Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Ombyggnad av akutmottagning på sjukhus i Gävle
Ombyggnad av hus 29. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nybyggnad av kontorshus vid stadshuset i Gävle
Nybyggnad av en till fastighet på gården.
Tillbyggnad av äldreboende i Hudiksvall
En tillbyggnad på befintligt äldreboende med ca 40 platser planeras.
Upprustning av Stadshuset i Gävle
Allmän upprustning av stadshuset.
Ombyggnad/anpassning för framtidens skola i Alfta
Anpassning av lokaler för undervisning, grupprum, skolsalar, uppehållsrum, administrationslokaler, elevvård mm samt ombyggnad av skolgård och parkering. F-9 skola.
Ombyggnad av grundskola i Gävle
Allmän upprustning.
Stationsåtgärder i region Mitt
PLm Stationer för alla.
Upprustning av ställverk samt vägskydd längs järnvägen mellan Gävle-Storvik
Upprustning ställverk m59 samt vägskydd på bandelen.
Renovering av bostäder i Gävle, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2 på 1521939.
Nya mellanblock på järnväg mellan Ockelbo-Mo Grindar och Döljebro-Holmsveden
1 st Ockelbo-Mo Grindar, 2 st Döljebro-Holmsveden.
Tillbyggnad av ridhus i Gävle
Ur investeringsbudget 2013-2019.
Förstärkning av kaj i Hudiksvall
Renoveringsbehov av stenkajen i Hudiksvall.
Byggnation av läktare och omklädningsrum i kombihallen i Ockelbo
Skapa omklädningsrum och läktare i befintliga lokaler.
Hastighetshöjande åtgärder på väg 84 mellan Kårböle-Funäsdalen, del 2 mfl
Projektet avser hastighetshöjande/trafiksäkerhetsåtgärder.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Region Mitt
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Gävleborgs län, Dalarnas län och Jämtlands län.
Bärighetsåtgärder på Norra Stambanan i Ockelbo
Norr om Ockelbo station. Nya diken, byte av trummor mm.
Ombyggnad till gc-bro mm i Ljusdal
Förslag finns att bygga gc-väg från bron till Järvsö. Utredningar pågår.
Ombyggnad av torg och parkeringsplatser i Ljusdal
Upprustning av torgyta samt omdisponering av parkeringsplatser.
Utveckling av fastighet i Hudiksvall
Omvandling av Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll.
Ombyggnad av bro över bäck vid Rimsbo
Bro över bäck 2 km nv Rimsbo.
Upprustning av bro över bäck vid Jädraås
Bro över bäck vid fritidsområde 2,5 km so Jädraås.
Ombyggnad av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Upprustning av väg mm i Bollnäs
Avser en sista etapp av upprustning av Skogsvägen.
Ombyggnad till gångfartsgata i Söderhamn
Avser delen vid Köpmantorget och Stadsparken.
Ombyggnad av park i Söderhamn
Lekparken i västra delen ska byggas om till en upplevelsepark.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Gävle
Ur investeringsbudget 2014-2020.
Underhåll av bro i Ovanåker
Ur investeringsbudget 2017-2022. Avser åtgärder i den bärande konstruktionen på bro 3 (bågbron i Ovanåker).
Ombyggnad av torg i Edsbyn
Ur investeringsbudget 2019. Målet är att skapa ett attraktivt område med funktioner som främjar skola, hotell och handel.
Upprustning av paviljonger i Gävle, del 2
Flytt och upprustning av paviljonger på Ytternärs. Del 1 utförd sommaren 2018. Samma totalentreprenör är tilltänkt att utföra detta arbete.
Nytt värmesystem i idrottshall i Gävle
Ur investeringsbudget 2014-2020. Byggstart tidigast under 2021.
Ombyggnad till lager i Gnarp
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lokal.
Upprustning av huvudmatarledning i Edsbyn
Reinvestering huvudmatarledning Bygatan.
Ombyggnad av infektionsavdelningen på sjukhus i Gävle
Ombyggnad av hus 31, infektionsavdelningen. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: