Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kulturhus i Örnsköldsvik
Förslag på placering fd Busstationstomten eller centralt i stan med ombyggnad av befintliga lokaler.
Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Planerat projekt efter tidigare kv, projektnr 791275.Södra kajen.
Nybyggnad av polishus i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun och fastighetsbolaget Hemfosa har kommit överens om ett markanvisningsavtal på 5 500 kvadratmeter markyta på parkeringen mellan Paradiset och Circle K (tidigare Statoil södra).
Nybyggnad av handelslokaler i Sundsvall
Byggrätt på 45 000 m2.
Nybyggnad av gymnasieskola i Örnsköldsvik
Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av förskola i Timrå
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Fullstor idrottshall vid GA skolan. Placering av idrottshallen oklar i dagsläget.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage med 200-300 platser.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola.
Modernisering av badhus på Alnön, Sundvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Alnöbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Malandsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola i centrum.
Påbyggnad av parkeringshus i Örnsköldsvik
Påbyggnad av Paradisgaraget.
Tillbyggnad av förskola i Kramfors
Avser förskola med fyra till sex avdelningar.
Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon
3-4 tomter för mindre störande verksamhet.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sollefteå
Planer för en ny Lidl-butik i Hågesta, Sollefteå.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Planer från investeringsbudget.
Nybyggnad av flygplanshangar i Örnsköldsvik
Nybyggnad av hangar för flygplansskola sörvåge 3:38.
Nybyggnad av barnkorttidsboende mm i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Modernisering av badhus i Matfors
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Matforsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen.
Renovering av hotell i Härnösand
Planer finns för renovering av hotell.
Tillbyggnad av folkhögskola i Härnösand
Avser tillbyggnad av folkhögskola med ett stenhus/blackbox för kultur och scen mm.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Ansökan bygglov, tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Lagning av putsskador och stomme i kyrktorn på Nora kyrka
Avser lagning av putsskador och stomme i kyrktornet på Nora kyrka.
Nybyggnad för begravningsverksamhet i Arnäsvall
Avser nybyggnad för kistkyla, expedition och förråd. Projektet omfattar: - Ca 300 m2 nybyggnad - Markarbeten intill nybyggnaden - El, vent, vvs samt styr & reglerarbeten - Dagvattenhantering - Borrning bergvärme
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, sandficka och stängsel, kroksta 6:96.
Ombyggnad av tillagningskök i Sundsvall
Ombyggnad av tillagningskök.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av carport
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Planer finns för ändrat ianspråktagande från industri/affärslokal till gym.
Tillbyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet med utställnings/försäljningshall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: