Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade anläggningsprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Öxnered-Håkantorp
Spår och växelbyte.
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel. Byggstart tidigast våren 2019.
Målning av stolpar mellan Öxnered-Kil
Projektet avser målning av stolpar på en sträcka på 15 mil.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Inkl cirkulationsplats vid Statoil
Exploatering av bostadssområde i Vänersborg
Projektet avser bostadsområde samt anläggande av en cirkulationsplats vid Statoil. Ny detaljplan krävs.
Anläggande av väg mellan Öxnered och väg 2025 i Vänersborg
Byggstart och kostnad oviss. Konsultuppdraget går ut på att utreda vilken vägsträckning som är mest lämplig för att binda ihop Öxnered och väg 2025.
Cirkulationsplats i Vänersborg
Avser cirkulationsplats på norra utfarten/ Djupedalsvägen.
Ombyggnad av rondell i Vänersborg
Cirkulationsplats vid norra utfarten och Djupedalsvägen.
Exploatering för bostadsområde i Vänersborg
Avser exploatering för bostadsområde.
Utbyte av manöversträvorna på UVHJ bron i Vänersborg
Projektet avser utbyte av manöversträvorna på bro.
Upprustning av skolgård och anläggning av lekutrustning i Vänersborg
Avser anläggning av multiarena för spontanidrottslek på Onsjö skolgård, samt upprustning av kringliggande mark med anläggning av murar, planteringar, asfaltering och hantering av dagvatten. Som option skall anbud inkludera anläggning av kompisgungor.
Gång- och cykelbro i Vänersborg
GC-bro mellan Sundsgatan och Sanden.
Ombyggnad av väg E45 mellan Vänersborg-Frändefors
Åtgärden består av en mötesfri landsväg med omkörningsfält genom ombyggnad av befintlig väg. Den sträcka som avses är från infarten till väg 2064 och norrut fram till norra delen av Ekenäs mosse, strax före där E45 korsar järnvägen.
Ny beläggning samt belysning till tennisbanor i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Ny pendelparkering i Frändefors
Ny pendelparkering vid östra hållplatsen vid Frändefors skola.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Restadvägen mellan Brinkvägen och Olle Niclas väg.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Planer för anläggande av Gång- och cykelväg mellan Östra vägen och Marierovägen. Kan ske paralellt med gång- och cykeltunneln: 1206014.
Ny belysning vid idrottsplats i Vargön, Vänersborg
Avser uppförande av ny belysning vid Randhemsvallen.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Vänersborg
Avser utvändig betongrenovering.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Granåsvägen mellan Stationsvägen och Kyrkan. Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Drottninggatan.
Ombyggnad av fotbollsplan i Vänersborg
Installation av kommunalt VA samt ombyggnad av fotbollsplan från grus till konstgräs.
Anläggande av vändplaner i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Önafors och Brinketorp. Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: