Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av detaljhandel, hotell mm i Helsingborg
Avser hotell i 10 vån med ca 100 hotellrum. Uppställningsplats för lastbilar, lokaler för service som kan omfatta restaurang, bensinstation m.m.
Om- och tillbyggnad av centralstation i Helsingborg
Igångsättning eventuellt januari 2019. Projektet avser om- och tillbyggnad av Helsingborgs centralstation.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Avser ombyggnad av den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02, högdelen, plan 11-15.
Nybyggnad av kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg
Igångsättning tidigast under våren 2019. Avser nybyggnad av kontorshus i 8 våningsplan.
Markområde för logistikcentrum/iindustir mm i Helsingborg
Avser markområde för logistikverksamhet, industri m.m. Avser 200 000 m2 markområde.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Yta: ca 8000 m2.
Ombyggnad av järnvägsstation längs Västkustbanan, Helsingborg
Avser ombyggnad av stationsområdena vid Maria stationsområde och Ödåkra stationsområde i samband med Trafikverkets ombyggnad av Västkustbanan till dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av järnvägsstation längs Västkustbanan, Helsingborg
De parallella uppdragen delas in i två delar: Parallella delen (Maria och Ödåkra) som finns på projektid: 1477279 och Fördjupningsdelen (Maria, Ödåkra och Kattarp).
Nybyggnad av gym mm i Helsingborg
Avser nybyggnad av lokaler för idrottsändamål.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola efter brand. ( 6-8 avdelningar).
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 10 avdelningar för 200 barn.
Nybyggnad av idrottshall i Elineberg, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall vid Harlyckan som ligger inom området Elineberg.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för en ny förskola med åtta avdelningar med plats för 155 barn i anslutning till Sjöcronaparken/Sundspärläan.
Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2019. Avser nybyggnad av idrottshall i Maria Park.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola vid Drottninghög, Hålan. Omfattning är ej fastställd. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola .
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola i Oceanhamnen.
Tillbyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av klassrum.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av Solrosens förskola.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola vid Fredriksdalsområdet i Helsingborg
Nybyggnad av vårdboende i Helsingborg
Byggrätt finns för nybyggnad av någon form av vårdboende.
Ny- eller tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för ny- alternativt tillbyggnad av Svensgårdsskolan.
Nybyggnad av förskola i Gantofta, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola i Gantofta.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av fd ICA-butiken på Wienertorget till kontorslokaler.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga till Allerums förskola. Omfattning är ej fastställd. Ingen kostnadsuppgift.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Igångsättning tidigast april 2019. Avser utvändig renovering av Mariakyrkan där arbetena omfattar åtgärder delar av tak samt fasadarbeten som omfattar omfogning av fasad.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Avser r nybyggnad av omklädningsbyggnad.
Etablering av solcellsanläggningar på stadens tak i Helsingborg
Projektet avser fortsatt etablering av solkraftsanläggningar för elproduktion på Helsingborg stads fastigheter. Ej fastställt vilka fastigheter som berör, kan röra sig om skolor, vårdboenden m.m.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2020/2021. Avser utvändig renovering där arbetena omfattar omfogning av fasad.
Omkalkning av kyrka i Helsingborg
Planer finns för omkalkning av Raus kyrka.
Fasadrenovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1.282 mkr. Avser fasadrenovering på kyrka. Uppskattad byggkostnad.
Rivning av förskola i Helsingborg
Planer finns för rivning av förskola.
Utvändig renovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 811 tkr. Avser fönster- och takrenovering på kyrka. Uppskattad byggkostnad.
Fönsterrenovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 331 tkr. Avser fönsterrenovering Uppskattad byggkostnad.
Fasadarbeten på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 237 tkr. Avser omfogning av fasader på kyrka. Uppskattad byggkostnad.
Invändig målning av kyrka i Helsingborg
Avser invändig målning av Bårslövs kyrka. Uppskattad byggstart.
Invändig kalkning i kyrka i Helsingborg
Avser invändig kalkning och delvis omputsning av koret och sidoskeppen. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: