Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade bostadsprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder Svanesund Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 180 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 200 bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 80 enbostadshus med 1 och 2 våningar, en del byggs med sutterängvåning. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter i flerbostadshus.
Utredning och byggande av trygghetsboende som kooperativ hyresrätt på Orust
Projektet avser ett utredningsuppdrag och ett eventuellt byggande av trygghetsboende i form av kooperativa hyresrätter. Omfattning oklar. Uppdraget är indelat i tre delar: 1. Utredning 2. Att bistå i arbetet med att bilda en kooperativ hyresrättsförening 3. Byggnation av trygghetsboende.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, rad- eller parhus. Området för markanvisning är ca 7100 kvm stort. Marken är obebyggd och kuperad med en stor andel berg i dagen mitt i fastigheten ligger en sänka med en tjärn/damm. En fastighetsbildning behöver genomföras för att bilda en egen fastighet av markanvisningsområdet.
Nybyggnad av bostäder och handel på Orust
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, service och handel.
Nybyggnad av parhus och småhus på Orust
17 hus varav 5 parhus, komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 13 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: