Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Byggnation av ny anläggning i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av en ny anläggning som bättre möter omvärldens krav på miljöanpassade bränslen.
Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik i 3 eller 4 byggnader. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Projektet är tänkt att uppföras i området kring Per Dubbsgatan, där en byggnad på Sahlgrenskatomten respektive Medicinarberget länkas samman genom en överbyggnad över Per Dubbsgatan. Byggnaderna beräknas omfatta totalt ca 110000kvm. BTA. Projektet planeras att genomföras som en etapp. Hus 1, på sjukhussida.: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mo Västra Götalandsregionsens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna som delvis kommer att fungera som strategisk gemensamhetsanläggning för berörda intilliggande fastigheter. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 35000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Hus 4, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 35000 kvm och ägas av Akademiska Hus och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamheter inom akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Projektet “Per Dubb” i Göteborg ska skapa en fysisk miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Ny laboratoriebyggnad på Sahlgrenska i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av laboratoriebyggnad vid sjukhus. Byggstart tidigast 2018/2019.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning som skall anläggas.
Nybyggnad av industri, logistik och upplevelse i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industri, logistik och upplevelse. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av försöjrningsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus.
Nybyggnad av silo och flerbostadshus i Uddevalla
Planerat projekt för byggnationer av silon i hamnen som bostäder.
Nybyggnad av växthus och besökscentrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av växthus och besökscentrum. Byggstart tidigast 2018/2019.
Nybyggnad av vattenverk och ledningar i Hindås
Projektet avser ny produktionsanläggning samt överföringsledningar.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast årsskiftetet 2018/2019.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaabi vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa.
Nybyggnad av vattentorn i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av vattentorn. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser 4-5 tomter som ska säljas. Total tomttyta ca 31000 kvm. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av återvinningscentral och industri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero. Byggnationerna startas tidigast 2018.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av vattenverk i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser filteranläggning för biologisk rening.
Nybyggnad av djurstallar och veterinärstation i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar-, operationssal-, och körhall.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industri i Munkedal
Projektet avser byggrätt för nytt verksamhetsområde/industriområde.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler samt gator och va-ledningar. Byggstart tidigast kvartal 1 2019.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Byggstart september/oktober 2018.
Om- och tillbyggnad av reningsverk etapp 3 i Falköping
Projektet avser ombyggnad av rötkammare.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri (1500-2000 kvm).
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser tillbyggnad med ca 1600 kvm industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser lokaler för tillverkning av vågkraftaggregat, omklädningsrum samt kontorslokaler.
Nedläggning av reningsverk samt anläggande av överföringsledning i Nol
Avser nedläggning av reningsverk samt anläggande av en överföringsledning med tillhörande anordningar för spillvatten mellan nuvarande avloppsreningsverk i Älvängen till en anslutningspunkt i södra Nödinge.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad anläggning, logistikbyggnad 10000-20000 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Partille
Projektet avser nybyggnation av industri-och lagerbyggnad. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart årsskiftet 2018/2019.
Tillbyggnad av industrihus i Borås, etapp 2
Avser tillbyggnad av industrihus.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Tillbyggnad av industrihus i Tranemo
Planerat projekt. Undersökningar pågår.
Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Planer finns för upprustning av återvinningsstation.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (900-1000 kvm). Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Ombyggnad av rötkammare i Nolhaga, Alingsås
Ny gasklocka, nya omrörare & värmeväxlare installeras.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Planer i tidigt skede. Avser nybyggnad av stall.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Nybyggnad av kallager i Trollhättan
Avser nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund
Planer för nybyggnad av industri och lager för att kunna öka produktionen av plastgranulat.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt verksamhetsområde i Tranemo
Projektet är under utredning.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Mark- och grund-arbetet är utfört. Byggstart tidigast slutet 2018.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad samt utökning av parkering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 7 stycken miljöhus i bostadsområde. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lerum
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart oviss.
Nybyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus på Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring. Byggstart tidigast hösten 2018.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus på Koholmen
Projektet avser nybyggnad av industrihus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vattenverk i Munkedal
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla. Byggstart tidigast hösten 2018.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser en industrihall med en kontorsdel. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av industrilokal på Orust
Projektet avser 12 industritomter.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Tibro
Avser tillbyggnad av lager
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri.
Ombyggnad av Kajskjul 207 i Göteborg
Avser förstudie som ska utreda möjligheten att installera vatten, avlopp, fettavskiljare samt isolera Kajskjul 207. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ramavtal avseende gas, gasol och koldioxidtank, Trollhättans kommun m.fl
Upphandlingen är uppdelad i två delar. Del 1: Avser det samlade behovet av gas och gasol levererad i gasflaska. Del 2: Avser det samlade behovet av flytande koldioxid samt hyra av tank inklusive förångare till: Vattenverket, Överby, Trollhättan. Skräcklans Vattenverk, Residensgatan 51 Vänersborg. Rörvik (Brålanda vattenverk, planerad driftsstart hösten 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: