Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av detaljhandel, hotell mm i Helsingborg
Avser hotell i 10 vån med ca 100 hotellrum. Uppställningsplats för lastbilar, lokaler för service som kan omfatta restaurang, bensinstation m.m.
Nybyggnad av kontorshus i Helsingborg
Byggrätt. Planer finns för nybyggnad av kontorshus i 15 plan med källarplan och parkeringsplatser. Miljöcertifiering guld.
Ombyggnad av järnvägsstation längs Västkustbanan, Helsingborg
Avser ombyggnad av stationsområdena vid Maria stationsområde och Ödåkra stationsområde i samband med Trafikverkets ombyggnad av Västkustbanan till dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Nytt verksamhetsområde för volymhandel i Väla, Helsingborg
Avser verksamhetsområde för volymhandel. Igångsättning avhängigt intressent. Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 20000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg, et 3
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2-3 plan med en yta på 1500 m2.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Fasadarbeten på affärshus i Helsingborg
Avser byte av fasadmaterial ( fasadskivor) på affärshus.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Avser nybyggnad av förskola vid Fredriksdalsområdet i Helsingborg
Tillbyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av klassrum.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av Solrosens förskola.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för en ny förskola med åtta avdelningar med plats för 155 barn i anslutning till Sjöcronaparken/Sundspärläan.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola .
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola i Oceanhamnen.
Markområde för handel till försäljning i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 5700 m2 markområde för handel finns för försäljning. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av lager/logistikcentral i Helsingborg
Avser fortsatt nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av kontor.
Ombyggnad av Sofiero slott, Helsingborg
Planer finns för invändig ombyggnad av Sofiero Slott.
Nybyggnad av socialt boende i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 10 lägenheter för socialt boende/omsorgsboende.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Planer finns för utvändig renovering av kyrka som omfattar takarbeten samt fasadarbeten.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av skola med matsal m.m.
Nybyggnad av båthall på Råå, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av båthall för vinterförvaring av ett 50-tal båtar, 7,5 m hög.
Tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av affärshus. Omfattning oklar.
Ventilationsuppgradering i skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1613091. Avser fortsatt ventilationsuppgradering vid Filbornaskolan vilket bland annat innebär utbyte av ett flertal luftbehandlingsaggregat. Produktion på plats ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov om ej annat överenskommes med beställaren. (Totalt omfattar projektet 6 etapper)
Ombyggnad av scengolv och ytskikt vid Stadsteatern i Helsingborg
Projektet avser byte av ytskikt i salong och foajé, byte av bjälklag och scengolv med med ombyggnad av tillhörande gradängvagnar och höj-och sänkbara lyftbord. I projektet ingår även elinstallationer.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Avser nybyggnad av butik, förråd och växthus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Nybyggnad av butik för auto-mat (gör-det-självbutik.
Omläggning av tak på skola, et 3, Helsingborg
Projektet avser byte av tak på Mariaparkskolan -östra allén. Projektet omfattar byte av tak som innefattar pannor, läkt, papp, plåt och beslag samt vissa delar råspont. Byggnaden i projektet är Q-märkt. Projektet samupphandlas med projektnummer 1641829 och 1641850.)

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: