Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade anläggningsprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Malmöpendeln/Lommabanan, etapp 2
Nya mötesspår på sträckan Malmö-Kävlinge, nya stationer i Alnarp och Flädie.
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad till mötesfri landsväg, planskildhet.
Nybyggnad av radhus , Bjärreds centrum Lomma
Avser nybyggnad av en torgyta och cirka 14 radhus öster om Norra Västkustvägen.
Energisystem Alnarpsströmmen, Lomma
Avser energibrunnar, värmepumpar, ställverk, vs mm.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Ombyggnad av korsning vid E6/Väg 103 i Lomma
E6 trafikplats Lomma samt anslutning väg 103.
Ombyggnad av gata och dagvattennät i Borgeby Lomma
Avser ombyggnad av gata och dagvatten nät i Borgeby.
Ombyggnad av g/c-väg i Bjärred Lomma
Omfattar ombyggnad av gång- och cykelväg.
Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.
Exploatering för enbostadshus i Önnerup
Avser anläggande av vägar och val-ledningar för bostadsområde.
Upprustning av Lomma Centrum.
Avser upprutning av centrum i Lomma.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: