Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Om- eller nybyggnad av bostäder i Limhamn, Malmö
Planer finns för att utveckla ett befintligt område med centrumverksamhet till ny- eller ombyggnad av ca 500 bostäder.
Ombyggnad av barnkliniken i Malmö
Avser ombyggnad för barnkliniken byggnad 65 i två våningsplan med en total yta på 3000 m2.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö. et 7
Avser stambyten och badrumsrenovering av 412 lägenheter vid Augustenborg. kv Framtiden -210 lägenheter kv: Våren 2 - 212 lägenheter.
Ombyggnad vid stadsteater i Malmö
Planer finns för ombyggnad vid Malmö stadsteater.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Ombyggnad av affärshus till kontor i Malmö
Avser ombyggnad av fastighet från affärslokaler till kontor.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Påbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser påbyggnad av flerfamiljshus. Fyra befintliga huskroppar, två kortare och två längre ska byggas på med en våning. Befintliga huskroppar rymmer 141 lägenheter och påbyggnaden tillför 28 lägenheter. Total BTA inkl. loftgångar och terasser är ca 3400 m2. Total BOA är ca 1695 m2. Projektet ligger i stadsdelen Lorensborg i Malmö med Hallinsgatan och Vendelfridsgatan som gränsande adresser.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus m.m. i Malmö
Avser om- och påbyggnad av flerbostadshus som omfattar påbyggnad av bostäder med 18 lägenheter, ombyggnad av lokaler i nedre plan till 5 lägenheter, stambyten samt kök- och badrumsrenovering. Fastigheten är i fem plan.
Ombyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser ombyggnad av 13 lägenheter + 8 st boenderum samt gemensamhetslokal.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Projektet ligger på is. Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 9
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av ca 200 badrum.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av ca 220 badrum.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Igångsättning tidigast 2022/2023. Avser ny och utökad reningsprocess på Sjölunda avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad av fritidsgård, butik, restaurang m.m. Malmö
Avser om- och tillbyggnad av butik och restaurang, ombyggnad av lokal i källarplan till fritidsgård samt fasadändring (nya entréer, nytt fasadmaterial, ommålning av fasad, ny takkupol, byte av fönster).
Ombyggnad i Stadshuset i Malmö
Projektet avser främst ändrad planlösning, ny ventilation i fasad, nytt miljöhus m.m.
Ombyggnad av busstråk m.m i Malmö
Projektet avser ombyggnad av busstråk, anpassning av hållplatser, ny gång- och cykelväg, planteringsarbeten m.m.
Ombyggnad till ungdomslägenheter m.m. lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 10 ungdomslägenheter samt ombyggnad av lokaler till 3 st studentlägenheter, ombyggnad av korridorer och utrymmen m.m. I projektet ingår även fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser spoling av stammar, Relining.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Inredande av ytterligare bostad (27 st lägenheter), fasadändring (utökade fönster, nya fönster och fönsterdörrar, nya takluckor och takfönster, takbryggor och väggstegar) samt anordnande av parkering.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar i 2 huskroppar till 16 st lägenheter samt fasadändring (nya takkupor och rökluckor).
Färdigställandearbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser färdigställande arbeten för bostadsområde.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus som omfattar, bl.a installationsarbeten, stambyten, takarbeten m.m. Omfattar tre sammanbyggda huskroppar. Omfattar även fastgheten Kockum 22, Rörsjögatan 18.
Till- och ombyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Projektet avser rivning, ny- och ombyggnad till bibliotek. Projektet omfattar även nybyggnad av fläktrum/aggregat på yttertak som ersättning för rivet/demonterat fläktrum med dess installationer. Yta som arbetet avser är ca 899 m2 på plan 1, och 797 m2 på plan 2 och ca 169 m² på plan 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till bostäder. Total yta: ca 1370 m2.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 12 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 14 lägenheter.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser fortsatt ombyggnad av vindar i 3 huskroppar (på plan 14) till ca 13 lägenheter. Yta: ca 35 m2/lgh. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av ställverk i Malmö
GLÄ. Byte av 130 kV ställverk.
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Projektet avser byte av ställverk vid Sjölunda ARV.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 3
Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser återbostadisering, ombyggnad av tvättstugor och ombyggnad av mangelrum till lägenheter. Entreprenad 1: Ombyggnad av tvättstugor till fyra lägenheter och fyra nya tvättstugor på von Rosens väg 1, 21, 23 samt 25. Entreprenad 2: Återbostadisering på von Rosens väg 15–17. Entreprenad 3 Ombyggnad av mangelrum till lägenhet i flerbostadshus, tre lägenheter och tre nya tvättstugor på Hårdsväg 48, 50 och 58.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostäder, tillbyggnad med hiss och takkupor samt fasadändring (takfönster).
Ombyggnad till handel och kontor i Malmö
Projektet avser delning till ytterligare lokaler för handel (butik) samt ändring av butik till kontor.
Tillbyggnad av kyrka i Malmö
Avser utbyggnad av Bunkeflostrand kyrka samt smärre ombyggnad i församlingshem.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 10 lägenheter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 9 lägenheter, fasadändring, nya takkupor och takfönster samt parkering.
Färdigställandearbeten för bostadsområde i Malmö
Projektet avser färdigställandearbeten för bostadsområde.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Planer finns för fortsatt utbyggnad av miljövänlig fjärrvärme.
Ombyggnad av fritidslokal till kulturlokal i Malmö
Projektet avser att bygga om från fritidslokal till kulturloklal.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Ändring av lokaler till 9 lägenheter. Objektets läge: Hyacintgatan 62, 66.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Ändring av vind till bostäder (9 lgh) samt fasadändring, nya takfönster.
VMS samt kameror längs E6 i Skåne
Åtgärder för ändrad hastighet.
Ombyggnad av hotell till kontor i Malmö
Projektet avser ombyggnad hotell till kontorslokaler.
Ombyggnad av lokaler till gymnasieskola i Malmö
Projektet avser ändrad användning från kontor till lokaler för gymnasieskola.
Ombyggnad till ungdomslägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 8 lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av förråd till 6 lägenheter.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 8 lägenheter samt fasadändring, nya takfönster och ny takkupa.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter samt fasadändring och nya takfönster.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 7 lägenheter.
Tillbyggnad av skola i Oxie Malmö
Projektet avser tillbyggnad av Kungshögsskolan.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 6 studentlägenheter. Total BTA mellan 300-500 kvm.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 6 lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Ändring av lokaler till 4 st lägenheter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Ändring av vind till bostäder (7 lgh) samt fasadändring, nya takfönster.
Ombyggnad till fritidsgård i Malmö
Projektet avser ändring av lokstall till fritidsgård samt tillbyggnad av skärmtak. Fasadändring.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 4 lägenheter samt fasadändring, nya takfönster.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Yta: 35 m2/lägenhet.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till bostäder.
Rivning av skola i Bulltofta, Malmö
Projektet ingår även rivning av en befintlig skolbyggnad som tidigare varit en hangar. Yta: ca 10000 m2.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Ändrad av källarlokaler till ungdomslägenheter.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Ombyggnad av vindsvåning till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 4 lägenheter.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 3 lägenheter samt fasadändring, nya takfönster.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.
Underhållsbeläggning tank/varm i Region Syd
Avser 4 underhållsbeläggningar.
Färdigställandearbeten m.m. i Botildenborg södra, Malmö
Projektet avser färdigställande av byggata mellan Azaleagatan och Botildenborgsvägen. I projektet ingår även planteringsarbeten, anläggande av ytasfalt samt stensättningsarbeten. Uppskattad kostnad.
Ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Syd
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 4 lägenheter samt fasadändring (insättning av fönster).
Om- och tillbyggnad av samlingslokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av gemensamhetsbyggnad hus c.
Ombyggnad till handel alternativt kontor i Malmö
Planer finns avseende delning till ytterligare lokaler för handel (butik) alternativt kontor. Yta: ca 200 m2.
Ombyggnad av vind till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 3 lägenheter.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 3 lägenheter.
Åtgärder vid odlingsområde i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser åtgärder vid odlingsområde. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 3 st bostäder.
Ombyggnad av vind i Malmö
Inredning av vind till 2 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för information. Fasadändring (byte av fönster, dörrar, nya trappor), ändrad planlösning.
Uppgrundning vid Södra Varvsbassängen i Malmö
Avser uppgrundning och övertäckning av förorenade bottensediment i Södra Varvsbassängen. Till Mark & miljödomstolen har infordrats ansökan i miljömål enl. 11 kap. miljöbalken (vattendom). Fullständiga handlingar finns via domstolen (Växjö tingsrätt, mark och miljödomstolen, mmd.växjö@dom.se, mål nr. M 3419–20) eller via Carina Hansson, Miljöförvaltningen, Malmö Stad, Bergsgatan 17, 205 80 Malmö, tel. 040-342001. Vattenområde är ca 57 000 m2. Uppgrundning sker från dagens ca 6,5 m till ca 4 m. Bedömd volym massor som erfordras är ca 175 000 m3. Renhetskrav på massor enl. ansökan. Godkänd vattendom är en förutsättning för upphandlingen Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwaraxvou&GoTo=Docs Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress.
Drift- och underhåll inom Malmö stad
Drift och underhåll, med funktionsansvar, av sådana anläggningar och anordningar som beställaren har skyldighet att svara för såsom ansvarig för stadens mark som tekniska nämnden servar och förvaltar.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av glassfabrik i Malmö
Ändrad användning (biograf till glassförsäljning/produktion) samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: