 S7-8 ledningsförnyelse.
Tillbyggnad av skola i Svedala
Tidiga planer. Omfattning oklar.
Ombyggnad till ungdomslägenheter m.m. lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 10 ungdomslägenheter samt ombyggnad av lokaler till 3 st studentlägenheter. i projektet ingår även fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till bostäder. Total yta: ca 1370 m2.
Ombyggnad till nytt idrottscenter i Lund
Ombyggnad till gymnastik- och kampsportsanläggning.
Ombyggnad av kontor till bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser ombyggnad av kontor till bostäder med 8 lägenheter i 4 våningsplan.
Om- och tillbyggnad av Gamla rådhuset, Stortorget Ystad
Kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget för en planerad tillbyggnad av Gamla rådhuset, Del av Gamla Staden 2:3. Projekt för kulturmiljöunderlaget samt konsekvensanalys finns på obj.nr: 1610672
Ombyggnad av vind till bostäder i Trelleborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till ca 5 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Ystad
Avser om- och tillbyggnad för bygg grossisthandel i Ystad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: