Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (5)
Lessebo (4)
Ljungby (25)
Markaryd (5)
Tingsryd (5)
Växjö (39)
Älmhult (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdblock i Växjö
Projektet avser en rivning del av Växsjö lasarett för sedan möjlig göra för nybyggnad av HUS L.
Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 7900 kvm i 7 plan och ombyggnad på 3350 kvm. Projektet kommer bli om- och tillbyggnad vid akutmottagningen, ambulansintag, röntgen, operation och sterilen.
Nybyggnad av ny stadsdel i Växjö
Avser planer på ny stadsdel. Inga beslut fattade.
Nybyggnad av bostäder, parkeringshus mm, Växjö
Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) i samarbete med APP Properties AB har ansökt om planändring för den berörda delen av fastigheten som ägs av Växjö kommun. Planändringen avser en förändring av nuvarande markanvändning, från bl.a. markparkering, till en byggnation av bostäder och parkeringshus i flera plan. Målsättningen med samarbetsprojektet att förena två intressen: att bygga ett P-hus för bilar/cyklar och att bygga bostäder i ett centralt läge i staden. Projektet kommer att erbjuda också verksamhetslokaler kopplade till bl.a. p-anläggningen (som cykelverkstad/ cykeluthyrning, biltvätt mm)
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler. Upphandlas på option med Id 1527324.
Nybyggnad av kontorshus i växjö
Avser nybyggnad av kontorshus i 5 våningar samt centrumutveckling.
Nybyggnad av skola i Älmhult
Planer finns för nybyggnad av f-6 skola i det nya området Västra Bökhult, Älmhult.
Nybyggnad av moské i Växjö
Avser nybyggnad av moské med plats för upp till 1000 personer på 1000 kvm.
Nybyggnad av parkeringshus Växjö
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus med 800 p-platser. Id. Detaljplan. . 1569758
Nybyggnad av hotell med mera, WTC i Växjö
Tidigt skede. Projektets omfattning och byggstart kan ej preciseras.
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 10 avdelningar.Upphandlas i option med Id 1410650
Ombyggnad av gymnasieskola i Växjö
Avvaktar beslut. Projektet ligger vilande. Oviss byggstart.
Nybyggnad av skola på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av F-9 skola samt idrottshall.
Nybyggnad av förskola i Vikaholm, Växjö
Avser nybyggnad av förskola med ca 10 avdelningar i östra delen av Vikaholm.
Nybyggnad av lokaler på sjukhusområdet i Växjö
Utredning pågår. Planer finns för att utöka sjukhusområdet vid Centrala lasarettet med fler huskroppar, samt en helikopterplatta inne på det nya området.
Nybyggnad av förskola och äldreboende i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn, 7-9 skola för ca 350 elever samt ett nytt särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter i nära anslutning.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Nybyggnad av hotell i Växjö
Avser nybyggnad av hotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av kontors/flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 1 våning som avser kontor. Huset kommer att byggas i 1890 tals arkitektur.
Om- och nybyggnad av idrottssal i Växjö
Planer finns för nybyggnad av idrottssal, ombyggnad av omklädningsrum. Samt rivning av den gamla.
RFI - Nybyggnad av arena i Tingsryd
Tingsryds kommun (kommunen) undersöker möjligheten att upphandla hyreskontrakt avseende arena för hockey m.m. i Tingsryd. Tanken med en eventuell upphandling är att Ett första steg i denna process är att undersöka marknaden inför en eventuell upphandling. Undersökningen genomförs genom denna RFI. Kommunens målsättning är att ta fram upphandlingsdokument som är anpassat efter både kommunens behov och vad marknaden kan erbjuda.
Nybyggnad av bostäder, kontor och centrumfunktioner
Planer för att förtäta och utveckla centrumkärnan genom att skapa fler bostäder, centrumsanknutna verksamheter, kontorslokaler.
Nybyggnad av kallbadhus i Växjö
Igångsättning är ej fastställd
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Avser tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter till F-6 skola.
Nybyggnad av F-3 skola, Dädesjö
Inväntar politiska beslut. Utredning pågår. Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för ca 105 barn samt ett tillagningskök, 1200-1300 kvm.
Nybyggnad av korttidsboende i Lenhovda
Avser nybyggnad av korttidsboende inkl dagverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Planer finns för nybyggnad av kontor i Växjö.
Nybyggnad av förskola i Alvesta
Planer finns för nybyggnad av förskola vid Banérsgatan och Tallvägen norr om Mohedaskolan.
Nybyggnad av p-hus i centrala Växjö
Avser Nybyggnad av p-hus/garage för ca 800 bilar, ca 800 p-platser för cyklar, 350 lgh och ca 450 kvm verksamhetsyta.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Traryd
Avser till- och ombyggnad av skolkök samt ny utrymningsdörr i matsal.
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola. Planen är att anlägga en park på området. Projektet startar tidigast när den nya förskolan är färdigställd. Projekt ID 1443820
Fasadrenovering på Tingsås kyrka i Tingsryd
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljats. Uppskattad byggstart.
Renovering av torntak och ståndrännor på sakristian vid kyrka i Älmeboda
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Uppskattad byggstart.
Renovering av fasader och tak på kyrka i Hovmantorp
Avser renovering av fasad och tak på kyrka.
Utvändigt underhåll av Tjureda kyrka
Avser fasadrenovering inklusive avfärgning samt målning av dörrar, luckor och fönster liksom förgyllning etc. på hela kyrkan och tornet samt fogning av källarmur öster om kyrkan.
Renovering av klockstapel Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av klockstapel.
Installation av ventilationsanläggning i församlingshem i Växjö kommun
Avser installation av en ny ventilationsanläggning i Braås församlingshem.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Renovering av fasad, Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. 1 778 000. 00 Renovering av fasad.
Tillbyggnad av Bollhallen i Tingsryd
Avser tillbyggnad av förråd och omklädningsrum. Sportgolv ID 1561229
Omläggning av tak på 1400-tals kyrka, Alvesta
Projektet avser omläggning av tak på befintlig 1400-tals kyrka.
Renovering av gesims på Traryds kyrka
Renovering av gesims. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Renovering av tak, Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. 1 403 000.00 Renovering av tak.
Fasadunderhåll, Växjö
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1 315 000.
Renovering av spåntak
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 1 milj. Uppskattad byggstart.
Underhåll av fasad Jäts Gamla Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Rivning av skyddsrum i Älmhult
Rivning av byggnad samt källare med skyddsrum.
Renovering av dagvattensystem i Växjö
Kyrkobyggnadsbidrag har erhållits. Uppskattad byggstart.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Berga kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.
Invändig ytskiktsrenovering i Växjö
Kyrkobyggnadsbidrag har erhållits. Uppskattad byggstart.
Tillgänglighetsanpassning av entre vid Torsåsby kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering och målningsarbete av kyrkobyggnad, Växjö
Avser renovering samt ommålning av kyrkobyggnadens samtliga fönster, ytterdörrar och ljudluckor
Målning av fönster, dörrar och ljudluckor
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Konservering av bemålade inventarier Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Dränering och avvattning i Älghult
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Underhåll av fönster och snickerier. Växjö
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats .
Installation av ventilationssystem i Växjö
Kyrkobyggnadsbidrag har erhållits. Uppskattad byggstart.
Förgyllning av kors och kula Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fasad.
Renovering av avvattning kyrka i Lammhult
Renovering av avvattning. Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats.
Tjärning av kyrktak och byte av stuprör i Tutaryd, Ljungby
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Konservering av bemålade inventarier
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av kök i Ljuders kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Installation av styr- och övervakningssystem i Växjö
Kyrkobyggnadsbidrag har erhållits. Uppskattad byggstart.
Målning av fönster och portar i Lenhovda
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Renovering av orgelfasad i Linneryds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Takavvattning vid kyrka i Hovmantorp
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tillgänglighetsramp kyrka i Lenhovda
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Renovering och tjärning av spåntak vid Kånna kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Omläggning av vapenhusets spåntak Växjö
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatsystem i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatsystem på Vrå kyrka
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Byggstart kan ej anges.
Klimatsystem på Torpa kyrka
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Byggstart kan ej anges.
Klimatsystem vid Odensjö kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatstyrsystem, Sjösås gamla kyrka i Braås
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Installation av automatiskt klockur i Kronoberg
Kyrkoantikvarisk ersättning bevljad.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Dörarp Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.
Byte av elcentral och ledningssystem i uttjänt skick i kyrka, Ljungby
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Uppskattad byggstart.
Putslagning av hörnomfattning i Lenhovda
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: