Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (4)
Lessebo (10)
Ljungby (26)
Markaryd (21)
Tingsryd (5)
Växjö (40)
Älmhult (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Nybyggnad av vårdblock i Växjö
Projektet avser en rivning del av Växsjö lasarett för sedan möjlig göra för nybyggnad av HUS L.
Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 7900 kvm i 7 plan och ombyggnad på 3350 kvm. Projektet kommer bli om- och tillbyggnad vid akutmottagningen, ambulansintag, röntgen, operation och sterilen.
Nybyggnad av ny stadsdel i Växjö
Avser planer på ny stadsdel. Inga beslut fattade.
Nybyggnad av bostäder, parkeringshus mm, Växjö
Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) i samarbete med APP Properties AB har ansökt om planändring för den berörda delen av fastigheten som ägs av Växjö kommun. Planändringen avser en förändring av nuvarande markanvändning, från bl.a. markparkering, till en byggnation av bostäder och parkeringshus i flera plan. Målsättningen med samarbetsprojektet att förena två intressen: att bygga ett P-hus för bilar/cyklar och att bygga bostäder i ett centralt läge i staden. Projektet kommer att erbjuda också verksamhetslokaler kopplade till bl.a. p-anläggningen (som cykelverkstad/ cykeluthyrning, biltvätt mm)
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Avser nybyggnad av kontorshus i Företagsstaden I-11, Växjö. Det nya huset blir i första hand ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum.
Nybyggnad av kontorshus i växjö
Avser nybyggnad av kontorshus i 5 våningar samt centrumutveckling.
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler. Upphandlas på option med Id 1527324.
Nybyggnad av skola i Älmhult
Planer finns för nybyggnad av f-6 skola i det nya området Västra Bökhult, Älmhult.
Nybyggnad av moské i Växjö
Avser nybyggnad av moské med plats för upp till 1000 personer på 1000 kvm.
Nybyggnad av parkeringshus Växjö
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus med 800 p-platser. Id. Detaljplan. . 1569758
Nybyggnad av hotell med mera, WTC i Växjö
Tidigt skede. Projektets omfattning och byggstart kan ej preciseras.
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 10 avdelningar.Upphandlas i option med Id 1410650
Ombyggnad av gymnasieskola i Växjö
Avvaktar beslut. Projektet ligger vilande. Oviss byggstart.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Planer finns för nybyggnad av förskola, Östra Hovmanstorp. Upptaget i investeringsbudget 2020-2023.
Nybyggnad av lokaler på sjukhusområdet i Växjö
Utredning pågår. Planer finns för att utöka sjukhusområdet vid Centrala lasarettet med fler huskroppar, samt en helikopterplatta inne på det nya området.
Nybyggnad av skola på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av F-9 skola samt idrottshall.
Nybyggnad av förskola i Vikaholm, Växjö
Avser nybyggnad av förskola med ca 10 avdelningar i östra delen av Vikaholm.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Nybyggnad av förskola och äldreboende i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn, 7-9 skola för ca 350 elever samt ett nytt särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter i nära anslutning.
Nybyggnad av hotell i Växjö
Avser nybyggnad av hotell med 6 våningar och garage under mark, ca 200 rum.
Nybyggnad av kontors/flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 1 våning som avser kontor. Huset kommer att byggas i 1890 tals arkitektur.
Ombyggnad av skola i Lessebo
Planer finns för ombyggnad av skola Upptagen i investeringsbudget 2020-2023
Om- eller nybyggnad av förskola i Skruv
Upptagen i investeringsbudget 2020-2023. Planer finns för ny- eller ombyggnad av förskola i Skruv.
RFI - Nybyggnad av arena i Tingsryd
Tingsryds kommun (kommunen) undersöker möjligheten att upphandla hyreskontrakt avseende arena för hockey m.m. i Tingsryd. Tanken med en eventuell upphandling är att Ett första steg i denna process är att undersöka marknaden inför en eventuell upphandling. Undersökningen genomförs genom denna RFI. Kommunens målsättning är att ta fram upphandlingsdokument som är anpassat efter både kommunens behov och vad marknaden kan erbjuda.
Om- och nybyggnad av idrottssal i Växjö
Avser nybyggnad av idrottssal, ombyggnad av omklädningsrum. Samt rivning av den befintliga idrottshallen.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Avser tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter till F-6 skola.
Nybyggnad av kallbadhus i Växjö
Igångsättning är ej fastställd
Nybyggnad av F-3 skola, Dädesjö
Inväntar politiska beslut. Utredning pågår. Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för ca 105 barn samt ett tillagningskök, 1200-1300 kvm.
Ombyggnad av idrottshall i Lessebo
Planer finns för ombyggnad av idrottshall. Upptagen i investeringsbudget 2020-2023
Nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad
Avser nybyggnad av ett kyrkligt centrum vid Östra Torsås kyrka i Ingelstad. Byggnadsytan i det nya huset beräknas bli omkring 440 kvadratmeter.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser nybyggnad av kontor på ca 7000 kvm.
Nybyggnad av korttidsboende i Lenhovda
Avser nybyggnad av korttidsboende inkl dagverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Planer finns för nybyggnad av kontor i Växjö.
Renovering Prästkragens förskola, Hovmantorp
Upptaget i investeringsbudgeten 2020-2023
Nybyggnad av förskola i Alvesta
Planer finns för nybyggnad av förskola vid Banérsgatan och Tallvägen norr om Mohedaskolan.
Nybyggnad av p-hus i centrala Växjö
Avser Nybyggnad av p-hus/garage för ca 800 bilar, ca 800 p-platser för cyklar, 350 lgh och ca 450 kvm verksamhetsyta.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Traryd
Avser till- och ombyggnad av skolkök samt ny utrymningsdörr i matsal.
Fasadrenovering av Hinneryds kyrka i Strömsnäsbruk
Avser grundlig fasadrenovering av Hinneryds kyrka.
Ombyggnad av förskola i Lessebo
Planer finns för ombyggnad av förskola. Upptagen i investeringsbudget 2020-2023
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola. Planen är att anlägga en park på området. Projektet startar tidigast när den nya förskolan är färdigställd. Projekt ID 1443820
Fasadrenovering på Tingsås kyrka i Tingsryd
Fasadrenovering av Tingsås kyrka.
Renovering av torntak och ståndrännor på sakristian vid kyrka i Älmeboda
Renovering av torntak och ståndrännor vid sakristian. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Uppskattad byggstart.
Renovering av fasader på kyrka i Hovmantorp
Avser renovering av fasad på kyrka.
Utvändigt underhåll av Tjureda kyrka
Avser fasadrenovering inklusive avfärgning samt målning av dörrar, luckor och fönster liksom förgyllning etc. på hela kyrkan och tornet samt fogning av källarmur öster om kyrkan.
Renovering av klockstapel Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av klockstapel.
Utvändig fasad- och målningsarbeten på Sjösås nya kyrka i Braås
Avser fasadrenovering inkl. avfärgning samt ytbehandling och målning av dörrar, luckor och fönster Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Installation av ventilationsanläggning i församlingshem i Växjö kommun
Avser installation av en ny ventilationsanläggning i Braås församlingshem.
Renovering av fasad, Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. 1 778 000. 00 Renovering av fasad.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser byte av ventilationsaggregat och kanalsystem i delar av byggnad, inkl bygg-, el- och vs-arbeten.
Tillbyggnad av Bollhallen i Tingsryd
Avser tillbyggnad av förråd och omklädningsrum. Sportgolv ID 1561229
Renovering av tak, Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. 1 403 000.00 Renovering av tak.
Renovering av gesims på Traryds kyrka
Renovering av gesims. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Fasad- och målningsarbeten Växjö
Avser fasadrenovering, putslagning och avfärgning. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1 315 000.
Ombyggnad ventilation vid skola i Markaryd
Ombyggnad ventilation i huvudbyggnad.
Ombyggnad matsal i Markaryd
Ombyggnad matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem. Upptagen i investeringsbudget.
Invändig renovering vid förskola i Markaryd
Avser invändig renovering vid Galaxen förskola. Upptaget i investeringsbudget.
Renovering av spåntak
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 1 milj. Uppskattad byggstart.
Fasad- och målningsarbete Jäts Gamla Kyrka
Avser fasadrenovering, putslagning och avfärgning. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Fönsterbyte vid förskola i Markaryd
Avser fönsterbyte och golvläggning vid förskola. Uppskattad byggstart. Upptaget i investeringsbudget
Rivning av skyddsrum i Älmhult
Rivning av byggnad samt källare med skyddsrum.
Ombyggnad paviljongen i Markaryd
Ombyggnad paviljongen, Upptagen i investeringsbudget.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Berga kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.
Ombyggnad idrottshall i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad värmesystem vid skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem i huvudbyggnad. Upptagen i investeringsbudget.
Tillgänglighetsanpassning av entre vid Torsåsby kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målning av fönster, dörrar och ljudluckor
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Renovering och målningsarbete av kyrkobyggnad, Växjö
Avser renovering samt ommålning av kyrkobyggnadens samtliga fönster, ytterdörrar och ljudluckor
Konservering av bemålade inventarier Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Dränering och avvattning i Älghult
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Takomläggning n vid förskola i Markaryd
Avser takomläggning. Upptaget i investeringsbudget
Ombyggnad matsal skola i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Underhåll av fönster och snickerier. Växjö
Renovering av dörrar- luckor- och fönster på hela kyrkan och tornet. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats .
Förgyllning av kors och kula Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fasad.
Renovering av avvattning kyrka i Lammhult
Renovering av avvattning. Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats.
Belysning motionsspår i Markaryd
Ny belysning. Upptaget i investeringsbudget
Ny belysning vid förskola i Markaryd
Ny belysning. Upptaget i investeringsbudget
Tjärning av kyrktak och byte av stuprör i Tutaryd, Ljungby
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Konservering av bemålade inventarier
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av kök i Ljuders kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målning av fönster och portar i Lenhovda
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Renovering av orgelfasad i Linneryds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Takavvattning vid kyrka i Hovmantorp
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Låssystem vid Strömnässkolan, Markaryds kommun
Låssystem Strömnässkolan. Upptagen i investeringsbudget.
Tillgänglighetsramp kyrka i Lenhovda
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Renovering och tjärning av spåntak vid Kånna kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Spån- och tjärningsarbeten av vapenhusets spåntak Växjö
Avser byte av rötskadat spån samt tjärning av vapenhusets tak. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatsystem i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Staket vid förskola i Markaryd
Avser staket vid förskola. Upptaget i investeringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: