Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (1)
Eda (2)
Filipstad (8)
Forshaga (1)
Grums (3)
Hagfors (6)
Hammarö (0)
Karlstad (31)
Kil (5)
Munkfors (1)
Storfors (4)
Sunne (8)
Säffle (8)
Torsby (5)
Årjäng (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 4-5
Avser nybyggnad av kontorslokaler och handelslokaler. Planerat projekt efter etapp 3. 1414177
Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Nybyggnad hotell och flerbostadshus i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC.. Detaljplan är klar för att alternativt bygga hotell, flerbostadshus, kontor eller för handel. Inget är fastslaget ännu vad som kommer att byggas på området.
Nybyggnad och ombyggnad av skola i Karlstad
Avser nybyggnad samt ombyggnad av Skattkärrskolan. Ca 2200 m2 BTA nybyggnad 1 st enplansbyggnad 1400m2 + 1st tvåplansbyggnad 800m2 Ca 4000 m2 BTA påverkad ombyggnad enplansbyggnader Utbyggnad av tillagningskök med 600 portioner, samt bergvärmeanläggning ska ersätta pelletspanna. Skolgårdsrenovering ca 600 kvm.
Nybyggnad av utomhusarena i Karlstad
En kombiarena för träning och tävlingar/matcher för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll. Upphandlas med Id 1531777, Id 1531778
Nybyggnad av simhall i Årjäng
Avser nybyggnad av simhall med gym och wellnessdel. Simhallen kommer att ha en 25 metersbassäng, en multibassäng, en barnpool samt en bubbelpool. Övriga funktioner som ska finnas är cafédel i anslutning till reception, personalutrymmen och flexibla omklädningsrum. Rivning av befintlig simhall ingår.
Planer för nybyggnad av simhall i Filipstad
Upphandlingen avser en Partnering för att ta fram olika förslag. Partneringen ska ge underlag till politiken för beslut om simhallens framtid. Entreprenaden består av tre (3) faser, översiktligt förklarat: Utredningsfas, Fas 1 framtagande av handlingar för politiskt beslut och Fas 2 produktion Rivning av befintligt badhus.
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ombyggnad av gymnasieskola för att anpassa efter verksamheten.
Nybyggnad av skola i Storfors
Planer finns för nybyggnad av ny förskola, skola och idrottshall för 150 barn Kyrksten, Alkvetterns idrottsplats.
Nybyggnad av handelshus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av livsmedelshandel. Detaljplan för handel vid Ullebergsleden.
Nybyggnad av skollokaler i Hagfors
Nybyggnad av skollokaler för bygg och tekniska program. Upptaget i investeringsbudget 2020-2022.
Nybyggnad av förskola i Töcksfors
Avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Förskolan skall innehåll ett tillagningskök . Byggnaden skall vara en 2-planbyggnad , Det skall också finnas plats för en gårdsplan med aktivitetsytor, gårdshus, ytor för lämning- och hämtning med bil, cykel eller som gående. Kommer även bli lastzon för hämtning och lämning av varor samt parkeringsplats för personal och föräldrar.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av idrottshall i Skåre i anslutning till Ilandaskolan och Ilanda IP. Yta ca 1500-2000 kvm.
Tillbyggnad av kontorshus i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av lokal till kontorshus i 4-5 våningar helt i trä.
Nybyggnad av butik och/eller bostäder
Planer finns på nybyggnad av butik för Lidl söder om Stadsträdgården.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Nybyggnad av butik i Karlstad.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall.
Nybyggnad av förskola i Sunne
Planer finns för ny förskola beläget på västra sidan av Frykensundet i Sunne för ca 100 barn.
Om- och tillbyggnad av skola i Hagfors
Avser tillbyggnad av befintlig förskola/skola med ny del innehållande klassrum, torg, entré, elevhälsa, personalutrymmen, slöjdsalar samt hemkunskapssal. Ombyggnad av befintlig byggnad med lastkaj, diskrum, kök och kapprum. Råda skola. Är nu en F-3 men kommer att bli F-6. Två komplementbyggnader som blir förråd och miljöhus.
Nybyggnad av rackethall i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av en rackethall intill Nobelgymnasiet.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång.
Ombyggnad och renovering av förskola i Karlstad
Avser renovering och ombyggnad av förskola för att ge plats tre avdelningar samt serveringskök. Tillbyggnad med teknikrum.
Ombyggnad av hotell till kontor, Sunne
Avser ombyggnad av Hotell Salma Lagerlöf till bl a kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök Fryxellska skolan, Sunne
Avser om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök vid Fryxellska skolan.
Nybyggnad av idrottshall i Sunne
Planer finns för ny idrottshall vid Skäggebergsskolan.
Nybyggnad av vårdboende m.m. i Vålberg
Stadsbyggnadsnämnden kommer att upprätta en detaljplan. Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för byggande av villor och seniorboende med närhet till vårdcentralen.
Nybyggnad av annex i Karlstad
Avser nybyggnad av annex med 11 dubbelrum.
Nybyggnad av maskinhall i Sunne
Avser nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av ridanläggning i Säffle
Omfattar nybyggnad av ridhus i Säffle.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 1
Avser tillbyggnad i två plan som ska innehålla garage, förråd, utbildningsytor samt skjutbana.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av polisstation ,etapp 2 kommer byggas till med kontorslandskap, cellkontor, förhörsrum, reception och bl a mötesrum.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 3
Avser ombyggnad av befintliga byggnaden ca 3500 kvm.
Byte av skiffertak , Kroppa kyrka
Avser byte av skifftertak på Kyrka.
Utbyggnad av diskrum i Hagfors
Utbyggnad av diskrum , ny entré till bibliotek samt lärarcentrum.
Ombyggnad av busstation i Töcksfors
Avser ombyggnad för att effektivisera och trafiksäkra busstation i Töcksfors.
Renovering av tak på ekonomibyggnad i Munkfors
Avser byte av tak och montering av solceller på ekonomibyggnad. Upphandlas i option med Id 2015771
Ombyggnad kök och matsal i Säffle
Planer finns för ombyggnad av kök och matsal vid Medborgarhuset i Säffle.
Renovering av terrassbjälklag m.m. vid Orrholmen i Karlstad
Projektet avser renoveringsåtgärder ovan terrassbjälklaget vid Orrholmen och kv Skeppet. Detta efter att man upptäckt läckage i Orrholmsgaraget från terrassbjälklaget. Man avser att åtgärda de läckage som uppstått och i samband med denna insats även utföra åtgärder kring den anslutande innergården för att säkerställa en hållbar utemiljö. För att utföra detta har KBAB fått dispens från Länsstyrelsen att röja och återplantera 60 st alléträd som finns planterade på innergården.
Anläggning av nya tennisbanor i Stenåsen
Planer för anläggande av 4 st nya tennisbanor i anslutning till befintlig tennishall samt ev. utbyggnad av tennishallen med ytterligare en tennisbana.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av galleria.
Installation av solceller Torsby
Avser installation av solceller vid Torsby flygplats och skidtunnel i Torsby.
Tillbyggnad av kontor och tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler samt tvätthall.
Renovering av fönster och dörrar på Nordmark kyrkor
Avser renovering av dörrar och fönster på Nordmark kyrka.
Takomläggning, skiffertak på byggnad i Filipstad
Avser omläggning av skiffertak på en byggnad i centrala Filipstad. Klassad som byggnadsminne.
Kylanläggning ishall i Grums kommun
Avser ny kylanläggning vid Billeruds ishall.
Tillbyggnad av förskola i Kristinehamn
Avser tillbyggnad med teknikrum för ventilation.
Nybyggnad av personalrum vid Kommunkontoret
Tidigt skede. Uppskattad byggstart och kostnad. Strategisk partnering: 10777118, 1424445, 1556265.
Tillgänglighetsanpassning vid förskola i Hagfors
Tillgänglighetsanpassning med bl a hiss mm.
Nytt mottagningskök vid förskola i Sunne
Upptaget i investeringsbudget 2019-2025
Tillbyggnad av parkeringsplatser i Torsby
Anläggande av nya parkeringsplatser.
Renovering av Visnums kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum m m.
Renovering av Visnums-Kils kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum. Kostnad okänd.
Renovering av torn och lanternin Östra Ämterviks kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt. Uppskattad byggstart och kostnad. Renovering, målning torn och lanternin.
Renovering av fönster på Kils kyrka
Renovering av fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av fönster på Eskilsäters kyrka
Renovering av fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Lagning av plåttäckning Silleruds kyrka
kyrktorn laga skador i plåttäckningen. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av spåntak på Nordmark kyrkor
Avser tjärning av spåntak på Nordmark kyrka.
Utvändigt underhåll av skola i Kil
Bygglov för fasadändring av skola.
Ombyggnad av cafeteria i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till café/restaurang.
Ombyggnad av kontor i Säffle
Bygglov för ändrad användning till kontor.
Tjärning och lagning av tak på Långseruds kyrka
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av skiffertak Kil kyrka
Renovering av skiffertak. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av spåntak på Brattfors kyrkor
Tjärning av spåntak vid Brattfors Kyrka.
Återställande av torndekorationer Kil
Återmontering av skadad och nedplockad torntaksdekoration samt eventuella åtgärder efter skadeinventering av kopparbeklädnad på torn.
Anpassning av entré vid bibliotek i Hagfors
Anpassning entre vid bibliotek. Upptagen i investeringsbudget.
Ommålning av kyrka och torn, Ölseruds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av väggar och torn kyrka
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av fönster vid Nyeds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad
Fönsterunderhåll Alsters kyrka, Karlstad
Fönsterunderhåll vid Alsters kyrka
Utvändigt underhåll av personallokal i Storfors
Målning på drift- och personalbyggnad. Upptaget i investeringsbudget.
Tjärning av tak på Lungsunds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av tak och fasad i Hagfors
Tjärning tak och fasad. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Byte av takbjälkar på Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Lagning och tvättning av skiffertak, Ölseruds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Omläggning av stentrappa på Vitsands kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Restaurering kyrkomur vid Eda kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Restaruering kyrkomur
Rengöring och renovering av skifftertak vid Eda kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har delvis beviljats. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart och kostnad
Utredning av fasad och grundskador i Borgviks kyrka
Åtgärdsprogram för fasadrenovering.
Målning av torn på Lungsunds kyrka
Målning södra tornväggen. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Åtgärder klockstapel vid Nyeds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad
Renovering av läktarorgel på Väse kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: