Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (7)
Eda (1)
Filipstad (4)
Forshaga (3)
Grums (1)
Hagfors (8)
Hammarö (2)
Karlstad (38)
Kil (1)
Munkfors (2)
Storfors (1)
Sunne (9)
Säffle (6)
Torsby (2)
Årjäng (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 3-5
Avser nybyggnad av kontorslokaler och handelslokaler. Planerat projekt efter etapp 2. 1396411
Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad
Planerna omfattar ett nytt handelsområde vid Månsgården (mellan Biltema och Bergviks köpcenter). 25.000-30.000 kvm i en första etapp, totalt handlar det om 50.000 kvm.
Nybyggnad F-6 skola och idrottshall i Karlstad
I detta projekt ska en ny F-6-skola för 750 elever på ca 9500 m2 uppföras. Intill skolan ska även en fullstor idrottshall på ca 1500m2 byggas. I projektets slutfas ska större delen av den befintliga skolan rivas. Avser även parkeringsytor och hämta/lämna-zoner för skolan
Nybyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum .
Nybyggnad av skola i Filipstad
Nybyggnation av en F-6 skola i två våningar samt idrottshall. Ca 360 elever.
Nybyggnad hotell och flerbostadshus i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC. Planer finns för ca 150 hotellrum samt 100 bostäder eller upp till 250 hotellrum.
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Planer finns för om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Utyggnad av skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av våning med nya lokaler på skattkärrsskolan.
Nybyggnad av utomhusarena i Karlstad
En kombiarena för träning och tävlingar/matcher för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll. Upphandlas med Id 1531777, Id 1531778
Nybyggnad av skola i Storfors
Planer finns för nybyggnad av skola vid Kyrksten, Alkvetterns idrottsplats, med plats för ca 150 elever samt idrottshall.
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ombyggnad av gymnasieskola för att anpassa efter verksamheten.
Nybyggnad av förskola i Skoghall
Planen innebär att en till två förskolor om totalt tolv avdelningar kommer upprättas på platsen.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Torsby
Avser nybyggnad av lägenhetshotell Branäs 4:974.
Nybyggnad av skollokaler i Hagfors
Nybyggnad av skollokaler för bygg och tekniska program. Upptaget i investeringsbudget 2020-2022.
Nybyggnad av aktivitetshall i Karlstad
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 3000 kvm
Tillbyggnad av krematorium i Arvika
Avser tillbyggnad av krematorium.
Nybyggnad av seniorboende i Hagfors
Avser nybyggnad av seniorboende i 7 våningar med 33 lägenheter samt takterrass, , eventuellt en restaurang eller ett café samt en butik i markplan. Kommunen skall i samarbete med konsult söka lösningar på hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt m.m.
Tillbyggnad av kontorshus i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av lokal till kontorshus i 4-5 våningar helt i trä.
Nybyggnad av butik och/eller bostäder
Planer finns på nybyggnad av butik för Lidl söder om Stadsträdgården.
Nybyggnad av förskola i Forshaga
Planer finns för nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar för ca 90 barn i Forshaga.Tidigt skede. Detaljplanearbete har inte påbörjats. Uppskattad byggstart och kostnad. Strategisk partnering: 10777118, 1424445, 1464468
Nybyggnad av förskola i Sunne
Planer finns för ny förskola i Sunne.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Fastigheten har ny ägare, nytt bygglov kommer att sökas. Omfattning oklar.
Till- och ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar,även i huvudbyggnaden ska byggas om. Gymnastiksal i hus B. De huvudsakliga arbeten som kommer utföras är fönsterbyte,, ombyggnad av mottagningskök, tillbyggnad av grupprum, ombyggnad av uppvärmning samt installation av hiss.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 2
Avser ombyggnad av mellandelen: på plan 1 byggs befintliga omklädningsrum om och till samt att utrymmen för sjuksköterskor och rehab skapas. Befintlig långsamtgående hiss byts ut. På plan 2 skapas tre kontor och förrum till den nya kafeterian. ca 425 kvm och Stjärnhuset: uppgradering av ventilation, viss ytskiktsförbättring i lägenheter och ombyggnad för installation av sprinkler och bredband. ca 3225 kvm samt vissa markarbeten.
Nybyggnad av rackethall i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av en rackethall intill Nobelgymnasiet.
Nybyggnad av restaurang i Karlstad
Avser nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av hotell till kontor, Sunne
Avser ombyggnad av Hotell Salma Lagerlöf till bl a kontorslokaler.
Nybyggnad av vårdboende m.m. i Vålberg
Stadsbyggnadsnämnden kommer att upprätta en detaljplan. Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för byggande av villor och seniorboende med närhet till vårdcentralen.
Om-och tillbyggnad av församlingshem i Sunne
Avser ombyggnad av takkonstruktion på församlingshem, renovering, om- och tillbyggnad av pastorsexpedition. Utvändigt underhåll.
Nybyggnad av kontor i Säffle
Avser nybyggnad av kontorshus och verkstad.
Nybyggnad av annex i Karlstad
Avser nybyggnad av annex med 11 dubbelrum.
Nybyggnad av maskinhall i Sunne
Avser nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av ridhus i Karlstad
Ansöker om bidrag från allmänna arvsfonden. Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Nybyggnad av ridhus i Säffle
Omfattar nybyggnad av ridhus i Säffle. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av busstation i Arvika
Avser ombyggnation av bussterminal.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av polisstation och skjutbana i Karlstad.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av polisstation och skjutbana i Karlstad.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 3
Avser om- och tillbyggnad av polisstation och skjutbana i Karlstad.
Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Projektet ligger vilande. Planer finns för nybyggnad av bensinstation i Skoghall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av diskrum i Hagfors
Utbyggnad av diskrum , ny entré till bibliotek samt lärarcentrum.
Utbyte av värmesystem SG/Södra Viken, Sunne
Avser ombyggnad av värmesystem.
Ombyggnad av busstation i Töcksfors
Avser ombyggnad för att effektivisera och trafiksäkra busstation i Töcksfors.
Ombyggnad av busstation i Årjäng
Avser ombyggnad för att effektivisera och trafiksäkra busstation i Årjäng.
Utvändig renovering av By kyrka
Utvändig renovering av kyrkan samt tillgänglighetsanpassning.
Renovering av Deje simhall
Utredning pågår. Politiska beslut kommer tas i kommunfullmäktige under juni månad.
Ombyggnad kök i Säffle
Upptaget i investeringsbudget 2020. Ombyggnad av kök.
Anläggning av nya tennisbanor i Stenåsen
Planer för anläggande av 4 st nya tennisbanor i anslutning till befintlig tennishall samt ev. utbyggnad av tennishallen med ytterligare en tennisbana.
Omläggning av skiffertak på Svanskogs kyrka
Avser skiffertaksomläggning vid Svanskogs kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av befintlig affärsbyggnad.
Ombyggnad och renovering av gymnastiksal i Hagfors
Avser ombyggnad och renovering av gymnastiksal. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av personalrum vid Kommunkontoret
Tidigt skede. Uppskattad byggstart och kostnad. Strategisk partnering: 10777118, 1424445, 1556265.
Tillgänglighetsanpassning vid förskola i Hagfors
Tillgänglighetsanpassning med bl a hiss mm. Upptaget i investeringsbudget 2020-2022.
Nytt mottagningskök vid förskola i Sunne
Upptaget i investeringsbudget 2019-2025
Renovering av ventilation på Åmotfors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byte aggregat, uppvärmning och ventilation.
Fasadrenovering och renovering av tornspira i Kroppa kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Fasadrenovering samt renovering av tornspira.
Renovering av Visnums kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum m m.
Renovering av Visnums-Kils kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnad av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Konserveringsarbeten på fast inredning, Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 797 Tkr.
Renovering av skiffertak i Kroppa kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Flytt av maskinutrustning från Presterudsgymnasiet, Kristinehamn
Flytt av maskiner och utrustning vid industritekniska- (IN) samt fordons- och transportprogrammet (FT) från Presterudsgymnasiet till nya gymnasieskolan vid Brogårdsgymnasiet.
Nybyggnad av garage i Karlstad
Avser nybyggnad av mindre garage för transformatorer.
Renovering och ommålning av tornets plåttak. Munkfors
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering putsväggar på Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målning fast inredning på Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Upprustning av stadshus i Hagfors
Upptaget i investeringsbudget 2020-2022. Upprustning arkiv.
Målning tak, taklist och fönster på Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av lanterni i Arvika
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad
Dränering/avvattning runt kyrkan, Karlstad Domkyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av kyrka och klockstapelns takspån Nyeds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad
Ny textilförvaring vid Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av spåntak på Sunnermo kyrka i Hagfors
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad
Målning av fönster i Arvika
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad
Montering av taknocksventilation i Grums kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av tornspira vid Älgå kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: