Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Bärighetsförstärkning längs väg 1795 vid Brämhult
Väg 1795 mellan kommungräns Brämhult fram till korsning väg 1800.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av 6 lägenheter till 12 lägenheter i flerbostadshus.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Utbyte av hjälpkraftställverk i fördelningsstationer i Borås och Uddevalla
Utbyte av 10kV hjälpkraftställverk i fördelningsstation Uddevalla central (ställverk pressbyrån) samt Borås central (Borås 2).
Renovering av simhall i Borås
Avser renovering av delar av Borås Simarena.
Ombyggnad av förskola i Brämhult
Avser sanering och rivning av fuktskadade träsyllar i ytterväggar. Demontering av installationer och fastinredning, byte av golv och väggar samt byte till bergvärmepump.
Trimningsåtgärder vid väg 40 mellan Viaredsmotet och Lundaskogsrondellen i Borås
Trimningsåtgärder i anslutning till ramperna mellan Viaredsmotet och lundaskogsrondellen.
Standardhöjande åtgärder längs väg 1800/1795 i Borås
Förstärkning av vägkanter och släntlutningar. Väg 1800 Paradisvägen och väg 1795 Hybergsvägen.
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av park i Borås
Avser ombyggnad av park med anläggande av lek- och parkutrustning, basketplan, umgängesytor och växtlighet.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Avser tillbyggnad av fotbollsarena.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad ( lasthus ).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning från kontor till lägenheter.
Ombyggnad markanläggning i Borås
Avser Upphandling av vasslåtter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: