Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade anläggningsprojekt där konsult inte är upphandlad i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 141 st.

Utbyggnad till dubbelspår mellan Loddby-Stavsjö
15 km mellan Loddby-Stavsjö. Markarbeten, broar, 8 km lång tunnel och fixerat spår.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Loddby-centrala Norrköping
Ca 6 km, markarbeten, broar och BEST-arbeten.
Ny tunnel vid Ostlänken mellan Norrköping-Klinga
Tunnel mellan stationen i Norrköping och Klinga, ca 6 km.
Ny tvärförbindelse E4/E22 i Norrköping
Tre nya vägsträckor; Händelöleden ca 3 km inkl ny bro, Johannisborgsförbindelsen ca 3 km med ny bro över Motala Ström och Sandbyhovskroken. Fyra nya körfält på Söderleden, nya busskörfält och anpassning av trafikplats Ljura.
Nybyggnad av järnvägsspår/kopplingspunkt vid Tallboda
Tallboda planeras bli en kopplingspunkt där Ostlänken ansluts till Södra Stambanan. Sträckan är ca 2 km. Anläggning och BEST.
Ny höghastighetsjärnväg sträckan Linköping-Jönköping
Projektet startar i Linköping där Ostlänken slutar vid Bergsvägen och slutar vid förgreningen mot Göteborg/Malmö vid Jönköping. Även nya stationer i Tranås och Jönköping ingår.
Bana, el, signal och tele längs Ostlänken mellan Järna-Linköping
BEST längs Ostlänkens sträckning för den nya höghstighetsbanan.
Ombyggnad av driftsplats i Kimstad
Järnväg, nytt stängsel samt kameraövervakning.
Sanering av mark vid Inre Hamnen i Norrköping
Detta gäller området närmast Hamnbron där Eons hetvattencentral ligger i dag.
Nybyggnad av exploateringsområde i Mjölby
Exploatering av mark söder och öster om tätort ca 700 mindre bostäder.
Trimningsåtgärder på järnväg i Mjölby
Ny plattform vid spår 6, signalåtgärder. Förlängning av spår 22 och 23.
Ställverksbyte vid Norrköpings Central
Utbyte av befintligt ställverk modell-65 till ny modell-95.
Nybyggnad av överföringsledning i Motala
Ny överföringsledning till Karshults reningsverk
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Nybyggnad och upprustning av kaj i Valdemarsvik etapp 1
Reparation och nybyggnadsåtgärder. Etapp 1 - Kajen utanför restaurangen
Nybyggnad av exploateringsområde i Väderstad, Mjölby
Exploatering för småhus och grupphus
Nybyggnad av vägsträcka i Linghem, Linköping
Vägsträcka Södra Tillfarten i Linghem
Ny luftledning Kisa-Vimmerby
Cirka fem mil ny 130kV luftledning mellan Vimmerby och Kisa via Horn.
Ombyggnad av transformatorstation i Norrköping
NYLU-T. Upprustning av station.
Ny 130/20 kV station i Horn
Ny 130/20 kV station som ansluts till ny ledning mellan Vimmerby och Kisa. Omfattar sju 130 kV-apparater och ca 10 20 kV fack.
Utbyggnad av bredband i Åtvidabergs kommun
Utbyggnad av bredbandsnätet på landsbygden.
Nybyggnad och upprustning av kaj i Valdemarsvik
Reparation och nybyggnadsåtgärder.
Nybyggnad av gc-väg i Norrköping
Nybyggnad av gc-väg mellan Ektorp och Vägträffen.
Nybyggnad av gc-väg i Norrköping
Nybyggnad av gc-väg mellan Södra kajen och Inre hamnen
Nybyggnad av hållplats och bussfält i Norrköping
Ny hållplats och kollektivtrafikfält
Nya lokala bullerskärmar i Boxholm, Mjölby och Linköping
Bullerskärmar vid ca 60 fastigheter.
Flytt av E4 vid trafikplats Löfstad
Flytt av E4 mm, Ostlänken.
Ombyggnad av E4 vid rastplats Herrbeta
Flytt av E4 mm, Ostlänken.
Nybyggnad av gc-bro i Norrköping
GC-bro över Motala Ström i Åbackarna
VA arbeten mm i Skarphagen
Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.
Utbyggnad av vatten och avlopp i Norrköping
Utbyggnad av VA i Dövestad
Nybyggnad och upprustning av kaj i Valdemarsvik etapp 2
Reparation och nybyggnadsåtgärder. Etapp 2 - Kajen mot vågbrytaren
Ombyggnad av Östra Promenaden i Norrköping
Projektet ”Trädföryngring och ombyggnad av Östra promenaden” innebär byte av alla träden på Östra promenaden (ca 200 st.), avsmalning av ett körfält, ny gångbana, belysning, möblering och planteringar. Ombyggnad av korsningen Gustav Adolfsplan med omgivande gång- och cykelvägar samt grönytor inklusive borttagande av tunnel. Korsningsombyggnaden föranleder också ombyggnad av Södra promenaden till och med Parkgatan samt en del av Söderköpingsvägen. Omfattande ledningsomläggningar ingår även i projektet då dessa ska flyttas utanför trädens växtbäddar.
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder.
Upprustning av sponter i Valdemarsvik
Åtgärder på sponterna
Nybyggnad av bredband i Ydre etapp 4
Bredbandsutbyggnad i Ydre kommun.
Nybyggnad av bredband i Ydre etapp 6
Bredbandsutbyggnad i Ydre kommun.
Nybyggnad av GC-väg mellan Mjölby och Väderstad
Cykelväg mellan Mjölby och Väderstad.
Nybyggnad av lastbilsparkering i Mjölby
Ny lastbilsparkering för ca 25 lastbilar intill Viringe
Utbyggnad av fjärrvärme mellan Mjölby och Väderstad
Utbyggnad av fjärrvärme mellan Mjölby och Väderstad.
Nybyggnad av bredband i Ydre etapp 5
Bredbandsutbyggnad i Ydre kommun.
Nybyggnad av bredband i Ydre etapp 3
Bredbandsutbyggnad i Ydre kommun.
Exploateringsområde för bostäder i Ällerstad, Söderköping
Planen är att tillåta 9-11 st fastigheter.
Upprustning av park i Gusum, Valdemarsvik
Upprustning av Röda Ladan
Ombyggnad av signalställverk i Motala
Utbyte centralenhet, ställverk 95.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: