Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E22 mellan Ronneby Ö-Nättraby
Ombyggnad till motorväg, breddning och delvis ny sträckning. Nuvarande E22 byggs om till 7-metersväg med utökat utrymme för gång- och cykelbana. Två nya trafikplatser vid väg 670 och väg 672. Även ombyggnad av Nättraby trafikplats och rastplatsen i Förkärla.
Ombyggnad till 4-9 skola i Ronneby
Tidigare företaget Orbit Ones gamla industrilokal ska byggas om till en 4-9 skola för omkring 700 elever och beräknas tas i bruk höstterminen 2020.
Tillbyggnad av hotell i Karlskrona
Avser tillbyggnad av hotell med fyra nya byggnader och ca 74 nya hotellrum.
Utökade körfält på österleden i Karlskrona
Projektet ligger stilla. Oviss byggstart.
Ombyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell. Planuppdrag pågår.
Avser ombyggnad till kulturskola, Karlskrona
Avser ombyggnation av Karlskrona lampfabrik till kulturskola.
Om- och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg.
Ombyggnad av Österslättskolan kök, Karlshamn
Avser ombyggnad då hela skolköket skall göras om.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Tillbyggnad av låg-och mellanstadieskola SÖlvesborg
Planer finns för tillbyggnad. Byggstart och kostnad oviss.
Tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden vid folkhögskola i Bräkne-Hoby
Avser tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för nya fönster i ca 21 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för renovering av badrum i lägenheter. Oklart med antal badrum.
Ombyggnad av ställverk mm i Karlshamn
TUM- Trensum. Nytt ställverk, kontrollutrustning (A-ställverk), byte av 10 kV ställverk med tio fack och kontrollutrustning i ny byggnad. Även byte av en trelindad krafttransformator.
Till- och ombyggnad av multiarena, Karlskrona
Projektet omfattar rivning, färdigprojektering och byggnation av omklädningsrum och föreningsytor.
Rivning av siloanläggning och foderfabrik i Sölvesborg
Rivning inför kommande byggnation av ny stadsdel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för ombyggnad, tillbyggnad av nya balkonger, tvättstuga, gym, gemensam lokaler.
Tillbyggnad av förskola i Karlshamn
Planer i mycket tidigt skede som ej är beslutade. Tanken är att bygga till den befintliga förskolan. Oviss byggstart och uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av deponianläggning, Karlskrona
Avser nybyggnad av deponianläggning (IFA), icke farligt avfall.
Ombyggnad av låg- och mellanstadieskola i Sölvesborg
Projektet ligger vilande. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona
Avser ombyggnad av reningsverk på Söremåla.
Ombyggnad av torg i Ronneby
Omfattningen är oklar. Förändring av torg med bl.a. växter och träd. Ett nytt orangeri/glashus byggs ner mot vattnet som ska innehålla exotiska växter och ett mindre kafé. Ett promenadstråk under tak och med öppna sidor.
Ombyggnad av skola i Ronneby
Tanken är att bygga om till 1 - 3 skola med fritidsverksamhet. Uppskattad byggstart och kostand. Ska även tilläggas ett nytt skolkök.
Ombyggnad av skola i Ronneby
Tanken är att bygga om till 1 - 3 skola med fritidsverksamhet. Uppskattad byggstart och kostnad. Skolan ingår i ett funktionsprogram där man ser över ytorna och vad som ska göras.
Till- och ombyggnad vid brandstation i Ronneby
Omfattande upprustning med bl.a. ombyggnad av omklädningsrum och duschar vid brandstation. Boenderum i logementen. Ev. upprustning av vagnhallen med ny port. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Ev byggstart under 2017.
Tillbyggnad av produktionslokal, Bräkne Hoby
Avser tillbyggnad av befintlig produktionslokal, ca 260 kvm.
In- och utvändig upprustning av kulturcentrum i Ronneby
Avser förbättring av inomhusklimatet med bland annat byte av ventilation och installation av kyla. Omläggning av tak. Ombyggnad av ca 200 kvm.
Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna kommer att upphandlas som en entreprenad tillsammans med etapp 2, med byggstart för etapp 2 i slutet av 2018 och etapp 3 senare. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.
Utbyggnad av va-ledning i Sillnäs, Sölvesborg etapp 2
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg etapp 1
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Säkerhetshöjande åtgärder vid vattenfall/damm i Bräkneån, Ronneby
Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2019. Dammen har sprickor och läckage i fogar och pelare. En fisktrappa finns intill fallet. Vilka åtgärder som kan komma ifråga har inte beslutats ännu. Uppskattad byggstart.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av balkonger av flerbostadshus. Omfattning är oklar.
Stationsåtgärder i Karlskrona
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Stationsåtgärder i Ronneby
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Ombyggnad av Kallinge simhall
Upprustning av i huvudsak ytskikt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning till flerbostadshus.
Renovering av Bokelundsskolans aula i Sölvesborg
Avser renovering på Bokelundsskolan.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser tillbyggnad av ett kontor kontor med kontorsplatser.
Ombyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Ny 50/10kV-station som ersätter befintlig.
Ombyggnad av ridhus i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av ridskola, för tillbyggnad av läkare, domartorn, samt personalrum, omklädningsrum m.m
Stamrenovering i flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för renovering av stammar i flerbostadshus.
Tillbyggnad av laddstolpar i Sölvesborg
Planer finns för tillbyggnad av laddstolpar, oklart antal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för utvändig renovering av fasader, fönster, tak och balkonger på flerbostadshus som avser 5 huskroppar och 98 balkonger.
Ramavtal avseende konsulter för arkitektur och gestaltning, Sölvesborg
Konsulttjänster för arkitektur och gestaltning.
Ramavtal avseende konsulter inom byggprojektering.
Ramavtal avseende konsulter inom byggprojektering. Avtalstid 2 år. Möjlighet till förläning 1+1.
Ombyggnad av förskola i Karlshamn
Ändrad användning av förskolelokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser byte av fjärrvärme, värmepump i flerbostadshus.
Nybyggnad av utegym i Sölvesborg
Nybyggnad av ett utegym intill svarta led.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlshamn
Avser ombyggnad av eventlokal. 400 kvm på befintlig kall yta.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser balkongrenovering.
Om-och tillbyggnad av Hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: