Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte.
Ny stambana Borås-Linköping
Avser höghastighetsbana.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Bärighetsförstärkning längs väg 1795 vid Brämhult
Väg 1795 mellan kommungräns Brämhult fram till korsning väg 1800.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde, två villatomter.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Ombyggnad av korsning i Fristad
Ombyggnad av korsning, 2 gångpassager, ny gc-väg.
Utbyte av hjälpkraftställverk i fördelningsstationer i Borås och Uddevalla
Utbyte av 10kV hjälpkraftställverk i fördelningsstation Uddevalla central (ställverk pressbyrån) samt Borås central (Borås 2).
Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Standardhöjande åtgärder längs väg 1800/1795 i Borås
Förstärkning av vägkanter och släntlutningar. Väg 1800 Paradisvägen och väg 1795 Hybergsvägen.
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Trimningsåtgärder vid väg 40 mellan Viaredsmotet och Lundaskogsrondellen i Borås
Trimningsåtgärder i anslutning till ramperna mellan Viaredsmotet och lundaskogsrondellen.
Nybyggnad av provbana i Borås
Denna upphandling omfattar projektering och uppförande av den nya provbanan.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Avser tillbyggnad av fotbollsarena.
Ombyggnad av park i Borås
Avser ombyggnad av park med anläggande av lek- och parkutrustning, basketplan, umgängesytor och växtlighet.
Renovering av mur i Rydboholm
Avser renovering av mur av betong.
Ombyggnad markanläggning i Borås
Avser Upphandling av vasslåtter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: