Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kulturhus i Örnsköldsvik
Förslag på placering fd Busstationstomten.
Nybyggnad av handelslokaler i Sundsvall
Byggrätt på 45 000 m2.
Nybyggnad av gymnasieskola i Örnsköldsvik
Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av multiarena i Sundsvall
Planer för nybyggnad av multiarena.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Planer för nybyggnad av brandstation, gym, garage & samlingslokal.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en totalentreprenad avseende nybyggnation av simhall.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Fullstor idrottshall vid GA skolan.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Fullstor idrottshall vid Hedbergska skolan.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Fullstor idrottshall vid Åkersviks skola.
Nybyggnad av förskola i Timrå
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola.
Modernisering av badhus på Alnön, Sundvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Alnöbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Malandsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola i centrum.
Påbyggnad av parkeringshus i Örnsköldsvik
Påbyggnad av Paradisgaraget.
Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon
3-4 tomter för mindre störande verksamhet.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sollefteå
Planer för en ny Lidl-butik på ca 1300 kvm i Hågesta, Sollefteå.
Nybyggnad av restaurang, i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av en McDonalds restaurang i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av flygplanshangar i Örnsköldsvik
Nybyggnad av hangar för flygplansskola sörvåge 3:38.
Nybyggnad av förskola i Kramfors
Avser ny förskola med fyra avdelningar.
Modernisering av badhus i Matfors
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Matforsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad.
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Ombyggnad av förskola.
Tillbyggnad av folkhögskola i Härnösand
Avser tillbyggnad av folkhögskola med ett stenhus/blackbox för kultur och scen mm.
Ombyggnad av korttidsboende i Sundsvall
Ombyggnad av korttidsboende.
Fasadrenovering av kontorshus i Sundsvall
Fasadbyte samt tilläggsisolering av tak.
Lagning av putsskador och stomme i kyrktorn på Nora kyrka
Avser lagning av putsskador och stomme i kyrktornet på Nora kyrka.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, sandficka och stängsel, kroksta 6:96.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Nybyggnad för begravningsverksamhet i Arnäsvall
Pastoratet har för avsikt att uppföra en byggnad på egen mark med funktioner som kontor, kylanläggning och förrådsutrymme med en sammanlagd yta på ca 300 kvm. Fastigheten prästbordet 1:57 Arnäsvall däri byggnaden ska anläggas är beläget cirka sju kilometer från Örnsköldsviks centrum.
Invändig restaurering av kyrka i Ånge
Avser invändiga restaureringar.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Renovering av fasad på hotell i Kramfors
Avser renovering av fasad och balkonger.
Renovering av fasad på Grundsunda kyrka
Avser fasadrenovering på Grundsunda kyrka.
Restaurering av korfönster mm på Lidens kyrka
Avser renovering av fönster samt nytt tak på sidobyggnad, östra långhusgaveln vid Lidens kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: