Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av sjukhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lokaler för röntgen, administration, MTA och bårhus.
Nybyggnad av parkeringshus med lägenheter & butiker i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lägenheter, 1200 kvm handelslokaler, p-däck i 3 plan.
Ny- och ombyggnad sjukhus i Kungälv
Projektet avser att sjukhuset utökas med nya byggnader för bl a endoskopi, samtidigt som lokaler för bl a laboratoriemedicin, akutmottagning och psykiatri förbättras och byggs om.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Nybyggnad av en multiarena för issporter i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en multiarena för issporterna hockey, konståkning och bandy. Byggstart oviss.
Nybyggnad av allaktivitetshus mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av allaktivitetshus, torg mm.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 180 barn samt storkök/tillagningskök (1200-1400 kvm).
Tillbyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av klassrum och elevhälsa.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 126 barn.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 126 barn (1200-1400 kvm).
Renovering av sim- och ishall i Kungälv
Projektet avser renovering av sim- och ishall.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av gymnasieskola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskola.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift.
Utökning av skola Kungälv
Projektet avser utökning av Diserödsskolan.
Ombyggnad i skola i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gamla matsalen till klassrum.
Nybyggnad av förskola och skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola och skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och personalrum. 11000 kvm tomt. Omfattning oklar. Sprängningsarbeten pågår. Byggstart tidigast våren 2021.
Påbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 1
Projektet avser påbyggnad av kontor med en tredje våning.
Verksamhetsområde för handel och verksamheter i Kungälv
Projektet avser ca 30000 kvm mark för handel och verksamheter som är till försäljning.
Om- och tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 4
Projektet avser ombyggnad av huvudbyggnad och utökning av elevytor.
Om- och tillbyggnad av kök i skola i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av mottagningskök med tillhörande utrymmen samt nybyggnad av teknikrum i skola.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Avser nybyggnad av affärshus. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Avser nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av aktivitetspark i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av matsal i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av matsal. Uppskattad kostnad.
Om- eller nybyggnad av gamla idrottssalen Kungälv, etapp 3
Projektet avser ombyggnad eller rivning och nybyggnad av gamla idrottshallen.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entréplan på kontor samt markarbeten för nytt uterum.
Ombyggnad till studielokaler i Kungälv
Projektet avser ombyggnad till studielokaler.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar.
Nybyggnad av ridhus i Kungälv
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig upprustning av kyrka. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av bibliotek i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av bibliotek.
Ombyggnad i bibliotek i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av bibliotek.
Reparation av innertak kyrka i Kungälv
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat med 397 000. Reparation av innertak och takkonstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: