Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av detaljhandel, hotell mm i Helsingborg
Avser hotell i 10 vån med ca 100 hotellrum. Uppställningsplats för lastbilar, lokaler för service som kan omfatta restaurang, bensinstation m.m.
Nybyggnad av underjordiskt garage m.m.i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2019. Planer finns för nybyggnad av underjordiskt parkeringsgarage för 600 bilplatser samt 600 för cykelparkering. I projektet ingår även åtgärder av in -och utfart, upprustning av trappväg, flyttning av träd och buskar samt återskapande av trädgård. Entreprenadform totalentreprenad i samverkan.
Nybyggnad av kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg
Igångsättning tidigast under våren 2019. Avser nybyggnad av kontorshus i 8 våningsplan.
Markområde för logistikcentrum/iindustir mm i Helsingborg
Avser markområde för logistikverksamhet, industri m.m. Avser 200 000 m2 markområde.
Ombyggnad av järnvägsstation längs Västkustbanan, Helsingborg
De parallella uppdragen delas in i två delar: Parallella delen (Maria och Ödåkra) som finns på projektid: 1477279 och Fördjupningsdelen (Maria, Ödåkra och Kattarp).
Ombyggnad av järnvägsstation längs Västkustbanan, Helsingborg
Avser ombyggnad av stationsområdena vid Maria stationsområde och Ödåkra stationsområde i samband med Trafikverkets ombyggnad av Västkustbanan till dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gym mm i Helsingborg
Avser nybyggnad av 1200 m2 lokaler inrymmande gym, omklädningsrum samt kansli.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola efter brand. ( 6-8 avdelningar).
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för en ny förskola med åtta avdelningar med plats för 155 barn i anslutning till Sjöcronaparken/Sundspärläan.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola vid Drottninghög, Hålan. Omfattning är ej fastställd. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2019. Avser nybyggnad av idrottshall i Maria Park.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola .
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola i Oceanhamnen.
Tillbyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av klassrum.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av Solrosens förskola.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola vid Fredriksdalsområdet i Helsingborg
Nybyggnad av cykelgarage
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Igångsättning tidigast 2021.
Ramavtal avseende golvarbeten, Helsingborgs stad
Avser ramavtal gällande underhållsbehandlingar av sten- och trägolv för perioden 2019-04-01 -- 2021-03-31 med mölighet till 1+1 års förlänging.
Nybyggnad av vårdboende i Helsingborg
Byggrätt finns för nybyggnad av någon form av vårdboende.
Ny- eller tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för ny- alternativt tillbyggnad av Svensgårdsskolan.
Nybyggnad av förskola i Gantofta, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola i Gantofta.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av fd ICA-butiken på Wienertorget till kontorslokaler.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga till Allerums förskola. Omfattning är ej fastställd. Ingen kostnadsuppgift.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Igångsättning tidigast april 2019. Avser utvändig renovering av Mariakyrkan där arbetena omfattar åtgärder delar av tak samt fasadarbeten som omfattar omfogning av fasad.
Åtgärder av parkeringsdäck i Helsingborg
Planer finns för breddning av ramp för ny g/c-väg till befintligt parkeringsdäck. Kvalitetshöjande åtgärder.
Etablering av solcellsanläggningar på stadens tak i Helsingborg
Projektet avser fortsatt etablering av solkraftsanläggningar för elproduktion på Helsingborg stads fastigheter. Ej fastställt vilka fastigheter som berör, kan röra sig om skolor, vårdboenden m.m.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan.
Omkalkning av kyrka i Helsingborg
Planer finns för omkalkning av Raus kyrka.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2020/2021. Avser utvändig renovering där arbetena omfattar omfogning av fasad.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad. Uppskattad byggstart.
Fasadrenovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1.282 mkr. Avser fasadrenovering på kyrka. Uppskattad byggkostnad.
Rivning av förskola i Helsingborg
Planer finns för rivning av förskola.
Utvändig renovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 811 tkr. Avser fönster- och takrenovering på kyrka. Uppskattad byggkostnad.
Fönsterrenovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 331 tkr. Avser fönsterrenovering Uppskattad byggkostnad.
Fasadarbeten på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 237 tkr. Avser omfogning av fasader på kyrka. Uppskattad byggkostnad.
Invändig målning av kyrka i Helsingborg
Avser invändig målning av Bårslövs kyrka. Uppskattad byggstart.
Invändig kalkning i kyrka i Helsingborg
Avser invändig kalkning och delvis omputsning av koret och sidoskeppen. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: