Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av badhus som kommer att ersätta Tivolibadet för framtidens behov få en attraktiv badmiljö. Vilket inkluderar plats för simsport, motion, nöje och rekreation.
Om- och nybyggnad av polishus i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Detaljplaneärende.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Inga beslut är tagna. Planer finns för nybyggnad av skola 2019-2020.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser högstadium och särskola.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med två avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av skola i Degeberga Kristianstad
Inga beslut är tagna. Planer finns för ombyggnad av skola.
Nybyggnad och rivning av krematorium i Kristianstad
Planerat projekt med byggstart under vintern 2018/19. Avser rivning av befintlig byggnad och därefter nybyggnad av krematorium.
Nybyggnad av handelslokaler
Planer finns för nybyggnad av handelslokaler.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av parkeringshus i Kristianstad
Parkeringshuset ska ej byggas norr om Stationen. Man letar nu en ny byggplats. Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av parkeringshus för 180-200 bilar.
Tillbyggnad av butikslokal i Åhus Kristianstad
Avser tillbyggnad av butikslokal.
In/Ut- invändig ombyggnad av bibliotek
Planer finns för inbyggd terrass på bibliotek
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast hösten 2019.
Inbyggnad av terrass vid bibliotek i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Ersättning Österänggymnasiet i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2021.
Fasadarbeten vid sjukhuset i i Kristianstad
Man avvaktar politiska beslut. Planer finns för fasadarbeten på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Nybyggnad av byggvaruhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av byggvaruhus.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av larmcentral i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
U7 Underhållsarbeten Teatern 2019 Kristianstad
Avser tak- och fönsterrenovering på teatern.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Kristianstad
Planer finns för byte av koppartak på idrottshall.
Underhållsarbeten på Krinova, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering, Byggnad 134 och 180,
Nybyggnad av handelsbodar mm i Åhus Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av handelsbodar, krogar, restauranger m.m. vi Hamnpromenaden vid Gamal Skeppsbron.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kristianstad
Byggstart ej fastställd. Avvaktar beslut. Nybyggnad av servicebyggnad.
Underhållsarbeten på Café David, Kristianstad
Avser fasad och fönster renovering,samt staket utmed Norretullsvägen mellan Norra kanalen – Norra Kasern.
Underhållsarbeten på Rarkgårdens förskola, Kristianstad
Avser fönster och fasadrenovering på Parkgårdens Förskola och Parkskolan, byggnad B. Objekten är belägna på Almvägen 1 (Parkgården), Prästallén 1 (Parkskolan) 291 41 Kristianstad.
Nybyggnad av cykelgarage i centrala Kristianstad
Avser nybyggnad av cykelgarage i centrala Kristianstad. Ett cykelgarage vid tivoliparken och det andra cykelgaraget vid andra sidan av på centralstationen.
Nybyggnad av restaurang i Kristianstad
Nybyggnad av restaurang .
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av kontorslokal för anpassning åt hyresgäst.
Utvändig renovering av förskola i Åhus, Kristianstad
Avser fasadrenovering av förskola i Åhus, Kristianstads kommun.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Avser fönsterbyte, Milnergymnasiet i Kristianstad. Option från etapp 1 som finns på projektid; 1497571
Rivning av skola i Kristianstad
Avser rivning av Gamlegårdskolan inför uppförande av ny förskola.
Utvändigt underhåll av kyrka i Hörröd, Kristianstad
Avser tvättning, avfärgning, omputsning av fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: