Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av flygterminal i Sigtuna
Om- och nybyggnation av Arlanda terminal 5 med nya handelsytor och säkerhetskontroll.
Nybyggnad av kontor, småindustrier mm vid Arlandastad
Projektet kommer att delas in i flera deletapper.
Nybyggnad av järnvägsstation i Märsta
Nytt resecentrum, ny bangård med nya spår och plattformar, förbättrad kapacitet, en säkrare och mer tillgänglig stationsmiljö.
Nybyggnad av Hotell och vattenland i Märsta
Planer finns för nybyggnad av hotell och vattenland vid Roserbergs trafikplats i Märsta, Sigtuna kommun.
Nybyggnad av förskola och skola i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av Aspbackens förskola samt Tingvallaskolan vid Tingvallavägen i Märsta. Storlek på nybyggnaden är cirka 12 000 m2. Nya Aspbackens förskola ska uppföras med åtta avdelningar, totalt 160 barn samt 30 personal. Nya Tingvallaskolan skall byggas för tre paralleller i årskurserna F-6, totalt 630 elever samt 80 personal. Skolan skall utformas så att omställning till två paralleller för årskurs F-9 kan genomföras i skolan. En gemensam matsal uppförs med tillagningskök samt gymnastikhall för skoländamål som båda verksamheterna har tillgång till med invändig kommunikation.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnad av hotell.
Om- och tillbyggnad av flygterminal i Sigtuna
Avenyn är ett delprojekt till Verandan (1584785) och avser att optimera resenärsflödet och terminalens effektivitet genom en omdisponering av Modegatan (gångstråk och butiker).
Om- och tillbyggnad av flygterminal i Sigtuna
Verandan är en tillbyggnad till Terminal 5 placerad mot norr och air-side. Tillbyggnaden ansluter mot Centralbyggnaden och projekt Porten.
Nybyggnad kontor och butik i Märsta, etapp 4
Planer för rivning av lada och nybyggnad av 2st fastigheter för kontor och butiker i 3-5 våningar.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Förhandsbesked för hotell samt markparkering.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnation av hotell 124 rum.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Nybyggnad av skola, förskola och padelhall vid Ragvaldsboleden/Uppsalavägen.
Nybyggnad av idrottshall i Märsta
Planer för ny idrottshall.
Nybyggnad av brandstation i Märsta
Avser ny brandstation i anslutning till Märsta, Sigtuna kommun.
Nybyggnad av vårdbostad i Steninge
Nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av handel/service och flerbostadshus i Märsta
Rivning av befintligt handelshus. Nybyggnad med service och handel i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Parkeringsgarage under byggnaderna.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Steninge
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall.
Ny tränings-, utvecklings- och utbildningscenter för fotboll i Arlandastad
Svenska Fotbollförbundet och Arlandastad Holding AB inleder en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en nationell utvecklings-, tränings- och utbildningsanläggning, under namnet "The Academy", vid Arlandastad.
Nybyggnad av kontor och produktionslokal i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av huvudkontor som produktionsanläggning och lager.
Nybyggnad av grundskola i Märsta
Avser nybyggnad av grundsärskola.
Nybyggnad av förskola och skola i Sigtuna
Planer för F-9 skola på Skoltomten i Sigtuna Stadsängar.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Avser nybyggnad av en fristående skolbyggnad i ett plan med 2 klassrum mm intill den befintliga Odensala skolan. Även rivning och återuppbyggnad av befintlig miljöstuga.
Nybyggnad av förskola i Märsta
Planer finns för ny förskola med 6 avdelningar. Vid Centralskolan.
Om- och tillbyggnad av förskola i Rosersberg
6 avdelningar, personalutrymmen.
Nybyggnad av helikopterhangar i Arlandastad
Detaljplanearbete för en helikopteranläggning vid Arlanda.
Till- och ombyggnad av skola i Märsta
Tillbyggnad på ca 1500 kvm. Ombyggnad på ca 200 kvm.
Nybyggnad av båthall i Sigtuna
Nybyggnation av båthall.
Nybyggnad av ridhus i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus på 64x24 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: