Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade anläggningsprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Malmöpendeln/Lommabanan, etapp 2
Nya mötesspår på sträckan Malmö-Kävlinge, nya stationer i Alnarp och Flädie.
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad till mötesfri landsväg, planskildhet.
Ombyggnad av korsning vid E6/Väg 103 i Lomma
E6 trafikplats Lomma samt anslutning väg 103.
Ombyggnad av gata och dagvattennät i Borgeby Lomma
Avser ombyggnad av gata och dagvatten nät i Borgeby.
Muddring vid Höje å
Igångsättning är ej fastställd. Projektet är i anslutning till en båtuppställningsplats.
Exploatering för enbostadshus i Önnerup
Avser anläggande av vägar och val-ledningar för bostadsområde.
Upprustning av Kaj i Lomma
Avser upprustning av kaj i Lomma.
Beläggningsinvesteringar i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser beläggningsarbeten inom Lomma kommuns gator.
Tillbyggnad av kaj i Lomma
Projektet avser: Förlängning av kaj
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2020.
Anläggande av nytt torg i Lomma
Planer finns för nytt torg.
Upprustning av Lomma Centrum.
Upprutning av centrum i Lomma.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: