Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombybyggnad av väg 168 mellan Kungälv-Marstrand, delen genomTjuvkil
Breddning av körbanan, ny gc-väg, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningar, gångpassager, upprustning av busshållplatser.
Tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av klassrum och elevhälsa.
Tillbyggnad av äldreboendei Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av äldreboende.
Renovering av sim- och ishall i Kungälv
Projektet avser renovering av sim- och ishall.
Ombyggnad av gymnasieskola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskola.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 3
Projektet avser utbyggnad av kök och matsal på skola.
Utökning av skola Kungälv, etapp 5
Projektet avser utökning av Diserödsskolan.
Rivning och ombyggnad av kaj i Kungälv
Projektet avser rivning och ombyggnad av kaj.
Påbyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser påbyggnad av kontor.
Om- och tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av huvudbyggnad och utökning av elevytor.
Ombyggnad av vindar i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser inredning av vindar i tre hus till 11 lägenheter.
Ombyggnad i skola i Kungälv, etapp 4
Projektet avser ombyggnad av gamla matsalen.
Om- och tillbyggnad av kök i skola i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av kök i skola.
Ombyggnad av gamla idrottssalen Kungälv, etapp 6
Projektet avser ombyggnad av gamla idrottssalen.
Nybyggnad av rondell i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av rondell. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till studielokaler i Kungälv
Projektet avser ombyggnad till studielokaler.
Omläggning av va-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser omläggning av befintliga dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar. Omläggningen uppdelas i två etapper varav etapp 1 som denna entreprenad avser ska utföras på en sträcka parallellt utmed Utmarksvägen, under Christians IV:s väg och vidare till ny brunn vid entreprenadsgränsen. Total sträcka för denna etapp är ca 230 m varav en del av omläggningen görs via schakt och en del ska göras via schaktfri metod. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av bibliotek i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av bibliotek.
Ombyggnad i bibliotek i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av bibliotek.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser renovering av lekplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: