Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade anläggningsprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad till mötesfri landsväg, planskildhet.
Energisystem Alnarpsströmmen, Lomma
Avser energibrunnar, värmepumpar, ställverk, vs mm.
Ombyggnad av korsning vid E6/Väg 103 i Lomma
E6 trafikplats Lomma samt anslutning väg 103.
Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Objektet avser mark- och parkarbeten i anslutning till Lomma stationsområde.
Ombyggnad av gata och dagvattennät i Borgeby Lomma
Avser ombyggnad av gata och dagvatten nät i Borgeby.
Erosionsåtgärderi Lomma
Projektet avser anläggande av erosionsskydd vid Trekantsdammen och Fyrkantsdammen i Lomma. Tanken är att säkerställa vattennivåerna i dammarna vid Habo Ljung samt att förhindra överspolning längs det populära kuststråket längs Lommakusten genom att förbättra befintligt erosionsskydd.
Muddring vid Höje å
Igångsättning är ej fastställd. Projektet är i anslutning till en båtuppställningsplats.
Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.
Upprustning av Kaj i Lomma
Avser upprustning av kaj i Lomma.
Exploatering för enbostadshus i Önnerup
Avser anläggande av vägar och val-ledningar för bostadsområde.
Beläggningsinvesteringar i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser beläggningsarbeten inom Lomma kommuns gator.
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2020.
Tillbyggnad av kaj i Lomma
Projektet avser: Förlängning av kaj
Upprustning av Lomma Centrum.
Upprutning av centrum i Lomma.
Anläggande av nytt torg i Lomma
Planer finns för nytt torg.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: