Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Tre nya plattformsspår, total sträcka ca 2 km.
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 1
Etapp 1 blir tre olika byggnader för flera olika hyresgäster. 400 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. 400 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av skola, förskola och gruppbostad i Mariefred
Ca 15 850 kvm skola/förskola/idrottshall samt ca 600 kvm gruppbostad planeras.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Ny F-6 skola på Brandholmen
Nybyggnad av koncept-skola F-6.
Nybyggnad av F-6 skola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget/plan 2018-2022.
Nybyggnad av F-6 skola i Katrineholm
Avser F-6 skola för ca 630 elever.
Ny logistikpark i Eskilstuna
150 000 kvm mark.
Utbyggnad av grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt med Hattmakarens förskola: 1476152 Ca 125 nya elevplatser.
Om- och tillbyggnad av skola i Trosa
Slöjd och musiksalar i tillbyggnaden.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Grundskolan ska renoveras och moderniseras helt invändigt. Nya fönster, dörrar och glaspartier ska monteras. Samtliga installationer ska bytas ut inklusive ställverk, UC och fläktagregat m.m. Yttertak ska bytas. Befintligt storkök ska rivas och byggas nytt. Berörd ombyggnadsyta Byggnad ca 13500 m2 Berörd ombyggnadsyta Skolgård ca 15200 m2 Karl Hovbergsgatan 43-45.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Ridhus med stall för 45 hästar, lektions-/samlingssalar, café, utomhusarenor, rasthagar, uteboxar, stor parkering och evenemangsyta.
Nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
Rivning på 1498477.
Ombyggnad av kontorshus i Nyköping
Rivning utfört av ramavtalsentreprenör sedan tidigare.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Om- och nybyggnad av f.d. Myntverket för ändamålet tingsrätt i Eskilstuna
Arkitekter till projektering av ombyggnation och nybyggnation av Eskilstuna tingsrätt.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola. Entreprenör kommer att ha option på antingen Arnö förskola eller ny förskola i Tystberga.
Nybyggnad av förskola i Arnö
Konceptförskola.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Planerat tidigt projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Nyköping
Omfattande ventilationsarbeten i hela byggnaden.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-förskola för 150 barn, 5 avdelningar. Del av Isaksdal 1:5.
Nybyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ny idrottshall vi Skogsborgsskolan.
Nybyggnad av idrottshall i Trosa
Nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av restaurang i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020
Ombyggnad av kök och matsal vid gymnasium i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget/plan för 2018-2022.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Utbyggnad av förskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan: 1496589 Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Eskilstuna
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Katrineholm
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Nyköping
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Tillbyggnad av restaurang, kontor m.m. i Stavsjö etapp 3
Planer för kök, restaurang, kontor, konferens och personallägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av personallokaler i Bettna
Projektet framflyttat. Omfattningen är ej fastställd. Uppskattad oklar byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flytande restaurang i Trosa
Byggs på betongbryggor.
Nybyggnad av bilhall i Strängnäs
Avser nybyggnad av bilhall för utställningsbilar och reservdelar
Tillbyggnad av skola i Nyköping etapp 2
Kök, matsal, eurytmisal samt tekniksalar.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund
Nybyggnad av sporthall i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ny el- och värmeanläggning mm i Mellösa kyrka
Ny el, värme och styr/regleranläggning.
Utbyte av hissar på Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm
Utbyte av 4 st hissar befintliga linhissar med maskinutrustning inkl apparatskåp i maskinrum över hisschakt till nya maskinrumslösa linhissar samt ombyggnad av 1 st befintlig linhiss med utbyte bla maskinutrustning inkl apparatskåp i maskinrum över hisschakt mm. på Regionssjukhuset Karsudden, Katrineholm.
Takarbete på ridhus i Oxelösund
Utbyte av tak på K-märkt byggnad. Projektet kommer att utföras i fyra etapper.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad för tillagningskök, avlopp, fettavskiljare mm.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.
Inredning av vind till kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till kontor.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, restaurering tak och plåtdelar, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt, rwc.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: