Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Gävleborgs län

Bollnäs (11)
Gävle (40)
Hofors (3)
Ljusdal (14)
Ockelbo (3)
Ovanåker (8)
Sandviken (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av kontorshus vid stadshuset i Gävle
Nybyggnad av en till fastighet på gården.
Högtemperaturlina Valbo - Untra
Valbo-Undra högtemperaturlina, 32 km.
Ombyggnad till bostäder och förskola på Hemsta
Ca 100 lgh och förskola för ca 80 barn
Ombyggnad av grundskola i Gävle
Allmän upprustning.
Ombyggnad till bostäder i Sandviken
Tanken är att inreda bostäder i äldre brukslängor.
Renovering av bostäder i Gävle, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2 på 1521939.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Påbyggnad i 3 våningar.
Återställning av vattenmiljön mm Gävleborg
Drygt 10 mil längs Ljusnan och Voxnan
Ombyggnad av väg 583 i Gävle
Skydd av vattentäkt.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Region Mitt
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Gävleborgs län, Dalarnas län och Jämtlands län.
Bärighetsåtgärder på Norra Stambanan i Ockelbo
Norr om Ockelbo station. Nya diken, byte av trummor mm.
Ökat skydd e-signal vid Naggen Hällan
Produktion av ersättningsväg (grusväg).
Hastighetshöjande åtgärder på väg 84 mellan Kårböle-Funäsdalen, del 2 mfl
Projektet avser hastighetshöjande/trafiksäkerhetsåtgärder.
Ny spontanidrottsplats vid Jernvallen i Sandviken
Avser spontanidrott, parkour och skate.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från hvb-hem till flerbostadshus.
Ombyggnad av torg och parkeringsplatser i Ljusdal
Upprustning av torgyta samt omdisponering av parkeringsplatser.
Ombyggnad av hetvattenpannor vid kraftvärmeverk i Sandviken
Upphandlingen omfattar komplett leverans och installation av bränsleberedning, bränslehantering och förbränningsutrustning för två hetvattenpannor inkluderande ny pelletskvarn och nya träpulverbrännare. Nya transportledningar, kanaler, el- och processinstallationer i erforderlig omfattning för att innehålla specificerade krav avseende kapaciteter, reglerområden, fjärrmanövrering och miljöprestanda. Objektet är beläget på fastigheten ELDSOPPEN 1 inom Björksätra Kraftvärmeverk, Sandvikens kommun.
Markarbete vid bostadsområde i Gävle
Markarbete i stadsdelen Forsbacka i Gävle, runt Mariagatan, Strandgatan och Storgatan.
Nybyggnad av fiskväg i Gävle
Strömdalens kraftverk i Boulognern i Gävle hindrar lax, öring och ål från att vandra högre upp i Gavleån.
Asfaltering av konstsnöspår i Bollnäs
Ur investeringsbudget 2017-2026. Avser asfaltering av konstsnöspår på Bolleberget.
Underhåll av bro i Ovanåker
Ur investeringsbudget 2017-2022. Avser åtgärder i den bärande konstruktionen på bro 3 (bågbron i Ovanåker).
Ombyggnad och utv underhåll av vattentorn i Färila
Projektet omfattar renovering av fasad samt invändig renovering.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Nytt värmesystem i idrottshall i Gävle
Ur investeringsbudget 2014-2020. Byggstart tidigast under 2021.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Bollnäs
Ny bomanläggning för GCM-väg.
Nya avlopp för fastigheter i Hovra
5-10 fastigheter som berörs. Avveckling av nuvarande reningsverk. Nya trekammarbrunnar.
Upprustning av huvudmatarledning i Edsbyn
Reinvestering huvudmatarledning Bygatan.
Utbyggnad av boxar i Edsbyn
2 023 blir det olagligt att ha hästar i spiltor, vilket är fallet i Edsbyns ridhus. Investeringen innebär utbyggnad för boxar i tillräcklig omfattning.
Yttre arbeten vid Järsvö kyrkogård
Asfaltsgångar görs om till grusgångar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: