Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter vid Vråsjöområdet i Marks kommun
150-200 lägenheter. Ny detaljplan krävs.
Nybyggnad av förskola och skola i Mark
Avser nybyggnad av förskola och skola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av enbostadshus på Hede-Vallås
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nytt exploateringsområde för bostäder på Hede-Vallås
Avser nybyggnad av exploateringsområde för bostäder.
Nybyggnad av småhus i Kinna
Projektet avser nybyggnad av 10 enbostadshus och 3 stycken tvåbostadshus.
Byte av broar i Marks kommun
Byte av två broar.
Va-ledningar i Mark
Projektet avser nya va-ledningar.
VA-ledningar i Mark
Avser Va-ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Exploatering av gata, va-ledning & gatubelysning i Mark
Avser exploatering av gata, va-ledning och gatubelysning.
Stabilitetshöjande åtgärder i Skene Kinna
Projektet avser erosionsskydd vid strandbrinken i form av stenar, bortschaktning av branta slänter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: