Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och tillbyggnad av akutmottagning i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av akutmottagning och ambulansintag. Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Stationsförnyelse Ringhals
VK51 stationsförnyelse
Nybyggnad av hotell i Varberg
Planer finns på nybyggnad av hotell på upp till 15 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av hotell i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ett hotell med ca 100 rum samt gym, matsal och möteslokaler. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av arenahall i Varberg
För ca 5000 åskådare, läktare, gym, sport-shop, VIP-loger m m. Det kan bli fråga om en mindre byggnation istället.
Om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av räddningscentralen.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet avser en förskola med åtta avdelningar, att uppföras som ett passivhus med lågenergiteknik. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Tvååker
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av station i Varberg
Projektet avser nybyggnad av station. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Varberg
Planerad nybyggnation av en kontorsbyggnad med 4 plan. Igångsättning ej fastställd.
Renovering del av Varbergs fästning
Avser renovering av taket samt upprustning av invändiga ytskikt, omdragning av el samt ny ventilation.
Nybyggnad av förskola i Tvååker
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ombyggnad till hotell i Varberg
Projektet avser ombyggnad av Tullhuset till ett hotell med ca 20 rum. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad med hotell och konferenslokal i Kärradal
Projektet avser tillbyggnad av hotell och konferenslokal. Uppskattad kostnad.
Ny pendelstation i Väröbacka
Avser gångtunnel, perrong.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Dränering. Byggstart tidigast 2020.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 16-17 rum.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av servicebyggnad och toalett i Varberg
Avser renovering av servicebyggnader.
Nybyggnad av parkeringshus i Varberg
Nybyggnad parkeringshus.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 2
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola. Byggstart tidigast hösten 2019.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 3
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola. Byggstart tidigast våren 2020.
Upprustning av kyrka i Varberg
Projektet avserr upprustning av kyrkans yttertak. Byte av värmesystem och invändig målning. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kapell mm i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av ekonomidel, nytt vindfång i anslutning till kapellet och tillgänglighets anpassningar. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Ombyggnad av skolans utemiljö. Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017-2021.
Invändigt underhåll av kyrka i Varberg
Finns inga beslut på projektet. Ingen byggstart före 2021.
Tillbyggnad av kontor i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av kontor vid industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: