Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. 400 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för 100-150 bostäder.
Nybyggnad av F-6 skola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget/plan 2018-2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
7 hus ca 200 lägenheter med butik i botten.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus/parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st parhus och 36 st enbostadshus samt 20 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 3
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.
Förtätning med rad- och kedjehus samt förlängning av befintlig kanal i Eskilstuna
Förtätning med byggnader av rad- och kedjehuskaraktär samt förlängning av befintlig kanal för småbåtar.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Nya bostäder i Skogstorp
40-50 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av radhus i Hällbytorp
Intresserade Byggherrar att delta i markanvisningstävling arrangerad av Eskilstuna kommun, för mer information se www.eskilstuna.se/markanvisningstavling Uppskattad start och kostnad. Eskilstuna kommun är endast planansvarig och avser inte att bygga själva på detta område! 10-15 bostäder. Tidplan för tävling: 2018-11-13 Tävlingen presenteras på Byggforum 13 november 2018. 2018-12-14 Sista dag för intresseanmälan till Eskilstuna kommun. 2018-12-21 Kungörelse om vilka intressenter som kvalificerat sig och valts ut att delta i tävlingen. 2019-01-16 Startmöte för tävling. 2019-04-15 Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag. 2019-05-17 Beslut om vinnare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: