Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. där entreprenör inte är upphandlad i Västerbottens län

Bjurholm (1)
Dorotea (5)
Lycksele (3)
Malå (0)
Norsjö (2)
Sorsele (9)
Storuman (12)
Umeå (42)
Vindeln (4)
Vännäs (0)
Åsele (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Upprustning av lasarett i Lycksele
Planer på fortsatt upprustning av Lycksele lasarett.
Påbyggnad av kontor och flerbostadshus i Umeå
Planen är att bygga på ett befintligt parkeringsdäck med 3 våningar kontor och 1 våning med 10-20 st lägenheter. Man har lämnat in en begäran om planändring.
Ny- och ombyggnad av Universum på Campus i Umeå
Tillbyggnad på cirka 5000 kvm och en ombyggnad på mellan 6000-7000 kvm.
Nybyggnad av UVA; steril, dagkirurgi mm på Skellefteå lasarett
Nybyggnad av UVA, Steril och dagkirurgi, operation.
Nybyggnad av vårdbyggnad/sjukstuga samt helikopterplatta i Dorotea
Nybyggnad av vårdbyggnad i anslutning till Bergvattengården.
Nybyggnad av hotell på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av hotell i Umeå.
Nytt handelsområde i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för handel och verksamheter.
Nybyggnad av skol- och idrottsanläggningar i Tomtebo, Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för skola med anslutande idrottsanläggning.
Nybyggnad av handelscentrum i Umeå
Utökning av handelsområde på Klockarbäcken pågår planarbetet och där kan byggstart tidigast ske 2018. Projektet är beroende av Trafikverkets projekt/planer för E12. Totalt finns 90 000 kvm markyta.
Nybyggnad av kontor på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av kontor i Umeå.
Tillbyggnad av kontorshus och verkstadsindustri i Umeå
Planer för utbyggnad av lokaler med ytterligare kontorsutrymmen och teknikutrymmen för plåtpressning. F
Nybyggnad av resecentrum i Robertsfors
I Robertsfors centrum planeras ett resecentrum i anslutning till Norrbotniabanan. Det nya resecentrumet kommer att utgöra både tågstation och busstation, men visionen är att det även ska vara en plats för både kommunala verksamheter, föreningar och övriga verksamheter. Denna upphandling avser utredning av Norrbotniabanans nyttoeffekter.
Nybyggnad av resecentrum i Skellefteå
Skellefteå kommun ska anlägga ett nytt resecentrum för tåg och regionbuss i centrum av Skellefteå i nära anslutning till Skellefteå lasarett och i närheten av stadstrafiken. Resecentrum kan bli aktuellt att byggas ut i etapper då Norrbotniabanan inte kommer vara färdigställd vid byggstart. Denna upphandling avser utredning av Norrbotniabanans nyttoeffekter.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Nybyggnad av förskola i Olofsdal Umeå
Nybyggnad av förskola i Olofsdal, Umeå.
Underjordiskt garage i Umeå
Underjordiskt garage med 40 P-platser.
Nybyggnad av förskola i Nordmaling
Nybyggnad av 6 avdelningar.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Sörfors skola F-9.
Tillbyggnad av förskola i Skellefteå
Ev en tillbyggnad av förskola 4 avdelningar.
Nybyggnad av verksamheter och bostäder i Umeå
Inriktningen för området på Ersboda är bostäder för 500 personer samt 1 300 kvm handel.
Nybyggnad av handelsområde på Ersboda, Umeå
Avser Umeå 4:3 och Stadsliden 4:2.
Nybyggnad av verksamheter och bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter.
Nybyggnad av kontor, industri, lager mm i Carlshem, Umeå
Uppförande av kompletterande lokaler för handel, kontor, industri och lager.
Renovering av skola i Sorsele etapp 3 Hus F
Ombyggnad Vindelälvsskolan, hus F.
Nybyggnad av handelshus, Sandviksvägen 1, i Tärnaby
Markyta 2363 kvm. Planer för nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av idrottshall i Bjurholm
Nybyggnad av idrottshall. Hallen är tänkt att innehålla gym, bowling, boule och en kafeteria och drivs av Castorhallens ekonomiska förening.
Nybyggnad av handelshus i Storuman
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 1039 kvm. Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av handelshus, Skolgatan 15, i Storuman
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 1588 kvm. Planer för nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av handelshus, Industrivägen 17, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 2500 kvm. Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av handelshus, Industrivägen 19, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 3298 kvm. Planer för nybyggnad av handelshus.
Om- & tillbyggnad av kontor & bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor samt förtätning med bostäder.
Nybyggnad av multihall i Sorsele
Multihall på skolområdet.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Tillbyggnad av maskinhall i Sorsele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av maskinhall och marklov för anläggande av väg.
Målning av fasad på kyrka i Norsjö
Målning av fasad med linoljefärg.
Ombyggnad till vandrarhem i Umeå
Syftet med planen är att inom området pröva förutsättningar för etablering av verksamheter som medger övernattning det vill säga verksamheter för tillfälligt vistelse med precisering vandrarhem.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tillbyggnad av affärslokal med onlinehandel.
Nybyggnad av kök, matsal m.m. på skola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökning av befintlig skolverksamhet.
Tillbyggnad av handelsområde i Skellefteå
Tillbyggnad av handelsområde.
Linoljning av fasad & tjärning av spåntak på kyrka i Slussfors
Linoljning av fasad och tjärning av spåntak på Umnäs kyrka.
Nybyggnad av administrationsbyggnad i Umeå
Tidiga planer för nya kontor som kommer att ligga mellan sjukhuset och universitetet i Umeå.
Tillbyggnad av förskola i Rödäng
Tillbyggnad med 1 avdelning.
Ombyggnad av storkök på skola i Tärnaby
Avser ombyggnad storkök på Skytteanska skolan på fastigheten Laxnäs 1:27 i Tärnaby. Total bruttoarea ombyggnad ca 140 m2 och en tillbyggnad på ca 12 m2.
Utvändigt underhåll på kyrka i Skellefteå
Takrenovering sakristia, koppartak.
Takarbeten på kyrka i Nordmaling
Takunderhåll/tjärning.
Fasadrenovering på kyrka i Åsele
Fasadmålning av Åsele kyrka.
Utvändigt underhåll av badhus i Umeå
Fasadändring av simhall.
Ommålning & fasadarbeten på kyrka i Robertfors
Ommålning fasader, fönster och dörrar på Överklintens kyrka.
Fasadrenovering av kyrka i Vindeln
Fasadrenovering av Vindelns kyrka.
Utvändigt underhåll av klockstapel i Nordmaling
Fasadunderhåll/målning, samt takunderhåll/tjärning.
Utvändigt underhåll på kyrka i Örträsk
Tjärning spåntak på Örträsk kyrka.
Takarbeten på kyrka i Vilhelmina
Tjärning spåntak.
Renovering av skollokaler i Vindeln
Underhåll av uppehållsrum och korridorer på skola.
Invändig renovering i kyrka i Lycksele
Slipning & lackning av trägolv i Lycksele kyrka.
Ommålning av klockstapel i Robertsfors
Utvändig ommålning av Bygdeå klockstapel.
Takarbeten på kyrka i Sorsele
Omtjärning av tak på kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: