Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade industriprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar
Till största del nybyggnation. Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde. Kommer ta 3-4 år att bygga.
Etablering av industri och verksamheter, Nybro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av industri och verksamheter i ett strategiskt läge nära befintlig kombiterminal. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom planområdet. Planområdet ligger i östra Nybro, cirka 2 kilometer från centrum, norr om väg 25.
Nybyggnad av industribyggnader i Vimmerby
Tomtyta ca 10.000-20.000.
Tillbyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Planer finns på en tillbyggnad på strax under 5000kvm.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Om- och tillbyggnad av vattenverk i Borgholm
Planerat projekt som ligger vilande, byggstart går ej att fastställa. Avhärdning.
Omlokalisering av återvinningscentral i Vimmerby
Projektet ligger långt fram i tiden, uppskattat till 2025-2026.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Kalmar kommun
Planerat projekt. Oklart när konsulter för förstudien går ut. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av garage i Färjestaden
Rivning av carportgarage, 1 huskropp med 7 carportar.
Tillbyggnad av förråd i Oskarshamn
Tidigt skede! Förrådsbyggnad för maskiner. 280kvm
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av spolplatta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: