Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Nybyggnad av bostäder i Rinkabyholm, Kalmar
Avser nybyggnad av tre huskroppar sammanlänkade med en glasgård.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av förskola i Hultsfred
Projektet avser nybyggnad av en förskola i två våningar, i dagsläget planeras 16 avdelningar. Detaljplanen är antagen.
Nybyggnad av bad o. friskvårdsanläggning i Kalmar
Nytt badhus planeras. Planarbetet är uppstartat, men i tidigt skede ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden. Hyresgäst sökes.
Nybyggnad av hälsocentral och folktandvård m.m i Högsby
Planer finns på nybyggnad av hälsocentral samt tandläkarmottagning. Finns inga beslut på projektet och byggstarten är än så länge oviss.
Nybyggnad av handel och kontor i Vimmerby kommun
Möjlighet finns till nybyggnad av handel och kontor. 3500 kvm.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringshus med ca 400 parkeringsplatser.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Nybyggnad av brandstation i Emmaboda
Nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Ombyggnad av affärshus/galleria, flerbostadshus och samlingslokal
Avser ombyggnad av butiks- och bostadshus med två butikslokaler, föreningslokaler och fjorton lägenheter. Omfattar nya värme/sanitetsinstallationer, ventilationsanläggningar med tillhörande el- och byggarbeten. Fönster kommer att bytas och fläktrum på yttertak får ny ingång.
Tillbyggnad av särskola och storkök i Hultsfreds kommun
Avser tillbyggnad av särskola. 4 klassrum och storkök för cirka 15 barn.
Nybyggnad av idrottshall i Emmaboda
Vissefjärda 1:200, 1:212, bygglovsansökan för multiarena.
Ombyggnad av skola i Mörbylånga
upptaget i 2019-2021 års budget. Omfattning oklar.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Nybyggnad av skolbyggnad för kontor och skolhälsovård samt rivning av bef.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende för möjlig nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i tre etapper. Denna etapp omfattar förlängning av ridhuset. Rivning av mindre stall och personalbyggnad. Nybyggnad av 2 ligghallar, foderstationer och foderlada samt nybyggnad av stall för 25 hästplatser och gödselplatta.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i tre etapper. Denna etapp omfattar nya ridbanor utomhus, domartorn. Renovera byggnad.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i tre etapper. Denna etapp omfattar renovering utav eftersatt underhåll bland annat öka vattentrycket i byggnaden som installera säkerhetsbelysning i stall och ridhus med mera.
Ombyggnad av kök i Fröviskolan
komplett tillagningskök för 1000 portioner per dag. Innehållande kökslokaler och personalutrymmen. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av förskola i Vimmerby
Antal avdelningar ännu inte fastställt. Drygt 400 meter söder om planområdet ligger nöjesanläggningen Astrid Lindgrens Värld (ALV) och avstånd till Vimmerby stads centrum är cirka 2 km.
Nybyggnad av butik i Kalmar
Avser nybyggnad av butikslokaler. Omfattning oklar.
Rivning-, nybyggnad av Iffehallen i Kalmar
Den nuvarande hallen rivs i april 2020 och den nya hallen beräknas påbörjas sommaren 2020. Den kommer ge plats för ca 2500-3000 åskådare.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar.
Nybyggnad av restaurang i Västervik
Nybyggnad av restaurang ute på ön Hasselö.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Avser ombyggnad av ståplats/läktare.
Nybyggnad av läktare i Oskarshamn
Avser nybyggnad av läktare.
Ombyggnad av förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av förskola, man vill bland annat ta bort torpargrund och få samma golvnivå.
Tillbyggnad av tingshus i Kalmar
Tillbyggnad av entré samt renovering av invändiga ytskikt.
Invändigt underhåll i Tuna kyrka
Byte av golv. Erhållit kyrkoantikvariskt bidrag. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av tak på kontorshus i Oskarshamns kommun
Avser takbyte på Åsacentrum.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av 3 paddelbanor.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor samt personallokal.
Renovering av invändiga ytskikt i Tuna kyrka
Renovering av invändiga ytskikt. Installationer, elarbeten samt målningsarbeten. Erhållit kyrkoantikvariskt bidrag. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Renovering av stenfasad.
Utvändigt underhåll av skola i Borgholm
Putsning och målning av fasad. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ändring av ventilation i förskola, Målilla
Ändring av invändigt ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av skolbyggnad i Borgholm
Målning av fasad. En skolbyggnad. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Reparation av fuktskada i tornet
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Utvändigt underhåll av köpings skola i Borgholm
Målning av fasad samt utbyte av stuprännor. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
In och utvändig renovering av kyrka i Kalmar
In och utvändig upprustning av vapenhuset. Detta är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.
Fönsterbyte på polishuset i Hultsfred
Fönsterbyte. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Lagning av fasad, kyrka i Hultsfred
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Avfärgning av fasad, kyrka i Hultsfred
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhåll av fönster och portar, kyrka i Hultsfred
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: