Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Osby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av f-6 skola i Killeberg
Avser nybyggnad av förskola och F-6 skola samt samt en idrottshall.
Nybyggnad av handel, kontor i Osby
Planer finns för handel och verksamhetscentrum vid östra delen om Netto-området i Osby.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Osby
Förslag finns för nybyggnad av bostäder och kontor i 4 våningar och handel och parkeringsgarage i bottenplan.
Nybyggnad av äldreboende och bostäder i Lönsboda
Planer finns för nybyggnad av bostäder och äldreboende.
Nybyggnad av industri, Osby
Avser nybyggnad av industriverksamhet vid Kälsvedsvägen i Osby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Osby
Avser nybyggnad av förskola för ca 150 barn.
Nybyggnad av bostäder i Osby
Planer finns för nytt bostadsområde med markbostäder, villor.
Nybyggnad av bostäder i Osby
Avser nybyggnad av rad,par eller kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av överföringsledning vid Brunkelstorp Osby
Avser utökning av verksamhetsområde med spillvattenledning och vattenledning för 34 fastigheter.
Anläggande av gc-väg, broar mm i Osby
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fatställd. Planer finns för fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg runt Osbysjön. Omfattar även 2 broar.
Nytt exploateringsområde för handelscentrum i Osby
Avser exploateringsarbeten för nytt handelsområde i Osby.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Osby
Medfinansieringsprojekt med Trafikverket.
Nybyggnad av kyrka i Osby
Nybyggnad av kyrka och dophus.
Exploateringsarbeten inför nya bostäder i Osby
Avser anläggande av va-ledning inför nya bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: