Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade anläggningsprojekt i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny ångpanna i Munkedal
Projektet avser ny ångpanna. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av kraftverk i Munkedal
Kostnad inklusive maskinupphandling. Leverantör av en turbin: ZRE, Polen. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 1
Bärighets- och förstärkningsåtgärder.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg. Byggstart tidigast våren 2019.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till tomter.
Trafiklösning vid skola i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-vägar vid skola.
Ny gc-väg längs väg 924 i Munkedal
Ca 930 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Ombyggnad av väg 165 i Fiskebo
Översvämningsrisk.
Nybyggnad av gc-väg i Gläborg
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nya gångstråk i Munkedal
Projektet avser nya gångstråk vid bad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt exploateringsområde.
Ny toppbeläggning i Munkedal
Projektet avser ny toppbeläggning på gator.
Ombyggnad vändplan i Munkedal
Ombyggnad av vändplan.
Ombyggnad av E6 vid Småröd
Risk för mindre ras samt vatten på vägen.
Renoveirng av gångbro i Munkedal
Projektet avser renovering av gångbro.
Nytt erosionsskydd i Munkedal
Projektet avser nytt erosionsskydd vid badstrand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: