Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (6)
Borlänge (4)
Falun (5)
Gagnef (8)
Hedemora (1)
Leksand (5)
Ludvika (9)
Mora (4)
Orsa (1)
Rättvik (0)
Säter (1)
Vansbro (1)
Älvdalen (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anrikningsverk, nya gruvlavar mm i Grängesberg
Projekteringsarbetet startar under 2016. Byggnation i samband med återupptagande av gruvbrytning.
Återstart av gruvan i Iviken Ludvika
Planerat projekt efter gruvorna i Blötberget och Håksberget. Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan i Väsman. Projektet avser gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader m.m.. Uppskattad byggstart och kostnad.
Återstart av gruvan i Håksberget, Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan i Håksberget. Projektet avser gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten. Ev kommer en tågerminal att uppföras.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Markområde till försäljning avseende industribyggnader, Smedjebacken
Ledig industritomt vid Vilmorens industriområde i Smedjebackens kommun.
Markområde till försäljning avseende industri/handel i Borlänge
Området omfattar ca 42,5 ha avsett för småindustriell etablering. Delar av området närmast Ludvikavägen kan användas för handel och kontor.
Nybyggnad av återvinningscentral i Djurås Gagnef
Planer finns för en ny ÅVC i Djurås.
Markområde till försäljning avseende industri, Gagnef
Industrimarken är belägen i direkt anslutning till Riksväg 70.
Markområde till försäljning avseende industribyggnader, Smedjebacken
Ledig industritomt vid Väderbacken i Smedjebackens kommun.
Nybyggnad kombiterminal i Borlänge
Detaljplanearbetet påbörjas vintern 2015. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Markområde till försäljning avseende handel/industri, Borlänge
Exploateringsmarken är avsedd för handel- och industriändamål. Tomtarea: 33 700 m²
Sanering av industriområde/rivning av byggnader i Ludvika
Avser sanering samt rivning av byggnader på Fredriksberg industriområde i Ludvika.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Leksand
Avser tillbyggnad av produktionslokaler med ca 6000 kvm i Leksand.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av småindustri i limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge
Tillbyggnad av befintlig byggnad med en verkstads- och liten kontorsdel. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av industri, kontor, handel m.m i Noret, Leksand
Projektet avser ett nytt handelsområde.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning.
Rivning samt uppförande av 3 nya cisterner i Trängslet, Älvdalen
Tre dieselcisterner på 25 m3 vardera ska tas bort och ersättas av tre nya cisterner. Cisternerna ligger vid en bränsledepå som är i bruk med fem cisterner som ligger tillsammans vid intilliggande pumpstation.
Ombyggnad av återvinningscentral i Djurås Gagnef
Projektet avser upprustning av återvinningscentralen, gjutning av betongfickor samt platta till förrådsbyggnad.
Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.
Uppförande av ny blandarstation vid industrihus i Gagnef
Etapp 1 avser uppförande av en ny blandarstation.
Tillbyggnad av lager vid industrihus i Gagnef
Etapp 2 avser tillbyggnad av befintligt lager på ca 80x36 meter.
Tillbyggnad av produktionsutrymme vid industrihus i Gagnef
Etapp 3 avser utbyggnad av produktionsutrymmen.
Nybyggnad av trävaruindustri i Säter
Nedre stubbersbo 5:16 - nybyggnad av industribyggnad (snickeri/hyvleri).
Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av gör-det-själv tvätthall med plats för fyra bilar.
Tillbyggnad av befintligt lager i Vansbro
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Utveckling av verksamhetsområde i Falun
Avser nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av vattenverk i Avesta
Projektet avser nybyggnad av vattenverk i Näs och ombyggnad av brunnar och nya brunnsöverbyggnader i By. Total bruttoarea: 55+110 kvm. Bruttovolym ca 440 kbm. Utsedda entreprenörer: Skåpleverantör, drift och övervakning: SELEK Engineering AB, Krylbo.Systemleverantör, drift och övervakning: CACTUS Uni View AB, Mölndal. Va-arbeten utanför entreprenadområdet, inkl sjöledning: Avesta VA och Avfall AB.
Demontering av cisterner och ledningar under mark i Leksand, etapp 2
Avser demontering av cisterner och ledningar under mark på området inför kommande nybyggntion av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Nybyggnad av kall-och varmförråd, Dala Energi AB, Leksand
Avser nybyggnad av kall- och varmförråd samt kontrollrum till ställverk vid anläggningen i Leksand. Nybyggnad av ställverk finns på projekt ID 1550475.
Utvändigt underhåll av Teknikhuset i Falun
Avser täckmålning av träpanel på Teknikhuset i Falun.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor med ett pumphus/spolbar maskinhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: