Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Nybyggnad av kulturhus i Örnsköldsvik
Förslag på placering fd Busstationstomten.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Nybyggnad av hotell i Härnösand
120-125 rum, 45 m hög byggnad.
Nybyggnad av multiarena i Sundsvall
Planer för nybyggnad av multiarena.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Planer för nybyggnad av brandstation, gym, garage & samlingslokal.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av förskola i Timrå
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Modernisering av Kulturmagasinet i Sundsvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Kulturmagasinet är en anläggning som ingår i utredningen.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig.
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Malandsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Modernisering av badhus på Alnön, Sundvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Alnöbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola i centrum.
Påbyggnad av parkeringshus i Örnsköldsvik
Påbyggnad av Paradisgaraget.
Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon
3-4 tomter för mindre störande verksamhet.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sollefteå
Planer för en ny Lidl-butik på ca 1300 kvm i Hågesta, Sollefteå.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av affärshus samt uppsättande av skylt.
Nybyggnad av restaurang, i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av en McDonalds restaurang i Örnsköldsvik.
Modernisering av fritidsgård i Skönsmon
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Skönsmons fritidsgård är en anläggning som ingår i utredningen. Totalt har man avsatt 504 miljoner kronor för alla objekten.
Nybyggnad av förskola i Kramfors
Avser ny förskola med fyra avdelningar.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola.
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av affärs/kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av relax & bastu på konfernscentrum i Sundsvall
Nybyggnad av relax och bastu efter brand.
Ombyggnad av korttidsboende i Sundsvall
Ombyggnad av korttidsboende.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Ansökan bygglov, tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Fasadrenovering av kontorshus i Sundsvall
Fasadbyte samt tilläggsisolering av tak.
Ombyggnad av förskola i Ånge
Ändrad användning förskola.
Renovering av kyrktorn vid Hässjö kyrka
Reparation av övre delen av kyrktornet som under lång tid blivit vattenskadat.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, sandficka och stängsel, kroksta 6:96.
Utbyte av luftbehandlingsaggregat vid skola i Sollefteå
I entreprenaden ingår samtliga rivnings-, demonterings-, nyinstallationsoch efterarbeten över ventilation-, rör-, bygg-, el/data- samt styr och övervakningsarbeten/installationer för att erhålla en helt ny fullt driftsatt ventilationssamt styr och övervakningsanläggning.
Restaurering av kyrka i Örnsköldsvik
Restaurering fuktskador ytter- & innertak samt målning av fönster.
Ombyggnad av hiss i kapell i Sundsvall
Ombyggnad av hiss i Bydalens kapell.
Ombyggnad i gravkapell i Sundsvall
Installation av kulvert med vattenburen värme i Bydalens gravkapell.
Restaurering av kyrka i Ramsele
Exteriör restaurering Ramsele kyrka.
Fasadarbeten på Sidensjö kyrka
Fasadarbeten på Sidensjö kyrka.
Utvändigt underhåll på gravkapell i Sundsvall
Restaurering av fasad på Bydalens gravkapell.
Renovering av klockstapel på Attmars kyrka
Renovering av klockstapel, tjärning.
Takarbeten på Grundsunda kyrka
Tjärning av kyrktaket och klockstapelns tak.
Restaurering av kyrka i Sundsvall
Underhåll av korvägg, konservering på Skönsmons kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: