Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Nyhamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 25000 m2 huvudkontor åt EON. Totalkostnad: 1,1 miljarder.
Nybyggnad av skola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av grundskola, förskola samt särskola.
Nybyggnad av logistik- och kontorsbyggnad i Malmö
Avser nybyggnad av logistik och kontorslokaler med en yta på 30000 m2.
Nybyggnad av Domstolsbyggnad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av tingshus upp till 13 våningsplan, yta: 27000 m2. Objektet är placerat i Nyhamnen utmed spårområdet i direkt anslutning till Malmö C, med adress Carlsgatan 9, 211 20 Malmö.
Om- och tillbyggnad av skola i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av f.d kontorslokaler till ny grundskola för 550 elever.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Avser nybyggnad av 7000 m2 kontorslokaler i 7 plan samt källare med en yta på ca 2000-2500 m2. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i 1 huskropp i 5- 12 plan. (garage byggs i 2 plan). Yta: 9000 m2 kontor, ca 2500 m2 parkeringsgarage.
Nybyggnad av F-6 skola i Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för 630 elever. Avser sammanbyggda huskroppar i 1-4 plan inrymmande skollokaler, idrottshall, matsal, expedition mm. I projektet kommer rivning av en dagverksamhetslokal att ingå.
Ny- och ombyggnad av hotell i Malmö
Avser nybyggnad av hotell 3200 kvm, 5 våningar samt ombyggnad av Skånska Dagbladets tidigare lokaler 3800 kvm i 1 befintliga byggnad som byggs samman med den ny delen. 180 hotellrum.
Rivning och tillbyggnad av skola i Malmö
Projektet avser rivning del av skolbyggnad samt tillbyggnad av skollokaler.
Nybyggnad av F-9 skola i Hyllie i Malmö
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser nybyggnad av F-9 skola för 500-600 elever. Yta: ca 5000-6000 m2.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 8 våningsplan med ca 700 arbetsplater. Miljöcertifierat projekt som "Excellent" med milöcertifieringssystem BREEAM.
Nybyggnad av logistikanläggning
Avser nybyggnad av logistikanläggning och kontor.
Ombyggnad av barnkliniken i Malmö
Avser ombyggnad för barnkliniken byggnad 65 i två våningsplan med en total yta på 3000 m2.
Nybyggnad av hotell i Svågerstorp, Malmö
Projektet avser nybyggnad av hotell i 1 huskropp i 1- 5 plan. Ca 120 rum. Hotellet byggs i anslutning till befintligt kontor.
Nybyggnad av parkeringshus och kontor i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av en sammanbyggd huskropp som omfattar parkeringshus med 450 bilplatser samt kontorshus med en yta på ca 3500 m2.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av 6000 m2 kontor i den södra delen av Vintrie Park.
Ombyggnad vid stadsteater i Malmö
Planer finns för ombyggnad av scen- och publika utrymmen vid Malmö stadsteater.
Nybyggnad av högstadieskola och kulturhus i Hyllie
Planer finns för nybyggnad av ett s.k kombihus inrymmande högstadieskola och kulturhus.
Nybyggnad av grundskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad av logistikanläggning
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning och lagerlokaler. Total tomtyta: 350000 m2.
Nybyggnad av förskola på Husie, Malmö
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn. Markarea:ca 4940 m2. Objektets läge: Planområdet ligger i Husie, väster om Husie Kyrkoväg och söder om Kasernallén i den västra delen av Kvarnby.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2020/2021. Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. I projektet ingår även nattavdelningar för 40 barn. Avser 1 huskropp i 4 plan där översta planet avser utemiljö på taket.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Projektet omfattning och igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av kontor i Vintrie Park.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola i 3 plan med 8 avdelningar.
Rivning och nybyggnad av förskola i Bellevue, Malmö
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola i tre våningar med ca 90 förskoleplatser.
Nybyggnad av förskola i Mamlö
Igångsättning tidigast under Q2 2019. Planer finns för rivning och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser rivning av bef förskola och nybyggnad av en förskola i 3 eller 4 våningar med plats för ca 160 barn. (Det översta våningsplanet används för teknik) Kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola (8 avdelningar). I projektet ingår även rivning av förskola (4 avdelningar).
Markområde för kontor och industrihus på Fredriksberg, Malmö
Avser ett markområde för kontor och industriverksamhet. Markyta: 150000 m2. Projektet omfattning är ej fastställd.
Fasadarbeten på universitetsbyggnad i Malmö
Projektet avser byte av fasadmaterial på universitetsbyggnad. Fasadmaterial: glasfasad.
Ombyggnad till utbildningslokaler eller kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fastighet. Ej fastställt vad lokalerna ska inrymma. Tanken är att bygga om eller hyresgästanpassa fastigheten som tidigare varit högskola/utbildningslokaler till ev kontor, utbildningslokaler eller dylikt. Yta 6000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Renovering vid odontologen i Malmö
Avser bla fönsterbyte, hissbyte och fasadrenovering.
Nybyggnad av parkeringshus på Holma, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av parkeringshus.
Markområde för kontor och industri i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för 30000 m2 tomtmark för kontor och industriverksamhet för småindustri. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av kontor på Holma, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av kontor.
Markområde för handel på Toftanäs, Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för 3500 m2 tomtmark för handelsverksamhet. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av handelshus på Toftanäs, Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 3000-4000 m2 tomtmark för handelsverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av spahotell på Lernacken i Malmö
Planer finns på nybyggnad av spahotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av förskola i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Malmö
Projektet avser nybyggnad av idrottshall i anslutning till skola. Projektets omfattning och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Renovering av skola i Malmö
Planer finns för renovering av skolbyggnad med bl.a nya installationer, ytskikt m.m.
Nybyggnad av idrottshall i Malmö
Avser nybyggnad av gymnastikhall och sporthall samt underjordiska avfallsbehållare.
Nybyggnad av saluhall i Malmö
Avser nybyggnad av saluhall.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 bar, förråd, uppförande av murar samt anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av förskola på Holma, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola för 120 barn.
Ombyggnad i Stadshuset i Malmö
Projektet avser främst ändrad planlösning, ny ventilation i fasad, nytt miljöhus m.m.
Takarbeten på kommunala byggnader i Malmö
Planer finns för renovering av tak inom kommunens fastigheter. Kan röra sig om skola, fritids, äldreboenden m.m.
Tillbyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Planer finns för tillbyggnad (påbyggnad) av bibliotek.
Renovering av idrottshall i Malmö
Planer finns för renovering av idrottshall som omfattar bl.a fasadarbeten, förnsterbyte m.m. Eventuellt solceller.
Utvändig renovering på kommunala byggnader i Malmö
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för ytterligare renovering inom kommunens fastigheter.
Markområde för kontor/lagerverksamhet på Valdemarsro, Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde finns förr ca 2000 m2 tomtmark för kontor och lagerverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent. Ingen kostnadsuppgift.
Rivning samt renovering av betongkampanil vid klocktorn m.m. i Malmö
Projektet avser rivning samt ny betongkampanil vid klocktornet vid S:t Andreas kyrka.. Planer finns även för renovering av fönster, fasad samt tak.
Nybyggnad av kontor och lager på Valdemarsro, Malmö
Avser nybyggnad av kontor och lager med en yta på 600 m2.
Ombyggnad av vårdhem i Malmö
Omfattar ändrad användning av handel till vårdlokaler.
Byte av belysning och undertak i F-9 skola i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser fortsatt byte av belysningsarmaturer samt undertakt i befintlig skola.
Byte av belysning och undertak i F-9 skola i Malmö
Igångsättning tidigast 2021. Projektet avser fortsatt byte av belysningsarmaturer samt undertakt i befintlig skola.
Ombyggnad av hotell i Malmö
Ombyggnad av lokaler till hotell samt fasadändring (nya fönster och dörrar).
Ombyggnad vid församlingshem i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källare samt bottenplan vid S:t Andreas församlingshem. I projektet ingår även markarbeten.
Ombyggnad till förskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av barnavårdscentral m.m. i Malmö
Tillbyggnad av bvc och öppenförskola samt inbyggnad av balkonger och loftgång.
Utvändigt underhåll av sjukhusbyggnad i Malmö
Projektet avser renovering av putsfasad samt byte av fönster i sjukhusbyggnad.
Utvändig renovering av F-9 skola i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av befintlig skola där arbetena avser byte av tak, målning av fönster, fasadarbeten m.m.
Tillbyggnad av skola i Oxie Malmö
Projektet avser tillbyggnad av Kungshögsskolan. Uppskattad byggstart.
Modernisering av hissar i sjukhusbyggnad vid SUS i Malmö
Avser modernisering av hissas vid byggnad 33 A-F vid SUS i Malmö
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Ombyggnad för padelcenter i Västra hamnen, Malmö
Avser ombyggnad av lokal för inomhuscenter för padel.
Nybyggnad av lokaler för höghöjdsmiljö m.m.i Malmö
Nybyggnad av lokal för träning i höghöjdsmiljö samt lager. Yta ca 300 m2.
Ombyggnad av fastighet i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fastighet. Ej fastställt vad fastigheten skall inrymma.
Nybyggnad av församlingshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Avser nybyggnad av församlingshus.
Rivning av skola i Malmö
Projektet ingår även rivning av en mindre skola + paviljongbyggnad.
Åtgärder av café m.m. i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser åtgärder av Slottsträdgårdens café samt ev toalett. Igångsättning tidigast 2020.
Nybyggnad av toalett i Malmö
Upptaget i investeringsbudget.
Utvändig renovering av kyrkor i Malmö
Planer finns för utvändig renovering av kyrkor.
Renovering av torn vid kyrka i Tygelsjö, Malmö
Projektet avser fortsatt renovering av tornets murverk.
Marksanering i Malmö
Avser sanering av markområde inför byggnation av förskola.
Takrenovering på kyrka i Malmö
Avser renovering av tak på kyrka.
Åtgärder av café m.m. i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser åtgärder av Slottsträdgårdens café samt ev toalett.
Takarbeten m.m. på församlingshem i Malmö
Projektet avser omläggning av yttertak m.m. på Oxie församlingshem.
Utbyte av hissar i sjukhusbyggnad vid SUS i Malmö
Avser modernisering av hissar 20A och 20B i byggnad 20 v(id Wallenbergs laboratorium) vid SUS i Malmö.
Utvändigt underhåll av skola i Malmö
Underhandsförfrågan avseende kylaggregat på tak.
Byte av invändiga dörrar i skollokaler i Malmö
Projektet avser fortsatt byte ca 10 -tal klassrumsdörrar i skolbyggnad . Uppskattad kostnad.
Byte av invändiga dörrar i skollokaler i Malmö
Projektet avser fortsatt byte av 10-tal klassrumsdörrar i skolbyggnad . Uppskattad kostnad.
Fasadarbeten på kyrka i Malmö
Avser renovering av fasad på kyrka.
Nytt brandlarm i kyrka i Malmö
Avser utbyte av brandlarm i kyrka.
Renovering av antependium i kyrka i Malmö
Avser renovering av av antependium i kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: