Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av detaljhandel, hotell mm i Helsingborg
Avser hotell i 10 vån med ca 100 hotellrum. Uppställningsplats för lastbilar, lokaler för service som kan omfatta restaurang, bensinstation m.m.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg, et 2 mfl
Projektet avser fortsatt ombyggnad av norra flygeln i huvudbyggnaden vid Helsingborgs lasarett, yta ca 30000 m2. (10000 m2/flygel).
Ombyggnad av järnvägsstation längs Västkustbanan, Helsingborg
Avser ombyggnad av stationsområdena vid Maria stationsområde och Ödåkra stationsområde i samband med Trafikverkets ombyggnad av Västkustbanan till dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Strategisk partnering för nybyggnad av förskolor i Allerum, Helsingborg
Avser option från projektnummer 1560376. Planer finns för nybyggnad av förskolor som är en option till nybyggnad av ett LSS-bostäder i 1 huskropp med 10 lägenheter . Avser trategisk partnering för totalt 5 möjliga projekt.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 3 plan.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola i Oceanhamnen.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola vid Fredriksdalsområdet i Helsingborg
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola .
Tillbyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av klassrum.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av Solrosens förskola.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för en ny förskola med åtta avdelningar med plats för 155 barn i anslutning till Sjöcronaparken/Sundspärläan.
Nybyggnad av idrottshall och fritidsgård i Helsingborg
Avser nybyggnad av idrottshall och fritidsgård i Maria Park.
Nybyggnad av cykelgarage
Planer finns för nytt cykelgarage och anläggande av torgyta.
Nybyggnad av skolkök m.m.i Helsingborg
Avser nybyggnad av kök/matsal vid wieselgrensskolan. Omfattar 1 huskropp i 2 plan. Total yta: 250 m2.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad. I projektet ingår även rivning av befintlig klubb- och omklädningsbyggnad.
Åtgärder av parkeringsdäck i Helsingborg
Avser kvalitetshöjande åtgärder. Planer finns för breddning av ramp för ny g/c-väg till befintligt parkeringsdäck.
Ombyggnad av Sofiero slott, Helsingborg
Planer finns för invändig ombyggnad av Sofiero Slott.
Etablering av solcellsanläggningar på stadens tak i Helsingborg
Projektet avser fortsatt etablering av solkraftsanläggningar för elproduktion på Helsingborg stads fastigheter. Ej fastställt vilka fastigheter som berör, kan röra sig om skolor, vårdboenden m.m.
Nybyggnad av socialt boende i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 10 lägenheter för socialt boende/omsorgsboende.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Planer finns för utvändig renovering av kyrka som omfattar takarbeten samt fasadarbeten.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Avser utvändig renovering där arbetena omfattar omfogning av fasad.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avse ombyggnad av lokal till förvaltningskontor samt uppsättning av skylt.
Ventilationsuppgradering i skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1613091. Avser fortsatt ventilationsuppgradering vid Filbornaskolan vilket bland annat innebär utbyte av ett flertal luftbehandlingsaggregat. Produktion på plats ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov om ej annat överenskommes med beställaren. (Totalt omfattar projektet 6 etapper)
Ventilationsuppgradering i skola i Helsingborg
Vid Filbornaskolan ska en ventilationsuppgradering utföras, vilket bland annat innebär utbyte av ett flertal luftbehandlingsaggregat. Arbetena på plats ska utföras i 6 olika etapper. Etapperna 2-6 är också var för sig optioner som ingår under andra projekt. Produktion på plats, gällande etappen 1 ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov 2020. Produktion på plats, gällande övriga etapper ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov under de kommande 2 - 4 åren efter 2020, om ej annat överenskommes med beställaren.
Rivning av förskola i Helsingborg
Planer finns för rivning av förskola.
Åtgärder av kyrka i Helsingborg
Avser omfogning av murverk.
Ändring av kök vid skola i Helsingborg
Avser invändig ändring av befintligt kök vid skola. Ev ändras lokalerna till grupprum alternativt förråd. Arbetena avser främst nya ytskikt.
Omkalkning av kyrka i Helsingborg
Planer finns för omkalkning delar av Raus kyrka.
Dräneringsarbeten vid kyrka i Helsingborg
Planer finns för dräneringsarbetena vid Sankt Andreas kyrka.
Byte av golv i kyrka i Helsingborg
Avser byte av trägolv i kyrka.
Invändig målning m.m. i kyrkorum i Helsingborg
Avser invändiga målnings- samt putsarbeten i kyrkorummet
Fönsterrenovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 331 tkr. Avser fönsterrenovering Uppskattad byggkostnad.
Tillgänglighetsanpassning i kyrka Helsingborg
Avser åtgärder i kyrka för att skapa tillgänglighet till vinden.
Konservering av kalkmålning m.m. i kyrka i Helsingborg
Avser konservering av kalkmålning, epitafium och predikstol i kyrka.
Golvarbeten i kyrka Helsingborg
Avser byte av trägolv mellan alla bänkrader i kyrkan.
Utvändiga åtgärder på kyrka i Helsingborg
Projektet avser att åtgärda saltutfällning på östra ytterväggen vid kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: