Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av musikens tempel i Kungälv
Pyramidformad glasbyggnad, ca 6000-7000 kvm
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av sjukhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lokaler för röntgen, administration, MTA och bårhus.
Nybyggnad av parkeringshus med lägenheter & butiker i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lägenheter, 1200 kvm handelslokaler, p-däck i 3 plan.
Ny- och ombyggnad sjukhus i Kungälv
Projektet avser att sjukhuset utökas med nya byggnader för bl a endoskopi, samtidigt som lokaler för bl a laboratoriemedicin, akutmottagning och psykiatri förbättras och byggs om.
Nybyggnad av en multiarena för issporter i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en multiarena för issporterna hockey, konståkning och bandy. Byggstart oviss.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Nybyggnad av allaktivitetshus mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av allaktivitetshus, torg mm.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 168 barn. Byggstat oviss.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Renovering av sim- och ishall i Kungälv
Projektet avser renovering av sim- och ishall.
Rivning och nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola för 126 barn. Byggstart oviss.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Kommer att indelas i flera etapper.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och personalrum. 11000 kvm tomt. Omfattning oklar. Sprängningsarbeten pågår. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av förskola och skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola och skola. Uppskattad kostnad.
Verksamhetsområde för handel och verksamheter i Kungälv
Projektet avser ca 30000 kvm mark för handel och verksamheter som är till försäljning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utveckling av kurbad, hotell och vandrarhem i Kungälvs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av kurbad, hotell och vandrarhem. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Avser nybyggnad av affärshus. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av matsal i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av matsal. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av kök i skola i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av kök i skola.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av tandläkarmottagning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till studielokaler i Kungälv
Projektet avser ombyggnad till studielokaler.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig upprustning av kyrka. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av bibliotek i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av bibliotek.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: