Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade anläggningsprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kungsbacka
7 verk á 2,5 MW. Ansöker om tillstånd. Uppskattad byggstart.
Sanering av VA-ledningar i Torred, Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av gata.
Översvämningsskydd mm i Kungsbacka
Projektet avser översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder.
Anläggande av park, vägar och parkeringar i Kungsbacka
Projektet avser anläggande av park, vägar och parkeringar. Kommer ske parallellt med nybyggnad av simhallen och idrottsområdet. Byggstart tidigast slutet 2019.
Breddning av gata i Kungsbacka
Projektet avser breddning av gata till fyrfiligt.
Nyläggning av tryckspill-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser nyanläggning av tryckspill-ledning. Byggstart tidigast slutet 2018.
Sanering av VA-ledningar i Torred, Kungsbacka, etapp 3
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelbro.
Nybyggnad av väg i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av väg.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 975 i Kungsbacka
Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av GC-väg längs Lerbergsvägen.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar.
Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungsbacka kommun
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsanpassning E36 Kungsbacka, Vårgårda mfl
Avser åtgärder för TSD krav gällande funktionsanpassning/ledstråk, varningszoner för synskadade, sitt- och viloplatser samt förbättrad belysning.
Nybyggnad av vägbro i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av bilbro. Uppskattad kostnad.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt verksamhetsområde. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt verksamhetsområde. Uppskattad kostnad.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Upförande av bullerskärm i Kungsbacka
Avser uppförande av bullerskärm.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats. Byggstart tidigast våren 2019. Uppsakttad kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk.
Ombyggnad av gaturummet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av gaturummet.
Utbyte av växtbäddar i Kungsbacka
Projektet avser utbyte av växtbäddar på naturgräsplaner.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: