Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av detaljhandel, hotell mm i Helsingborg
Avser hotell i 10 vån med ca 100 hotellrum. Uppställningsplats för lastbilar, lokaler för service som kan omfatta restaurang, bensinstation m.m.
Markområde för logistikcentrum/iindustir mm i Helsingborg
Avser markområde för logistikverksamhet, industri m.m. Avser 200 000 m2 markområde.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg, et 2 mfl
Projektet avser fortsatt ombyggnad av norra flygeln i huvudbyggnaden vid Helsingborgs lasarett, yta ca 30000 m2. (10000 m2/flygel).
Ombyggnad av järnvägsstation längs Västkustbanan, Helsingborg
Avser ombyggnad av stationsområdena vid Maria stationsområde och Ödåkra stationsområde i samband med Trafikverkets ombyggnad av Västkustbanan till dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Strategisk partnering för nybyggnad av förskolor i Allerum, Helsingborg
Avser option från projektnummer 1560376. Planer finns för nybyggnad av förskolor som är en option till nybyggnad av ett LSS-bostäder i 1 huskropp med 10 lägenheter . Avser trategisk partnering för totalt 5 möjliga projekt.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kök och matsal m.m. vid skola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal vid befintlig skola. I projektet ingår även nybyggnad av grupprum. Yta: ca 780 m2.
Nybyggnad av idrottshall i Gantofta, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall i Gantofta. Yta: 2000-2500 m2.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 3 plan.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för en ny förskola med åtta avdelningar med plats för 155 barn i anslutning till Sjöcronaparken/Sundspärläan.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola vid Fredriksdalsområdet i Helsingborg
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola .
Tillbyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av klassrum.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av Solrosens förskola.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola vid Drottninghög, Hålan. Omfattning är ej fastställd. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg
Avser nybyggnad av idrottshall i Maria Park.
Nybyggnad av cykelgarage
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Igångsättning tidigast 2021.
Nybyggnad av skolkök m.m.i Helsingborg
Avser nybyggnad av kök/matsal vid wieselgrensskolan. Omfattar 1 huskropp i 2 plan. Total yta: 250 m2.
Nybyggnad av förskola i Gantofta, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola i Gantofta.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga till Allerums förskola. Omfattning är ej fastställd. Ingen kostnadsuppgift.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Avser utvändig renovering av Mariakyrkan där arbetena omfattar åtgärder delar av tak samt fasadarbeten som omfattar omfogning av fasad.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad. I projektet ingår även rivning av befintlig klubb- och omklädningsbyggnad.
Åtgärder av parkeringsdäck i Helsingborg
Planer finns för breddning av ramp för ny g/c-väg till befintligt parkeringsdäck. Kvalitetshöjande åtgärder.
Etablering av solcellsanläggningar på stadens tak i Helsingborg
Projektet avser fortsatt etablering av solkraftsanläggningar för elproduktion på Helsingborg stads fastigheter. Ej fastställt vilka fastigheter som berör, kan röra sig om skolor, vårdboenden m.m.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Planer finns för utvändig renovering av kyrka som omfattar takarbeten samt fasadarbeten.
Invändig renovering av kyrka i Helsingborg
Planer finns för invändig renovering av Raus kyrka. Bl.a målningsarbeten.
Omkalkning av kyrka i Helsingborg
Planer finns för omkalkning av Raus kyrka.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad.
Ombyggnad i kyrka i Helsingborg
Avser återuppbyggnad efter sanering i barnavdelningen vid den Gode Herdens kyrka.
Rivning av förskola i Helsingborg
Planer finns för rivning av förskola.
Åtgärder av kyrka i Helsingborg
Avser omfogning av murverk.
Ändring av kök vid skola i Helsingborg
Avser invändig ändring av befintligt kök vid skola. Ev ändras lokalerna till grupprum alternativt förråd. Arbetena avser främst nya ytskikt.
Dräneringsarbeten vid kyrka i Helsingborg
Planer finns för dräneringsarbetena vid Sankt Andreas kyrka.
Fönsterrenovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 331 tkr. Avser fönsterrenovering Uppskattad byggkostnad.
Tillgänglighetsanpassning i kyrka Helsingborg
Avser åtgärder i kyrka för att skapa tillgänglighet till vinden.
Konservering av kalkmålning m.m. i kyrka i Helsingborg
Avser konservering av kalkmålning, epitafium och predikstol i kyrka.
Invändig målning i kyrkorum i Helsingborg
Avser invändig målning i kyrkorummet.
Golvarbeten i kyrka Helsingborg
Avser byte av trägolv mellan alla bänkrader i kyrkan.
Nybyggnad av ridhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av hall/ridhus.
Utvändiga åtgärder på kyrka i Helsingborg
Projektet avser att åtgärda saltutfällning på östra ytterväggen vid kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: