Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Nybyggnad av målerifabrik i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning. Omfattning oklar.
Byggnation av ny anläggning i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av en ny anläggning som bättre möter omvärldens krav på miljöanpassade bränslen.
Ny laboratoriebyggnad på Sahlgrenska i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av laboratoriebyggnad vid sjukhus.
Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik i 3 eller 4 byggnader. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Projektet är tänkt att uppföras i området kring Per Dubbsgatan, där en byggnad på Sahlgrenskatomten respektive Medicinarberget länkas samman genom en överbyggnad över Per Dubbsgatan. Byggnaderna beräknas omfatta totalt ca 110000kvm. BTA. Projektet planeras att genomföras som en etapp. Hus 1, på sjukhussida.: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mo Västra Götalandsregionsens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna som delvis kommer att fungera som strategisk gemensamhetsanläggning för berörda intilliggande fastigheter. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 35000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Hus 4, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 35000 kvm och ägas av Akademiska Hus och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamheter inom akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Projektet “Per Dubb” i Göteborg ska skapa en fysisk miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning på ca 1,5 mil mellan Vänern och Trollhättan.
Nybyggnad av växthus och besökscentrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av växthus och besökscentrum.
Nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus.
Nybyggnad av silo och flerbostadshus i Uddevalla
Planerat projekt för byggnationer av silon i hamnen som bostäder.
Om- och utbyggnad avloppsreningsverk på Orust
Projektet avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaabi vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattentorn i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av vattentorn.
Nybyggnad av återvinningscentral och industri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad på en tomt ca 30000 kvm. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lokaler i Stenungsund
Projektet avser tomtmark ca 11000-12000 kvm. Byggstart oviss.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av Stadskvarns avloppsreningsverk.
Till- eller nybyggnad av reningsverk i Öckerö
Planer finns för utbyggnad eller nybyggnad av reningsverk. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis. Byggstart oviss.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Utveckling av industri i Marks kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning och utveckling av befintlig kemisk industri med ytterligare lagerbyggnad.
Nybyggnad av produktionsanläggning på Orust
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av en produktionsanläggning för fiskerianknuten verksamhet.
Nybyggnad av djurstallar och veterinärstation i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar-, operationssal-, och körhall.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av industri i Munkedal
Projektet avser byggrätt för nytt verksamhetsområde/industriområde.
Nybyggnad av ladugård vid Kastellegården, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ladugård. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler samt gator och va-ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Utbyggnad av kylcentral i Göteborg
Avser installation av kompressorkyla i befintlig kylcentral.
Nedläggning av reningsverk samt anläggande av överföringsledning i Nol
Avser nedläggning av reningsverk samt anläggande av en överföringsledning med tillhörande anordningar för spillvatten mellan nuvarande avloppsreningsverk i Älvängen till en anslutningspunkt i södra Nödinge. Byggstart tidigast 2019/2020.
Tillbyggnad vid reningsverk i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av biobädd vid reningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser tillbyggnad med ca 1600 kvm industrilokal.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad för Göteborgs Kulturnämnd. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande. Vägar och VA skall göras först, finns på 1474806.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad anläggning, logistikbyggnad 10000-20000 kvm. Byggstart tidigast kvartal 4 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Avser nybyggnad av byggnad A-D inom Kretsloppsparken.
Nybyggnad av lager i Partille
Projektet avser nybyggnation av industri-och lagerbyggnad. Byggstart oviss.
Nybyggnad av stall- och gårdshus i Göteborg
Projektet avser återuppbyggnad av stall- och gårdshus efter brand. Byggstat oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Tranemo
Planerat projekt. Undersökningar pågår.
Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Planer finns för upprustning av återvinningsstation.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (900-1000 kvm). Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Rivning och sanering av panncentral i Göteborg
Projektet avser rivning och sanering av panncentral.
Ombyggnad av rötkammare i Nolhaga, Alingsås
Ny gasklocka, nya omrörare & värmeväxlare installeras.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2020.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Till- och ombyggnad av industrihus i Mölnlycke
Projektet avser till- och ombyggnad av industrihus.
Nytt verksamhetsområde i Tranemo
Projektet är under utredning.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund
Planer för nybyggnad av industri och lager för att kunna öka produktionen av plastgranulat. Byggstart tidigast början 2020.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk. Uppskattad kostnad.
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Avser rivning av Gässlösa avloppsreningsverk samt sanering av mark och bortforsling av massor.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 7 stycken miljöhus i bostadsområde.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lerum
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Tillbyggnad av industrihus i Essunga
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 960 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri, 550kvm.
Nybyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus på Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser ombyggnad av intag i vattenverk. Byggstart tidigast kvartal 1 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vattenverk i Munkedal
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av industrihus på Koholmen
Projektet avser nybyggnad av industrihus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser en industrihall med en kontorsdel. Byggstart tidigast våren 2020-
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrilokal på Orust
Projektet avser 12 industritomter.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Tibro
Avser tillbyggnad av lager
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av Kajskjul 207 i Göteborg
Avser förstudie som ska utreda möjligheten att installera vatten, avlopp, fettavskiljare samt isolera Kajskjul 207. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2020.
Byte av kylanläggning, Slättberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Utvändigt underhåll av magasin i Lysekils kommun
Avser omläggning av tak på magasin 4 samt byte av skadad takplåt på magasin 9. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: