Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. där entreprenör inte är upphandlad i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Tre nya plattformsspår, total sträcka ca 2 km.
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. 400 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av skola, förskola och gruppbostad i Mariefred
Ca 15 850 kvm skola/förskola/idrottshall samt ca 600 kvm gruppbostad planeras.
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 1
Etapp 1 blir tre olika byggnader för flera olika hyresgäster. 300 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Nybyggnad av kulturhus och kongresshall i Eskilstuna
Eskilstuna kommun i samverkan med det lokala näringslivet ser nu på möjligheterna att berika Eskilstuna med en kongresshall och kulturhus som bidrar till möten, innovationer, upplevelser och bildning.
Ny F-6 skola på Brandholmen
Nybyggnad av koncept-skola F-6.
Nybyggnad av F-6 skola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget/plan 2018-2022.
Ny logistikpark i Eskilstuna
150 000 kvm mark.
Nybyggnad av grundskola i Eskilstuna
Nybyggnad av skola samt ändring av VA och ventilation samt brandskydd och hiss i bef. skola.
Utbyggnad av förskola & grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser.
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Eskilstuna
Totalt planeras ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. Denna del avser ca 80 vårdbostäder med förskola i bottenplan.
Konvertering av kylsystem vid Backavallen samt nybyggnad av omklädningsrum mm i Katrineholm
Planer att bygga en ishall med bra funktionalitet samt hög kostnadseffektivitet.
Ombyggnad av kontorshus i Nyköping
Rivning utfört av ramavtalsentreprenör sedan tidigare.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Nybyggnad av förskola i Arnö
Konceptförskola.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nytt område för handel, industri och logistik i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Om- och tillbyggnad av domkyrkan i Strängnäs
Tävlingsförslagen ska ha ett helhetsperspektiv på Domkyrkoberget och uppgiften består av att gestalta en samlande, funktionell och hållbar märkesbyggnad med hög arkitektonisk kvalitet. I uppgiften ingår även utformning av de omgivande platserna och användningen av de befintliga byggnaderna.
Nybyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ny idrottshall vi Skogsborgsskolan.
Underhåll och renovering av idrottsanläggningar i Eskilstuna kommun
Avser genomlysning/kartläggning av underhålls- och reparationsbehovet på idrottsanläggningarna i Eskilstuna kommun.
Nytt område för handel och industri i Gnesta
Planerat projekt med tomter till försäljning för i huvudsak handel. 2 hektar mark.
Nybyggnad av idrottshall i Trosa
Nybyggnad av idrottshall. Bygglov bollplan/innebandyplan.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola i centrala Eskilstuna.
Ombyggnad av kök och matsal vid gymnasium i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget/plan för 2018-2022.
Nybyggnad av förskola i Oxelösund
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av personallokaler i Bettna
Projektet framflyttat. Omfattningen är ej fastställd. Uppskattad oklar byggstart och kostnad.
Om- & tillbyggnad av hotellverksamhet i Flen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för hotellverksamhet inom fastigheterna Västergård 2-4.
Tillbyggnad av skola i Nyköping etapp 2
Kök, matsal, eurytmisal samt tekniksalar.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av sporthall i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ny el- och värmeanläggning mm i Mellösa kyrka
Ny el, värme och styr/regleranläggning.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.
Renovering av Skärborgarnas hus i Trosa
Invändig renovering av Skärborgarnas hus.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Renovering av skolkök, Gensta
Ny epoxi på hela golvet. Kylrum och nedkylning/upptiningsrum ska bytas ut.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, restaurering tak och plåtdelar, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt.
Ombyggnad till café, kårhus mm i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorsbyggnad till kårhus, studielokaler och annan högskoleanknuten verksamhet.
Fasad och takarbeten på kyrka i Torsåker
Fasad och takarbeten på Torsåkers kyrka.
Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad ca 65-70 kvm.
Byte av garagedörrar i Eskilstuna
Avser byte av 7 st garagedörrar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: