Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte.
Ny stambana Borås-Linköping
Avser höghastighetsbana.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde, två villatomter.
Ombyggnad av korsning i Borås kommun
Projektet avser ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771, Sparsörsvägen i Borås kommun. Det ska även byggas en gång- och cykelbro över väg 42.
Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Ombyggnad av park i Borås
Avser ombyggnad av park med anläggande av lek- och parkutrustning, basketplan, umgängesytor och växtlighet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: