Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Dalarnas län

Avesta (3)
Borlänge (18)
Falun (5)
Gagnef (0)
Hedemora (4)
Leksand (6)
Ludvika (21)
Mora (6)
Orsa (0)
Rättvik (1)
Säter (3)
Vansbro (3)
Älvdalen (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anrikningsverk, nya gruvlavar mm i Grängesberg
Projekteringsarbetet startar under 2016. Byggnation i samband med återupptagande av gruvbrytning.
Ombyggnad av Bergslagsbanan mellan Falun-Borlänge
Hastighetshöjande ATC-förbättringar, kontaktledningsåtgärder samt ökad rälsförhöjning i kurvor. Nytt mellanblock och signaljusteringar. Ornäs driftsplats byggs om för tåglängder upp till 630 meter med skyddsväxlar samt ett tredje tågspår.
Ombyggnad av reception och sporthall i Älvdalen
Planer för att bygga ihop reception och sporthallen samt en ny restaurang.
Anläggande/utveckling mötesplats i Borlänge
Planer finns på att utveckla Folkets park till en öppen park för små och stora evenemang och till en attraktiv mötesplats.
Ombyggnad av patienthotell m.m. i Mora
Avser byggnationer för patienthotell, tandvård och hjälpmedel.
Hastighetshöjande åtgärder längs järnväg mellan Uppsala-Borlänge
Hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet.
Ombyggnad av väg samt nybyggnad av bostäder i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation av genomfarten genom Mora, väg 45/70 samt nybyggnad av bostäder på f.d busstationen.
Ombyggnad av reningsverk i Malung
Projektet avser ett nytt biosteg.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Upptaget som förslag i kommunens prioriteringslista för kommande byggnationer.
Rivning av flerbostadshus i Leksand
Avser rivning av 2 äldre hus som i dagsläget inrymmer lägenheter.
Ombyggnad av väg 635 mellan Tolsbo-Tunet
Gång- och cykelåtgärder.
Ombyggnad av äldreboende i Borlänge
Planerat projekt. Byggstart tidigast 2019.
Stamrenovering flerbostadhus i Säter
Avser stamrenovering i kvarteret Druvan i Säter.
Flyttning av vårdcentral i Avesta
Projektet avser flytt av vårdcentral från plan 3 till plan 1 efter uppförande av ny vårdbyggnad.
Ombyggnad av väg 850 genom Svärdsjö
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Ledningsåtgärder i Tandö
Ledningsåtgärder CL26 S3-4
Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.
Upprustning av park och gc-stråk mm. i Borlänge
Planer finns för anläggande och upprustning av befintlig Bananpark, torgbildningar och gc-stråk.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Avser ombyggnad av förskola till seniorboende.
Ombyggnad till bostäder i Leksand
Planer finns på ombyggnad av en befintlig utomhuslänga till 8 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Till- och ombyggnad av kyrkogård vid Lyviken, et 2
Planerat projekt. Ligger lite vilande. Uppskattad start och kostnad.
Utbyggnad av förskola och kök i Mora
1 avdelning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 2
Planerat projekt. Omfattning oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1025719
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 3
Planerat projekt. Omfattning oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1025719
Rivning av reningsverk i Ludvika
Avser rivning av reningsverk.
Nybyggnad av förskola i Ludvika, etapp 2
Etapp 2: Kvarvarande markarbeten efter att rivning av modulbyggnad, personalparkering, resterande delar av gatan och omgivande ytor. Etapp 1 finns på projektid: 1460018
Ledningsåtgärder Kättbo - Borgvik
CL1 S4 statusåtgärder
Tillbyggnad av befintligt lager i Vansbro
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Reparation av bro över Dalälven vid Tunsta
Reparation lager och ommålning.
Rivning av parhus i Leksand
Rivningslov för 8 st parhus. Etapp 1 finns på projektid: 1503422
Ombyggnad av torg i Hedemora
Planer för ombyggnad av Hökartorget, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora.
Nybyggnad av 7-manna konstgräsplan vid ABB Arena, Ludvika
Igångsättning tidigast 2019. Ny 7-manna konstgräsplan.
Ombyggnad av utställningshall på Hammarbacken, Ludvika
Avser renovering av lokalen samt att sätta in nödutgång och trappa/hiss.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser flytt av konferenslokaler med tillhörande utrymmen till gatuplanet. 13 nya hotellrum med serviceutrymmen byggs inom nuvarande konferensavdelning.
Ombyggnad av gata i Hedemora
Planer för ombyggnad av August Lindbergs plan, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora.
Ombyggnad Storgatan/Köpmangatan
Avser åtgärder för bättre framkomlighet genom att öppna upp befintlig gågata för trafik.
Ombyggnad & modernisering av lasarett i Ludvika
Projektet är framflyttat till tidigast 2018/2019. Upptaget i investeringsbudgeten.
Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola.
Reparation av Flatenbergs hytta i Smedjebacken
Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.
Uppförande av RWC vid ABB Arena, Ludvika
RWC vid konstgräsplanen.
Omtjärning av tak på Kyrka i Sundborn
Avser omtjärning av tak på Sundborns kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: